Pediatri zorganizovali 52. ročník Galandovych dní

  • 01.12.2022

Po dvojročnej prestávke sa v Martine opäť zišli najvýznamnejší slovenskí pediatri a pozvaní hostia zo zahraničia. Celoslovenská pediatrická konferencia s medzinárodnou účasťou - Galandove dni má bohatú tradíciu, čoho dôkazom je už 52. ročník. Pracovná konferencia Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin patrí medzi najstaršie odborné podujatia na Slovensku. Jeho názov nesie meno po prof. MUDr. Vladimírovi Galandovi, CSc., ktorý bol významnou osobnosťou martinskej nemocnice.

Na dvojdňovej konferencii boli predstavené najnovšie poznatky a aktuálne témy z oblasti pediatrickej neurológie, imunológie a nefrológie. Lekári Univerzitnej nemocnice Martin sa vo svojich prednáškach venovali aj témam multisystémového zápalového syndrómu u detí, imunológii či očkovaniu. Diskutovalo sa aj o endoskopických metódach u detských pacientov či o aktuálnych trendoch intenzívnej medicíne v pediatrii. Špecifikom Galandovych dní bol tradične súbežný odborný program venovaný sestrám pracujúcim v pediatrii.

Po úvodných uvítacích príhovoroch boli v spolupráci s výborom Slovenskej pediatrickej spoločnosti odovzdané vyznamenania jubilantom, ktorí sa svojou dlhoročnou prácou zaslúžili o rozvoj pediatrie na Slovensku. Medzi ocenenými bol aj bývalý dlhoročný prednosta Kliniky detí a dorastu prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.