Dermatovenerologická klinika

Profil pracoviska

Dermatovenerológia je základný špecializačný odbor medicíny pozostávajúci z dvoch medicínskych špecializácií – dermatológia a venerológia. Dermatológia pojednáva o biológii kože, podkožia, kožných adnex, povrchových slizníc za fyziologických podmienok a za chorobných stavov. Zabezpečuje komplexnú starostlivosť (prevenciu, diagnostiku, liečbu, dispenzarizáciu, zdravotnú výchovu, prednáškovú, publikačnú a výskumnú činnosť) o vrodené a získané choroby kože, podkožia, viditeľných slizníc, kožných adnex, ako aj o kožné prejavy ochorení viscerálnych orgánov a patologické prejavy viscerálnych orgánov u kožných chorôb detí a dospelých. Zaoberá sa aj poznatkami procesu stárnutia kože a kozmetickými chybami.

Neoddeliteľnou súčasťou je venerológia, ktorá sa zaoberá komplexnou starostlivosťou (prevencia, diagnostika, liečba, dipenzarizácia, depistáž, zdravotná výchova, prednášková, publikačná a výskumná činnosť) o pohlavné choroby a choroby prenášané prevažne pri pohlavnom styku vrátane problematiky HIV ochorení (STD – novšie STI – sexuálnym stykom prenášané infekcie) dospelých. Súčasne sa zaoberá výchovou, propagáciou a informovaním o potrebách správneho sexuálneho zdravia našej populácie.

Na dermatovenerologickej klinike sa vykonáva základný aplikovaný výskum, pregraduálna a postgraduálna výchova. 

Liečba

Dermatovenerologická klinika UNM poskytuje komplexnú, liečebnú a preventívnu starostlivosť chorým všetkých vekových skupín s kožnými, pohlavnými a kožnými nádorovými chorobami. Súčasťou činnosti  je rozvíjanie  vedecko-výskumnej  činnosti  a  uvádzanie  najnovších poznatkov do dermatovenerologickej klinickej praxe.

Oblasti, s ktorými sa klinika zaoberá:

 • všeobecná dermatovenerológia
 • dermatovenerológia detského a dorastového veku
 • onkodermatológia
 • dermatologická alergológia a imunológia
 • dermatologická mykológia
 • korektívna dermatológia
 • dermatologická angiológia
 • histológia a imunohistológia kože
 • infekčné a vírusové ochorenia kože
 • venerické a pohlavné choroby
 • fototerapia a fotodynamická liečba
 • biologická liečba 

Diagnostika

Naše pracovisko disponuje špecializovanými diagnostickými a terapeutickými metódami:

 • videodermatoskopia kože
 • sonografia kože, prístroj DERMASCAN – C
 • dermatoskopia s prístrojom Dermogenius a prístrojom Dermlite
 • fototerapeutická kabína TP 4, GP 42 so zdrojom UVB a UVA žiarenia
 • 14-komorový lymfodrenážny prístroj – PNEUVEN – BEVUK 4.14.PD
 • kožné testovanie (intrakutánne testy, prick testy, epikutánne testy, rutinná sada,         
 • špecializované sady, textílie, parfúmy 
 • kultivácie vyvolávateľov kožných mykotických ochorení v mykologickom laboratóriu
 • kryoterapia tekutým dusíkom
 • chemický peeling 70% glykolovou kyselinou a LHA prípravkami        
 • TEWL – meranie transepidermálnej straty vody
 • dermatoskopia prístrojom Dermogenius
 • dermatoskopia prístrojomDermlite (ručné prístroje)
 • Woodová lampa
 • UV-hrebene s UVB 311 nm

 

 

Pedagogická činnosť

Výučba dermatovenerológie na JLF UK v Martine, slovenskí a zahraniční študenti  IV. ročníka.

Špecializácia v odbore dermatovenerológia, doktorandské denné a externé štúdium v odbore dermatovenerológia – 7.1.13

Osobnosti

MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.

prednostka kliniky

Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

zástupca prednostu

Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Mgr. Zuzana Kalabová

vedúca sestra

Pripravte sa na hospitalizáciu

Počet lôžok – 18 (9 ženy, 9 muži)
Priemerný počet hospitalizovaných pacientov 490 (za roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Rok 2018 - 460 hospitalizovaných pacientov

PRIPRAVTE SA NA HOSPITALIZÁCIU

Príjem pacienta na hospitalizáciu do 8,45 hod.

