Dobrovoľníci upozorňovali na závažnosť trombózy

Druhý októbrový týždeň sa mesto Martin zapojilo do celosvetovej kampane Svetový deň trombózy 2017. Ulice zaplnili dobrovoľníci a študenti medicíny s cieľom priblížiť ľuďom základné informácie o trombóze, o rizikách, ktoré prináša a tiež o jej prevencii. Laická verejnosť mala možnosť získať informácie o tomto závažnom civilizačnom ochorení až v 680 mestách sveta.

Špecialisti z oblasti hematológie sa stretli na odbornom sympóziu na pôde Slovenského komorného divadla. V priestoroch Národného domu odzneli prednášky odborníkov z Jesseniovej lekárskej fakulty UK a z Univerzitnej nemocnice v Martine. Široká verejnosť mala príležitosť individuálne konzultovať svoje zdravotné problémy s odborníkmi z Národného centra hemostázy a trombózy UNM. Podujatie bolo pre martinskú nemocnicu výnimočné, pretože Klinika hematológie a transfuziológie si pripomína 25. výročie svojho založenia. Na históriu a vývoj kliniky sa v zaujímavej obrazovej prezentácii zameral súčasný prednosta prof. MUDr. Ján Staško, PhD. Dopĺňal ho jeho predchodca prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., ktorý bol pri tejto príležitosti ocenený Čestnou plaketou akad. T. R. Niederlanda za vyše 50 ročné lekárske pôsobenie v martinskej nemocnici.

Informačné stánky dobrovoľníkov sa nachádzali pri vstupe do Univerzitnej nemocnice Martin a tiež na Divadelnom námestí na pešej zóne. Do kampane sa zapojili mnohé partnerské fitnescentrá (Fitness Big Fit, Fit klub Strojár, Vons gym) a plaváreň Sunny Martin, aby vyzdvihli dôležitosť pohybu v boji proti trombóze. Fyzická aktivita totiž zmierňuje riziko upchávania ciev a tvorby krvných zrazenín. Neoddeliteľnou súčasťou prevencie trombózy je aj správne stravovanie. Záujemcovia mohli navštíviť vybrané martinské reštaurácie, ktoré pripravili špeciálne zdravé menu (Vegetariánska reštaurácia, Pasáž reštaurácia, Café Pasáž, Česká hospoda).

Svetový deň trombózy sa po prvýkrát uskutočnil v roku 2014. Cieľom kampane je celoplošne zvýšiť povedomie verejnosti o tomto závažnom civilizačnom ochorení, s dôrazom na jeho príčiny, rizikové faktory, prevenciu a liečbu a prispieť tak k zníženiu úmrtnosti a invalidity v jeho dôsledku.

                                                           

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.