Detských chirurgických pacientov objednávame online

UNM spustila systém elektronického objednávania pacientov na ambulantné vyšetrenie. Pilotným pracoviskom sa stala Klinika detskej chirurgie, kde majú od začiatku februára rodičia možnosť objednať svoje deti na odborné vyšetrenie online. Službu zabezpečuje bezplatne portál objednatvysetrenie.sk, na ktorý sa klienti  nemocnice dostanú cez odkaz umiestnený na webstránke Kliniky detskej chirurgie.

Proces elektronického objednávania pacientov je jednoduchý. Klient sa pripojí na stránku Kliniky detskej chirurgie a cez odkaz na online objednanie pacientov je automaticky  presmerovaný na portál objednatvysetrenie.sk. Vyberie si z ponúkaných možností presný dátum a čas vyšetrenia, ktorý mu vyhovuje a objednávku elektronicky odošle. Následne mu príde formou SMS informácia o potvrdení termínu návštevy v odbornej ambulancii. Zároveň dostane SMS o plánovanom lekárskom vyšetrení aj deň pred termínom, na ktorý sa objednal. V prípade potreby môže elektronicky termín návštevy ambulancie zrušiť, prípadne sa preobjednať.

Klinika detskej chirurgie má cez 24-hodinový prístup k portálu objednatvysetrenie.sk prehľad o jednotlivých objednaných pacientoch. V prípade, že klient nemá možnosť online pripojenia, zrealizuje službu online objednania sestra ambulancie detskej chirurgie na základe telefonickej požiadavky klienta. Klinika detskej chirurgie elektronické objednávanie pacientov plne implementovala do praxe.  Elektronický model objednávania pacientov na kontrolné vyšetrenia realizuje aj ošetrujúci lekár pri ukončení hospitalizácie detského pacienta a jeho prepúšťaní do domácej starostlivosti.

Odozva rodičov chorých detí i zdravotníkov je pozitívna. Čakáreň pred odbornou ambulanciou detskej chirurgie od februára nie je preplnená. Deti sú vyšetrované v termíne, ktorý si určili rodičia. Časové intervaly na vyšetrenie v odbornej ambulancii si zadefinovalo samotné pracovisko. Pacienti sa preto pred ambulanciou nehromadia a sú vyšetrovaní priebežne. Spokojnosť rodičov i samotných detí, ktoré nemusia tráviť hodiny v čakárni ambulancie, prispieva k nekonfliktnej a plynulej prevádzke ambulancie a uľahčuje prácu aj samotným zdravotníkom.

Činnosť webového portálu objednatvysetrenie.sk zastrešuje projekt e-VÚC, ktorý sprístupňuje na jednom mieste informácie o činnosti samosprávnych krajov. Aktuálne ide najmä o informácie z oblasti poskytovania zdravotných služieb a sociálnej pomoci. Aktívne na ňom spolupracujú Žilinský samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj. Portál         e-vuc.sk vznikol ako alternatíva k Ústrednému portálu verejnej správy.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.