Prosíme si priniesť:

 1.   ZDRAVOTNÚ KARTU
 2.   PREUKAZ POISTENCA
 3.   OBČIANSKY PREUKAZ
 4.   LIEKY, KTORÉ UŽÍVATE
 5.   TELEFONICKÝ KONTAKT NA PRÍBUZNÝCH
 6.   PN - AK STE PRÁCENESCHOPNÁ/Ý
 7.   TOALETNÉ POTREBY + PYŽAMO (1 na výmenu) 
 8.   DIGITÁLNY TEPLOMER (iba v prípade, že chcete mať vlastný teplomer)
 9.   ANTIKOROVÝ PRÍBOR (iba v prípade, že chcete mať vlastný príbor)

V deň príjmu je zabezpečená len večera.

UPOZORŇUJEME PACIENTOV, aby si v dostatočnom predstihu overili, či je termín ich nástupu na plánovanú hospitalizáciu SCHVÁLENÝ - telefónnom čísle: 043/4203 609

 

Občianske združenie

Spoločnosť psoriatikov a atopikov Slovenskej republiky

 • spoluorganizujeme Deň kože, deň dotykov – 1 x ročne
 • spoluorganizujeme Melanómový deň – 1x ročne

Kontakty

MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.

 • telefónne číslo: 043/4203 484 alebo sekretariát kliniky 043/4222 489 

Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

 • telefónne číslo: 043/4203 431

Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

 • telefónne číslo: 043/4203 484 

Mgr. Zuzana Kalabová

 • telefónne číslo: 043/4203 423

Ambulancia dermatologickej alergológie

Lekár:MUDr. Iveta Chribiková, MUDr. Soňa Málišová, MUDr. Štefánia Nemilová
Sestra:Bc. Miriam Mikušová

Telefón:043/4203 830
Počet ošetrení za rok:1134

Ordinačné hodiny:

 

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ osobne alebo telefonicky na t.č. 043/4203 830 okrem pondelka. 

Pondelok: neordinuje sa

Utorok: 8,00 - 13,00 hod.    (MUDr. Iveta Chribiková)

Streda: 8,30 - 13,00 hod.    (MUDr. Štefánia Nemilová)   

Štvrtok: ODČÍTAVANIE EPIKUT. TESTOV

Piatok: 8,00 - 13,00 hod.     (MUDr. Soňa Málišová)  

 Ambulancia chronických dermatóz

Lekár:MUDr. Iveta Chribiková, MUDr. Tatiana Hurtová, PhD.
Sestra:Andrea Cvengrošová, Katarína Greschnerová

Telefón:043/4203 831
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ (telefonicky v stredu od 14,00 hod. - 15,00 hod.).  

Pondelok: neordinuje

Utorok: 9,00 - 12,00 hod.  (MUDr. Tatiana Hurtová, PhD.) 

Streda: 8,00 - 13,00 hod.  (MUDr. Iveta Chribiková)

Štvrtok: neordinuje

Piatok: 8,00 - 13,00 hod.  (MUDr. Iveta Chribiková)Ambulancia autoimúnnych ochorení

Lekár:Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Sestra:Bc. Miriam Mikušová

Telefón:043/4203 830
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ POČAS ORDINAČNÝCH HODÍN.

 

Pondelok: 7,00 - 13,00 hod.
Utorok: neordinuje
Streda: neordinuje
Štvrtok: neordinuje
Piatok: neordinujeMykologická ambulancia

Lekár:MUDr. Darina Záborská
Sestra:Andrea Cvengrošová

Telefón:043/4203 814
Ordinačné hodiny:

Pondelok: neordinuje

Utorok: neordinuje

Streda: neordinuje

Štvrtok: 8,00 - 13,30 hod.

Piatok: neordinujeCievna ambulancia

Lekár:MUDr. Klaudia Péčová, PhD., MUDr. Soňa Málišová
Sestra:Blanka Fafráková

Telefón:043/4203 810
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ. 

 

Pondelok: neordinuje

Utorok: 8,00 - 13,00 hod.   (MUDr. Klaudia Péčová, PhD.)

Streda: 8,00 - 13,00 hod.   (MUDr. Soňa Málišová)

Štvrtok: neordinuje

Piatok: neordinuje
 Ambulancia STD ochorení

Lekár:Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Sestra:Anna Bražinová

Telefón:043/4203 814
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ od 13,00 hod.do 14,00 hod.

