Adenómy prištítnych žliaz operujú gamasondou

Špecialisti z Univerzitnej nemocnice v Martine sa podelili o prvé skúsenosti s chirurgiou prištítnych žliaz s použitím gamasondy. Svoje poznatky prezentovali v závere februára na kongrese otorinolaryngológov, ktorý sa uskutočnil v priestoroch UNM.

Martinskí otorinolaryngológovia popísali vo svojej prednáške prípad 69-ročnej pacientky, ktorá vyhľadala lekárske vyšetrenie pre pocit sťaženého prehĺtania. V interdisciplinárnej spolupráci lekári diagnostikovali a následne s použitím gamasondy odstránili adenóm prištítnej žľazy (nezhubný nádor z buniek žľazového epitelu). Ide o modernú formu chirurgického výkonu, ktorá skracuje operačný výkon aj dobu hospitalizácie. V tomto, ale aj v mnohých obdobných prípadoch, martinskí otorinolaryngológovia úzko spolupracujú s pracovníkmi Kliniky nukleárnej medicíny JLF UK a UNM, ktorí v liečebnom procese spolupracujú  v rámci presnej diagnostiky a následne, aplikáciou špeciálnej látky pacientovi tesne pred operáciou, i na samotnom chirurgickom výkone. Táto látka je vychytávaná v adenóme, čo umožňuje lokalizovať ho s použitím gamasondy. Uvedený spôsob výrazne pomáha operatérom správne adenóm identifikovať, pretože gamasonda produkuje zvuk aj digitálny signál, ktorý operatéra navádza pri hľadaní hyperaktívnej žľazy. V konečnom dôsledku používanie gamasondy znižuje počet reoperácií, ktoré sú vždy aj podstatne rizikovejšie ako primárna operácia. „Použitie gamasondy umožňuje vyššiu efektivitu ako klasické chirurgické postupy“ uviedol MUDr. Pavel Hanzel, PhD., otorinolaryngológ Univerzitnej nemocnice Martin.

Nosnou témou tohtoročného Neuslovho dňa boli onkologické ochorenia v otorinolaryngológii. Toto vedecko-odborné podujatie sa každé 2 roky uskutočňuje s cieľom vzdelávania a výmeny poznatkov zdravotníkov zo Slovenska a z Čiech, ale i z Poľska, či z Maďarska. Odborníci odprezentovali celkom desať prednášok, ktorých spoločným menovateľom boli onkologické ochorenia ORL orgánového systému. Organizátori umožnili poslucháčom každú  z tém podrobnejšie analyzovať aj v rámci diskusie, ktorá ponúkla široký priestor na výmenu skúseností. Prednášajúci lekári prezentovali skúsenosti z domácich pracovísk a porovnávali ich s výsledkami iných autorov udávanými v odbornej literatúre.

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNM si organizovaním vedecko-odborného podujatia Neuschlov deň pripomína významnú lekársku osobnosť – docenta MUDr. Rudolf Neuschla, CSc., ktorý v martinskej nemocnici pôsobil od roku 1962. Bol vynikajúcim lekárom a pedagógom, ktorý vychoval viacerých špecialistov pre slovenské zdravotníctvo. Jeho nástupcovia kontinuálne šíria dobré meno martinskej nemocnice.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.