Angiografické pracovisko

Rádiologická klinika UNM a JLF UK realizuje cerebrovaskulárny program s dostupnou 24-hodinovou intervenčnou liečbou akútnych mozgových ischemických príhod u dospelých aj u detí. Angiografické pracovisko patrí k našim najlepším a pacienti s krvácaním do vnútrolebečného priestoru tu dostanú vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť porovnateľnú so špičkovými zahraničnými klinikami, na ktorých sa realizuje program intervenčnej rádiológie. V roku 2015 náš tím špecialistov operoval ročné dieťa  s vrodenou malformáciou mozgových ciev. Vzhľadom na nízky vek pacienta išlo o výnimočný zákrok, ojedinelý v celoslovenskom meradle.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.