Seminár "Zdravé obličky pre všetkých"

  • 23.03.2023

Zdravé obličky pre všetkých. Pod týmto názvom sa 24. marca 2023 konal v Martine celoslovenský transplantačno-nefrologický seminár a súčasne seminár k svetovému dňu obličiek, ktorého spoluorganizátorom bola Univerzitná nemocnica Martin. Na podujatí sa rozoberali témy venované nefrológii a transplantačnej problematike. Odprezentovaný bol okrem iného aj transplantačný program v rámci celej Európy, ktorý mal podľa štatistík radikálny pokles takmer vo všetkých štátoch. Príčinou bolo ochorenie Covid-19. „V minulom roku sme sa našťastie dostali naspäť do našej pôvodnej transplantačnej aktivity, aká bola pred pandémiou. Zrealizovali sme celkovo 34 transplantácii obličiek, z toho 4 boli od živých darcov,“ uviedla počas podujatia primárka Transplantačného centra UNM prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

V Transplantačnom centre UNM majú lekári v starostlivosti približne 400 pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu obličky. Ako upozornila profesorka Dedinská, najdôležitejšie v manažmente pacienta s chronickou chorobou obličiek je čo najrýchlejšie podstúpenie transplantácie. „Pretože, čím dlhšie je pacient na dialýze, tým je výsledok transplantácie horší. Naším cieľom a cieľom tohto podujatia je zlepšiť povedomie nefrológov, ktorí nám posielajú pacientov na transplantáciu obličky, aby tak robili čo najskôr. Benefit z transplantácie bude pre pacienta výrazne väčší.“

Na Slovensku máme približne 80-tisíc pacientov s chronickou chorobou obličiek, ktorí sa na toto ochorenie liečia. Profesorka Ivana Dedinská zdôraznila, že oveľa viac je takých, ktorí o svojej chorobe nevedia. „Choroby obličiek nebolia, preto sa o nich častokrát nevie. Najdôležitejšie je chodiť pravidelne na preventívne prehliadky k všeobecnému lekárovi, vyšetrenie obličiek je ich súčasťou. Choroba sa dá odhaliť okamžite jednoduchým vyšetrením moču a odberom krvi,“ dodala prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.