Profil pracoviska

Dermatovenerológia je základný špecializačný odbor medicíny pozostávajúci z dvoch medicínskych špecializácií – dermatológia a venerológia. Dermatológia pojednáva o biológii kože, podkožia, kožných adnex, povrchových slizníc za fyziologických podmienok a za chorobných stavov. Zabezpečuje komplexnú starostlivosť (prevenciu, diagnostiku, liečbu, dispenzarizáciu, zdravotnú výchovu, prednáškovú, publikačnú a výskumnú činnosť) o vrodené a získané choroby kože, podkožia, viditeľných slizníc, kožných adnex, ako aj o kožné prejavy ochorení viscerálnych orgánov a patologické prejavy viscerálnych orgánov u kožných chorôb detí a dospelých. Zaoberá sa aj poznatkami procesu stárnutia kože a kozmetickými chybami.

Neoddeliteľnou súčasťou je venerológia, ktorá sa zaoberá komplexnou starostlivosťou (prevencia, diagnostika, liečba, dipenzarizácia, depistáž, zdravotná výchova, prednášková, publikačná a výskumná činnosť) o pohlavné choroby a choroby prenášané prevažne pri pohlavnom styku vrátane problematiky HIV ochorení (STD – novšie STI – sexuálnym stykom prenášané infekcie) dospelých. Súčasne sa zaoberá výchovou, propagáciou a informovaním o potrebách správneho sexuálneho zdravia našej populácie.

Na dermatovenerologickej klinike sa vykonáva základný aplikovaný výskum, pregraduálna a postgraduálna výchova. 

Liečba

Dermatovenerologická klinika UNM poskytuje komplexnú, liečebnú a preventívnu starostlivosť chorým všetkých vekových skupín s kožnými, pohlavnými a kožnými nádorovými chorobami. Súčasťou činnosti  je rozvíjanie  vedecko-výskumnej  činnosti  a  uvádzanie  najnovších poznatkov do dermatovenerologickej klinickej praxe.

Oblasti, s ktorými sa klinika zaoberá:

 • všeobecná dermatovenerológia
 • dermatovenerológia detského a dorastového veku
 • onkodermatológia
 • dermatologická alergológia a imunológia
 • dermatologická mykológia
 • korektívna dermatológia
 • dermatologická angiológia
 • histológia a imunohistológia kože
 • infekčné a vírusové ochorenia kože
 • kožné choroby z povolania
 • venerické a pohlavné choroby
 • fototerapia a fotodynamická liečba
 • biologická liečba 

Diagnostika

Naše pracovisko disponuje špecializovanými diagnostickými a terapeutickými metódami:

 • videodermatoskopia kože
 • sonografia kože, prístroj DERMASCAN – C
 • dermatoskopia s prístrojom Dermogenius a prístrojom Dermlite
 • fototerapeutická kabína TP 4, GP 42 so zdrojom UVB a UVA žiarenia
 • 14-komorový lymfodrenážny prístroj – PNEUVEN – BEVUK 4.14.PD
 • kožné testovanie (intrakutánne testy, prick testy, epikutánne testy, rutinná sada,         
 • špecializované sady, textílie, parfúmy 
 • kultivácie vyvolávateľov kožných mykotických ochorení v mykologickom laboratóriu
 • kryoterapia tekutým dusíkom
 • chemický peeling 70% glykolovou kyselinou a LHA prípravkami        
 • TEWL – meranie transepidermálnej straty vody
 • dermatoskopia prístrojom Dermogenius
 • dermatoskopia prístrojomDermlite (ručné prístroje)
 • Woodová lampa
 • UV-hrebene s UVB 311 nm

 

 

Pedagogická činnosť

Výučba dermatovenerológie na JLF UK v Martine, slovenskí a zahraniční študenti  IV. ročníka.

Špecializácia v odbore dermatovenerológia, doktorandské denné a externé štúdium v odbore dermatovenerológia – 7.1.13

Osobnosti

Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

prednosta kliniky

Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

zástupca prednostu

Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.

Mgr. Zuzana Kalabová

vedúca sestra

Pripravte sa na hospitalizáciu

Počet lôžok – 18 (9 ženy, 9 muži)

Priemerný počet hospitalizovaných pacientov 490 (rok 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Rok 2018 - 460 hospitalizovaných pacientov.

