Deti dnes majú psychiatrické poruchy oveľa skôr a sú omnoho závažnejšie ako v minulosti

Odborníci z pedopsychiatrie z celého Slovenska sa začiatkom marca stretli v Martine na 3. ročníku kauzistického seminára z detskej psychiatrie. Na dvojdňovom podujatí rozoberali postupy, diagnostiku a liečbu najzložitejších prípadov detských duševných porúch. Seminár s názvom Hlavolamy v detskej psychiatrii priniesol množstvo zaujímavých kazuistík z praxe. „Myslím si, že kazuistiky sú najpodstatnejšie. Čísla a lieky sú síce dôležité, ale musíme vedieť, komu ich dávame, ako ich používame a aký to má význam. Preto kauzistický seminár, aby sme si z praxe porozprávali, čo sa komu podarilo, čo funguje, nefunguje a čo možno zlepšiť,“ povedala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor detskej psychiatrie MUDr. Terézia Rosenbergerová. Ako ju doplnil prednosta Psychiatrickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., detská duša je jeden veľký hlavolam. „Prezentujeme tu najkomplikovanejších pacientov, najzložitejšie neuropsychiatrické prípady, ktoré nemožno zovšeobecniť. Informácie nemáme zo žiadnych štúdií, ale len z jednotlivých prípadov, ktorým práve v Martine na našej klinike venujme náležitú pozornosť.“

Na seminári sa riešila aj otázka ďalšieho smerovanie detskej psychiatrie na Slovensku. „Z našich doterajších poznatkov vyplýva, že v súčasnosti majú deti psychiatrické poruchy v oveľa skoršom veku a sú oveľa závažnejšie ako pred tridsiatimi, štyridsiatimi rokmi dozadu,“ upozornil prednosta martinskej psychiatrie docent I. Ondrejka. Ako dodal, dnes nie zodpovedaná otázka prečo je tomu tak. Odborníci skúmajú množstvo faktorov, ktoré to môžu spôsobovať. „Je dôležité, aby sa detská psychiatria vôbec nejako etablovala, pretože roky bola zaznávaná. Chceli by sme, aby sa jej venovalo viac pozornosti, aby sme mali málo dospelých psychiatrických pacientov. Z detí, ktoré majú vážne duševné poruchy, zdraví dospelí nevyrastú,“ upozornila MUDr. Terézia Rosenbergerová. Na seminári predstavila prípad z východného Slovenska, kanibala, u ktorého bola zrejme už v detstve diagnostika značne podcenená, čo malo v budúcnosti fatálne následky. „Na Slovensku máme približne milión tristotisíc detí a pre potreby pedopsychiatrie je na území celého štátu len 120 lôžok. Máme jednu liečebňu, ktorá je navyše súkromná a nestačí na doliečovanie dlhodobo chorých či vážnejších porúch. Situácia je katastrofálna, do ambulancii prichádza denne okolo 30-40 detí. Už to nie sú také poruchy ako v minulosti, ale veľmi vážne, s vážnymi dôsledkami, pokiaľ sa neliečia. Preto sme Ministerstvo zdravotníctva SR žiadali o navýšenie počtu lôžok. Mali sme sľúbených takmer 120 nových, žiaľ politická situácia sa zmenila a všetko sa momentálne zastavilo,“ doplnila dlhoročná členka výboru sekcie detskej a dorastovej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti doktorka Rosenbergerová.

Martin si organizátori za miesto konania seminára vybrali aj preto, že sa tu v oblasti detskej psychiatrie robí kvalitný výskum svetového rozmeru. „U nás v Martine ležia tie najkomplikovanejšie prípady. Práve na takýchto sa dá demonštrovať, čo všetko môže spôsobiť zmenený duševný stav a ako sa dá uvažovať v diagnostickom procese u takýchto pacientov,“ uviedol MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD., ktorý na seminári predstavil svoje skúsenosti z praxe.“ Môj príspevok sa venuje pacientovi, ktorý mal závažný telesný syndróm – osmotickýdemyelinizačný syndróm, v rámci ktorého sa mu zmenil aj psychický stav, ktorý prešiel do veľmi závažnej podoby, do katatónneho stavu. Museli sme uvažovať o všetkých možných príčinách, ktoré takýto závažný stav mohli vyvolať,“ vysvetlil doktor Hrtánek. Za martinskú detskú psychiatriu sa na seminári predstavila aj MUDr. Dana Cesneková, PhD. „Pripravila som si príspevok - Vomitus v kontexte psychosomatických porúch. Dávame ním do pozornosti, že je častý výskyt psychosomatických ochorení v detskej psychiatrii, a že je dôležitá diferenciálna diagnostika stavu a samozrejme medziodborová spolupráca. Ako v kauzistike naznačujem, významná je spolupráca s pediatrami, čiže detskými oddeleniami Univerzitnej nemocnice Martin,“ zhrnula psychiatrička.

Tohtoročnou novinkou bolo, že druhý deň seminára bol venovaný prezentácii práce mladých začínajúcich lekárov. „Rozhodli sme sa tak preto, že na Slovensku je síce v detskej psychiatrii situácia katastrofálna, je nás atestovaných len niečo cez 40, výukové pracoviská sú len v Martine a Bratislave, v Košiciach nemáme žiadne lôžka, ale našťastie sú  medzi nami mladí lekári, ktorí sa rozhodli venovať pedopsychiatrii. Chceme ich práve takýmito podujatiami podchytiť,“ dodala MUDr. Terézia Rosenbergerová.

18.03.2020

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.