Počty transplantácii sa opäť výrazne zvyšujú

  • 18.10.2022

Druhá októbrová sobota patrí už tradične Európskemu dňu darcovstva orgánov. Je to príležitosť dať poctu darcom a zároveň zvýšiť povedomie verejnosti o orgánových transplantáciách.

Podujatia pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva orgánov organizuje krajina, ktorá v príslušnom roku hostí míting EDQM (Európske riaditeľstvo pre kvalitu liekov a zdravotníctva). Tento rok bolo organizátorom Poľsko, stretnutie zástupcov jednotlivých krajín sa konalo vo Varšave. Ako informovala prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., ktorá zastupovala Slovenskú republiku, okrem riešenia viacerých tém týkajúcich sa odberov a transplantácií buniek, tkanív a solídnych orgánov, sa hodnotila aj odberová a transplantačná aktivita všetkých krajín na svete. „Slovensko za minulý rok v rámci Európy nedopadlo najlepšie. Stále bolo cítiť dozvuky pandémie Covidu-19. Počas môjho vstupu som preto členov informovala, že v určitom momente sme boli krajina s najvyšším počtom úmrtí na COVID-19 na milión obyvateľov, čo ovplyvnilo predovšetkým odbery orgánov a následne aj samotné transplantácie,“ hovorí nefrologička Ivana Dedinská, primárka Transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin. Zlé čísla sa nám podľa nej tento rok podarilo napraviť. „Odberová aktivita sa nám významne zlepšila. Napríklad naše centrum v Martine má už dnes odtransplantovaný rovnaký počet pacientov, ako sme zvykli ešte pred pandémiou za celý rok. Takže už teraz vieme, že to bude jeden z tých  lepších rokov,“ dodala primárka Ivana Dedinská. Počty transplantácii sa podľa jej informácii zvýšili tak u mŕtvych ako aj u živých darcov. Kým Slovensko bolo za minulý rok zhruba v polovici rebríčka, lídrami v počte transplantácií sú už tradične Španieli a veľmi dobré čísla má aj Česká republika.

Tento rok vyzerajú čísla veľmi priaznivo aj v transplantačnom centre UNM, ktoré je najmenším transplantačným centrom na Slovensku. „Na počet obyvateľov a spád máme v odberoch výborné čísla. Máme aj veľmi dobrú transplantačnú aktivitu,“ uviedla profesorka Dedinská. Pre porovnanie, v čase pred pandémiou, v roku 2019, urobilo transplantačné centrum UNM 36 transplantácii, už dnes ich za sebou majú 32. „Takže vieme s veľkou pravdepodobnosťou povedať, že tieto čísla dobehneme,“ dodala primárka Ivana Dedinská.