 

PRIPRAVTE SA NA HOSPITALIZÁCIU

PRÍJEM PACIENTA NA HOSPITALIZÁCIU DO 8,45 hod.

  

  PROSÍME SI PRINIESŤ:

  1.    ZDRAVOTNÚ KARTU

  2.    PREUKAZ POISTENCA

  3.    OBČIANSKY PREUKAZ

  4.    LIEKY, KTORÉ UŽÍVATE

  5.    TELEFONICKÝ KONTAKT NA PRÍBUZNÝCH

  6.    PN - AK STE PRÁCENESCHOPNÁ/Ý

  7.    TOALETNÉ POTREBY + PYŽAMO (1 na výmenu) 

  8.    DIGITÁLNY TEPLOMER (iba v prípade, že chcete mať vlastný teplomer)

  9.    ANTIKOROVÝ PRÍBOR (iba v prípade, že chcete mať vlastný príbor)

V deň príjmu je zabezpečená len večera.

UPOZORŇUJEME PACIENTOV, aby si v dostatočnom predstihu overili, či je termín ich nástupu na plánovanú hospitalizáciu SCHVÁLENÝ (tel. kontakt: 043/4203 609).

 

Občianske združenie

Spoločnosť psoriatikov a atopikov Slovenskej republiky

 • spoluorganizujeme Deň kože, deň dotykov – 1 x ročne
 • spoluorganizujeme Melanómový deň – 1x ročne

Kontakty

Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. - tel. kontakt: 043/4203 484 alebo 043/4222 489 (sekretariát kliniky)

Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD. - tel. kontakt: 043/4203 431

Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. - tel. kontakt: 043/4203 814 (pondelok), 043/4203 830 (štvrtok)

Mgr. Zuzana Kalabová - tel. kontakt: 043/4203 423

Ambulancia dermatologickej alergológie

Lekár:MUDr. Iveta Chribiková, MUDr. Soňa Málišová, MUDr. Štefánia Nemilová
Sestra:Ľudmila Záborská

Telefón:043/4203 830
Počet ošetrení za rok:1134

Ordinačné hodiny:

 

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ osobne alebo telefonicky na t.č. 043/4203 830 okrem pondelka. 

Pondelok: neordinuje sa

Utorok: 8,30 - 13,00 hod.    (MUDr. Iveta Chribiková)

Streda: 8,30 - 12,30 hod.    (MUDr. Štefánia Nemilová)   

Štvrtok: 9,00 - 11,00 hod.    (Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.)

Piatok: 8,30 - 13,00 hod.     (MUDr. Soňa Málišová)  

 Ambulancia chronických dermatóz

Lekár:MUDr. Iveta Chribiková
Sestra:Mária Dömenyová

Telefón:043/4203 831
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ (telefonicky v stredu od 14,00 hod. - 15,00 hod.).  

Pondelok: neordinuje

Utorok: neordinuje

Streda: 8,00 - 13,00 hod.

Štvrtok: neordinuje

Piatok: neordinujeAmbulancia autoimúnnych ochorení

Lekár:Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Sestra:Ľudmila Záborská

Telefón:043/4203 831
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ po 13,00 hod.

 

Pondelok: 8,00 - 13,00 hod.
Utorok: neordinuje
Streda: neordinuje
Štvrtok: neordinuje
Piatok: neordinujeMykologická ambulancia

Lekár:MUDr. Darina Záborská
Sestra:Mária Dömenyová

Telefón:043/4203 814
Ordinačné hodiny:

Pondelok: neordinuje

Utorok: neordinuje

Streda: neordinuje

Štvrtok: 8,30 - 13,30 hod.

Piatok: neordinujeCievna ambulancia

Lekár:Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc., MUDr. Soňa Málišová
Sestra:Blanka Fafráková

Telefón:043/4203 810
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ. 

 

Pondelok: neordinuje

Utorok: 8,30 - 13,30 hod.   (Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.)

Streda: 8,30 - 13,30 hod.   (MUDr. Soňa Málišová)

Štvrtok: neordinuje

Piatok: neordinuje
 Ambulancia STD ochorení

Lekár:Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Sestra:Anna Bražinová

Telefón:043/4203 814
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ od 13,00 hod.do 14,00 hod.

