Biele srdce pre Mgr. Danielu Jarabovú

Mimoriadne ocenenie Biele srdce 2023 za celoživotné dielo získala Mgr. Daniela Jarabová z Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku Univerzitnej nemocnice Martin. Cenu si prevzala na slávnostnom ceremoniáli 19. mája v Senci. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá ocenených privítala osobne v priestoroch Prezidentského paláca v deň udeľovania cien.

Celoslovenské slávnostné podujatie, ktoré je spojené s udeľovaním prestížneho ocenenia „Biele srdce“, organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek, ktorým si pripomína deň narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej.

Mgr. Daniela Jarabová, dipl.s. po  ukončení  Strednej zdravotníckej školy v Nitre, odbor detská sestra, začala v roku 1977 pracovať v NsP Žilina na Traumatologickom oddelení, kde pôsobila ako sestra v trojzmennej prevádzke do roku 1980. Od roku 1980 začala pracovať v MFN v Martine na Ortopedicko-traumatologickej klinike do roku 1984, odkedy sa jej pôsobenie na  Klinike ORL a ChHaK datuje až do dnes.

Počas pôsobenia na tejto klinike zastáva funkciu staničnej sestry od roku 1998, pričom v roku 2004 bola poverená zastupovaním vedúcej sestry kliniky. Počas tohto obdobia si doplnila vzdelanie v rokoch 1994-1996 na SZŠ M. R. Štefánika v Martine v odbore diplomovaná všeobecná sestra. V roku 2007 ukončila štúdium  na JLF UK v Martine v odbore  ošetrovateľstvo - bakalársky stupeň, a v roku 2009 získala titul magister v odbore ošetrovateľstvo. Počas svojho pôsobenia na klinike si postupne doplnila špecializáciu v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na SZU v Bratislave a v roku 2012 získala špecializáciu Zdravotnícky manažment a financovanie na Lekárskej fakulte SZU v  Bratislave. Svoje poznatky a vzdelanie obohacovala aj absolvovaním kurzu posunkovej komunikácie, ďalším vzdelávaním v oblasti mediálnej komunikácie a bazálnej stimulácie. Mgr. Daniela Jarabová, dipl.s.je členkou SK SaPA  od jej založenia.  Od roku 1998 je  predsedníčka odbornej Sekcie sestier pracujúcich v ORL. Niekoľko volebných období aktívne pracovala v Rade RK SaPA v Martine.  V rokoch 2006 – 2014 bola členkou Rady a Prezídia SKSaPA. V tomto období pôsobila ako viceprezidentka Rady sestier v zdravotníckych zariadeniach SK SaPA. Založila väčšinu odborných sekcií komory a taktiež stála pri zrode Európskej asociácie pre psychiatrické sestry (European Psychiatric Nurses)- HORATIO.

Svoje organizačné schopnosti, kreatívny manažment, profesionálne vedomosti a zručnosti aktívne využívala v jednotlivých odborných sekciách pri spoluorganizovaní konferencií s medzinárodnou účasťou, aj ako členka pracovnej skupiny pre tvorbu štandardizovaných diagnostických a terapeutických postupov,  pracovnej skupiny k revízii minimálnych štandardov špecializačných študijných programov, pri tvorbe obsahu pre špecializačné študijné programy. Aktuálne  organizuje konferencie s medzinárodnou účasťou v odbore ORL a audiometria.

Celoživotné vzdelávanie a aplikácia poznatkov do praxe sú pre ňu samozrejmosťou. Je pilierom pri  vzdelávaní  a  profesijnom raste sestier, rozsiahlou aktívnou prednáškovou činnosťou  na odborných sesterských podujatiach na  miestnej, regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni, im odovzdáva nadobudnuté vedomosti a skúsenosti. Publikuje články v domácich i zahraničných periodikách. Je držiteľkou ocenenia Biele srdce z roku 2006 v kategórii Sestra v praxi na republikovej úrovni.

Pozitívnym prístupom a trpezlivým usmerňovaním výrazne prispieva k posilneniu postavenia odboru ošetrovateľstva. Je inšpiráciou pre mladšie sestry – svojim, niekedy až materským prístupom, intuíciou a úprimnou komunikáciou, dokáže v človeku vidieť skrytý potenciál a vydolovať z neho to najlepšie. Je to výnimočná žena, výnimočná sestra, výnimočná motivátorka.

Zmysel svojho povolania prežíva nielen schopnosťou a kultúrou ducha, ale aj kultúrou srdca.

Jej krédo je:

"Z úspechu sa človek nikam neodrazí, ale z pádov sa dvíha."

 

zdroj info: Rada RK SaPA  Martin

zdroj foto: SKAaPA

 

22.05.2023

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.