Dar z verejnej zbierky Deň narcisov

Finančný dar z verejnej zbierky Deň narcisov

Občianske združenie Liga proti rakovine, ktoré je dlhodobým partnerom Univerzitnej nemocnice v Martine, poskytlo aj tento rok peňažný dar na zlepšenie zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov. Z verejnej zbierky Deň narcisov 2016 získala UNM finančnú pomoc v celkovej výške 9.250 eur.

Klinika hrudníkovej chirurgie dostala 4.000 eur na zlepšenie pooperačnej starostlivosti o pacientov s karcinómom pľúc a inými malignitami po torakochirurgickej liečbe. Z prostriedkov bol zakúpený digitálny odsávací systém na drenáž hrudníka Atmos, ktorý pacientovi umožňuje skorú rehabilitáciu a mobilizáciu. Je malý, prenosný, tichou činnosťou neobťažuje pacienta hlukom tak, ako klasická odsávačka.  Aktuálne klinika disponuje 4 podobnými zariadeniami, ktoré intenzívne využíva pre pacientov s karcinómom pľúc a metastázami iných nádorov do pľúc, na terapiu malígnych výpotkov ako najlepšiu alternatívu pre pooperačné odsávanie.

Klinika pneumológie a ftizeológie získala peňažný dar vo výške 2.200 eur na zakúpenie drenážneho systému Portable Vacuum Unit with Air-Leak Monitor – Drentech PALM.  Je využívaný na zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov, u ktorých je indikovaná evakuácia hrudného výpotku. Tento prenosný drenážny systém je uzatvoreným systémom, má malé rozmery a je možné ho nastaviť na pasívne aj aktívne odsávanie. Tým, že je uzavretý, chráni pacienta pred vznikom pneumotoraxu, ako aj následnými možnými nozokomiálnymi infekciami.

Onkologické centrum získalo peňažný dar vo výške 1.900 eur na skvalitnenie aplikácie cytostatickej liečby u onkologických pacientov. Z darovaných prostriedkov bol zakúpený  Port Celsite ST301P s injekčnými ihlami, ktorý umožňuje komfortnejšie podávanie cytostatík.

Klinika hematológie a transfuziológie získala peňažný dar vo výške 1.150 eur určený na zakúpenie prenosnej odsávačky s príslušenstvom, určenej na zlepšenie ošetrovateľskej starostlivosti pri toalete dýchacích ciest pacientov. Využíva sa na prevenciu nepriechodnosti dýchacích ciest, zníženie rizika aspirácie  a zabezpečenie toalety dýchacích ciest, ako aj na zvýšenie bezpečnosti a elimináciu nežiaducich udalostí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.