Pondelok: neordinuje

Utorok: neordinuje

Streda: 8,00 - 13,00 hod.

Štvrtok: neordinuje

Piatok:  neordinujeTrichologická ambulancia

Lekár:MUDr. Iveta Žilová
Sestra:Blanka Fafráková

Telefón:043/4203 810
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ.

NOVÍ PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ ONLINE - www.unm.sk, online objednávanie (objednajvysetrenie.sk), pri vyšetrení termín kontroly obdržia.

Pondelok: neordinuje

Utorok: neordinuje

Streda: neordinuje

Štvrtok: neordinuje

Piatok: 8,00 - 13,00 hod.

 

 

   

 Ambulancia korektívnej dermatológie

Lekár:Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.
Sestra:Anna Bražinová

Telefón:043/4203 607
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ v piatok od 13,00 hod. do 14,00 hod.

Pondelok: neordinuje

Utorok: neordinuje

Streda: neordinuje

Štvrtok: neordinuje

Piatok: 9,00 - 14,00 hod.Dermatovenerologická príjmová ambulancia

Lekár:Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.
Sestra:Jana Marunová

Telefón:043/4203 609
Počet ošetrení za rok:4742

Ordinačné hodiny:

 

VYŠETRUJEME LEN PACIENTOV S ODPORÚČANÍM OD INÉHO KOŽNÉHO LEKÁRA A S CELOU ZDRAVOTNOU DOKUMENTÁCIOU.  


Pondelok: 8,00 - 13,00 hod.       (MUDr. Iveta Chribiková)

Utorok:     8,00 - 13,00 hod.       (MUDr. Soňa Málišová)

Streda:     8,00 - 13,00 hod.       (MUDr. Karolína Vorčáková, PhD., Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.)

Štvrtok:    8,00 - 13,00 hod.      (MUDr. Iveta Chribiková)

Piatok:     9,00 - 13,00 hod.        (MUDr. Tatiana Hurtová, PhD.)      Detská ambulancia

Lekár:MUDr. Soňa Málišová
Sestra:Blanka Fafráková

Telefón:043/4203 810
Počet ošetrení za rok:920

Ordinačné hodiny:

 

Pondelok: 8,00 – 13,00 hod.

Utorok: neordinuje

Streda: neordinuje

Štvrtok: 8,00 – 13,00 hod.

Piatok: neordinujeAmbulancia biologickej liečby

Lekár:MUDr. Tatiana Hurtová, PhD., MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.
Sestra:Beáta Holečková

Telefón:043/4203 818
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ na základe dermatologického odporúčania od 12,00 hod. do 13,30 hod.

 

Pondelok: 9,00 – 13,00 hod. (MUDr. Tatiana Hurtová, PhD.)

Utorok: 9,00 – 13,00 hod.     (MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.)

Streda: 9,00 – 13,00 hod.     (MUDr. Tatiana Hurtová, PhD.)

Štvrtok: 9,00 – 13,00 hod.     (MUDr. Karolína Vorčáková, PhD.)

 Ambulancia nádorových ochorení kože

Lekár:Doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.
Sestra:Anna Bražinová

Telefón:043/4203 607
Počet ošetrení za rok:1818

Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ (telefonicky v pondelok a vo štvrtok od 13,00 hod. - 14,00 hod.).  

NOVÍ PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ NA ZÁKLADE ODPORÚČANIA SPÁDOVÉHO KOŽNÉHO LEKÁRA.

 

Pondelok: 8,00 – 13,00 hod.

Utorok: 9,00 – 13,00 hod.

Streda: neordinuje

Štvrtok: 8,00 – 13,00 hod.

Piatok: neordinujeAmbulancia profesionálnych dermatóz

Lekár:MUDr. Tatiana Hurtová, PhD.
Sestra:Bc. Miriam Mikušová

Telefón:043/4203 830
Ordinačné hodiny:

PACIENTI SA OBJEDNÁVAJÚ.

 

Pondelok: neordinuje

Utorok: neordinuje

Streda: neordinuje

Štvrtok: 10,00 – 12,00 hod.

Piatok: neordinujeAmbulancia pohotovostnej služby

Lekár:lekári dermatovenerologickej kliniky - službukonajúci v UNM
Telefón:043/4203 274 alebo 043/4203472
Ordinačné hodiny:

Sobota od 7,00 hod.  -  24 hod. 

Nedeľa od 7,00 hod.  -  24 hod.Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.