Pondelok: neordinuje

Utorok: neordinuje

Streda: 8,00 - 13,00 hod.

Štvrtok: neordinuje

Piatok:  neordinujeTrichologická ambulancia

Lekár:MUDr. Štefánia Nemilová
Sestra:Blanka Fafráková

Telefón:043/4203 810
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ.

NOVÍ PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ ONLINE - www.unm.sk, online objednávanie (objednajvysetrenie.sk), pri vyšetrení termín kontroly obdržia.

Pondelok: neordinuje

Utorok: neordinuje

Streda: neordinuje

Štvrtok: neordinuje

Piatok: 8,30 - 13,30 hod.

 

 

   

 Ambulancia korektívnej dermatológie

Lekár:Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.
Sestra:Anna Bražinová

Telefón:043/4203 607
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ po 13,00 hod.

Pondelok: neordinuje

Utorok: neordinuje

Streda: neordinuje

Štvrtok: neordinuje

Piatok: 9,00 - 14,00 hod.Dermatovenerologická príjmová ambulancia

Lekár:Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.
Sestra:Mária Mačičáková

Telefón:043/4203 609
Počet ošetrení za rok:4742

Ordinačné hodiny:

 

VYŠETRUJEME LEN PACIENTOV S ODPORÚČANÍM OD INÉHO KOŽNÉHO LEKÁRA A S CELOU ZDRAVOTNOU DOKUMENTÁCIOU.  


Pondelok: 8,00 - 13,00 hod.   (MUDr. Iveta Chribiková)

Utorok: 8,00 - 13,00 hod.       (MUDr. Soňa Málišová)

Streda: 8,00 - 13,00 hod.       (MUDr. Karolína Vorčáková, PhD., Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.)

Štvrtok: 8,00 - 13,00 hod.      (MUDr. Iveta Chribiková)

Piatok: 9,00 - 13,00 hod.        (MUDr. Tatiana Péčová, PhD.)      Detská ambulancia

Lekár:MUDr. Soňa Málišová
Sestra:Blanka Fafráková

Telefón:043/4203 810
Počet ošetrení za rok:920

Ordinačné hodiny:

 

Pondelok: 8,00 – 13,30 hod.

Utorok: neordinuje

Streda: neordinuje

Štvrtok: 8,00 – 13,30 hod.

Piatok: neordinujeAmbulancia biologickej liečby

Lekár:MUDr. Tatiana Péčová, PhD., MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.
Sestra:Elena Hvizdáková

Telefón:043/4203 818
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ na základe dermatologického odporúčania od 12,00 hod. do 13,30 hod.

 

Pondelok: 9,00 – 13,00 hod. (MUDr. Tatiana Péčová, PhD.)

Utorok: 9,00 – 13,00 hod.     (MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.)

Streda: 9,00 – 13,00 hod.     (MUDr. Tatiana Péčová, PhD.)

Štvrtok: 8,30 – 13,00 hod.     (MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.)

 Ambulancia nádorových ochorení kože

Lekár:Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.
Sestra:Anna Bražinová

Telefón:043/4203 607
Počet ošetrení za rok:1818

Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ (telefonicky v pondelok a vo štvrtok od 13,00 hod. - 14,00 hod.).  

 

Pondelok: 8,00 – 13,00 hod.

Utorok: 9,00 – 13,00 hod.

Streda: neordinuje

Štvrtok: 8,00 – 13,00 hod.

Piatok: neordinujeAmbulancia profesionálnych dermatóz

Lekár:Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.
Sestra:Ľudmila Záborská

Telefón:043/4203 830
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ.

 

Pondelok: neordinuje

Utorok: neordinuje

Streda: neordinuje

Štvrtok: 11,00 – 14,00 hod.

Piatok: neordinujeAmbulancia pohotovostnej služby

Lekár:lekári dermatovenerologickej kliniky - službukonajúci v UNM
Telefón:043/4203 274 alebo 043/4203472
Ordinačné hodiny:

Sobota od 7,00 hod.  -  24 hod. 

Nedeľa od 7,00 hod.  -  24 hod.Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.