Dôležité informácie pred očkovaním

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19 vo vakcinačnom centre Univerzitnej nemocnice Martin sa vykonáva na adrese: Sklabinská 26, 036 01 Martin. Miesto je viditeľne označené informačnými tabuľami.

Na očkovanie sa dá zaregistrovať výlučne cez prihlasovací formulár NCZI, ktorý sa nachádza na webovej stránke: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php. Nezaregistrovaní žiadatelia nebudú môcť byť zaočkovaní!

V prípade, že sa objednaný účastník nebude môcť na pridelený termín dostaviť, zrušiť ho môže iba prostredníctvom objednávateľa, teda NCZI. Telefonicky cez call centrum na čísle: 02/3235 3030. Prvý termín očkovania môžete v prípade potreby zrušiť aj priamo cez stránku korona.gov.sk a zároveň požidať o preobiednanie na nový termín. Na vykonanie zmien stačí vyplniť telefónne číslo, číslo Covid-19-PASSu, rok narodenia a následne systém automaticky doručí SMS s autorizačným kódom. 

Na očkovanie je potrebné si priniesť doklad totožnosti a preukaz poistenca. Informovaný súhlas očkovaného sa podpisuje až priamo na mieste, nie je potrebné si doniesť vytlačený.

Pred príchodom do vakcinačného centra je potrebné sa oboznámiť s týmito dokumentmi (urýchli sa tým administratívny proces, nie je potrebné priniesť si ich vytlačené)

Dotazník – /sites/default/files/dotaznik.docx?191

Písomnú informáciu pre používateľa – /sites/default/files/pisomna_informacia_pre_pouzivatela_spc.docx?282

Test na Covid-19 sa pred očkovaním nevyžaduje

Prihlasovanie náhradníkov:

Zoznam náhradníkov na vakcináciu bude v UNM vytváraný na dennej báze. Záujemcovia musia spĺňať kritériá stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 10/2021 Z.z., ktorá upravuje informácie o oprávnených skupinách na očkovanie a o náhradníkoch na očkovanie. (celé znenie vyhlášky nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2021/10/20210120_5298266-2.pdf)

Do zoznamu sa môžu záujemcovia o očkovanie prihlásiť telefonicky na čísle 0908 394 100 v pracovných dňoch v čase od 13.00h do 14.30h. Podľa zostatkového počtu vakcín budú náhradníci kontaktovaní každý deň telefonicky priamo vakcinačným centrom UNM.

Ak sa náhradník v deň nahlásenia do zoznamu na vakcináciu nedostane, môže sa do zoznamu zapísať opakovane, pokiaľ bude mať o očkovanie naďalej záujem. Nemocnica nevie dopredu určiť, koľko vakcín v daný deň zvýši. Preto sa zoznamy vytvárajú každý deň nové a platné sú iba v deň ich vytvorenia.

Náhradník je povinný preukázať sa pred očkovaním občianskym preukazom a musí vedieť preukázať, že spĺňa niektorú z podmienok, ktoré sú uvedené vo vyhláške a umožňujú podať vakcínu ako náhradníkovi:

 • osobám s vekom najmenej 65 rokov,
 • alebo osobám bez ohľadu na vek, ktoré spĺňajú jedno z nasledujúcich kritérií:
 • onkologický pacient v štádiu liečby ochorenia,
 • s aktívnou formou hemato-⁠onkologického ochorenia,
 • s transplantáciou solídnych orgánov,
 • s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
 • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy, alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
 • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
 • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
 • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
 • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
 • s HIV v štádiu AIDS/⁠late presenter,
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/⁠s),
 • s extrémnou obezitou -⁠ BMI vyšší ako 35,
 • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
 • s cirhózou pečene,
 • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
 • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
 • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
 • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
 • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
 • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza)

Všetci zaočkovaní majú v prípade výskytu nežiaducich účinkov po očkovaní o tom informovať, buď prostredníctvom svojho všeobecného lekára, prípadne cez formulár na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL). V prípade vedľajších účinkov, ktoré by sa objavili bezprostredne po očkovaní v čase, kedy človek na ostáva na pozorovaní, hlásia ich výskyt priamo pracovníci vakcinačného centra.

Vzhľadom na poslednú vyhlášku Ministerstva zdravotníctva (10/2021 zo dňa 20.1.2021), v ktorej sa uvádza, že osobe má byť podaná očkovacia látka na 28. deň po prvom zaočkovaní, sa menia termíny 2. dávky, ktoré sú uvedené v dokladoch o zaočkovaní  1. dávky. Všetkých  bude automaticky systém  Moje ezdravie preobjednávať a každému očkovanému príde informačná SMS s pozvánkou na 2. dávku (nie je potrebné sa nikde prihlasovať, resp. objednávať).

V zmysle Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky sa aktuálne môžu na očkovanie registrovať:

Zdravotnícky pracovník

Študent zdravotníckeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom

Zamestnanec obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici

Zamestnanec zariadenia sociálnych služieb ( napr. domova sociálnych služieb)

Terénny sociálny pracovník

Zamestnanec nemocnice, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom

Zamestnanec záchrannej zdravotnej služby (dopravnej zdravotnej služby), ktorý prichádza do kontaktu s pacientom

Zamestnanec mobilného odberného miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou

Osoba 85+

Osoba, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením Covid-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb

Osoba 75+

 

Seniori nad 85 rokov sa na očkovanie môžu prihlásiť aj prostredníctvom telefonickej linky

Zaregistrovať seba alebo blízkych na očkovanie proti COVID-19 je už možné aj telefonicky. Túto možnosť ponúka call centrum rezortu zdravotníctva. Po zavolaní si môže volajúci vybrať zo štyroch možností. Okrem registrácie na očkovanie môžu ľudia získať informácie k aktuálnym opatreniam, ale aj  zmeniť termín testovania a očkovania.

 

Najmä starší ľudia často nemajú prístup na internet či dostatočné zručnosti. Ministerstvo zdravotníctva preto rozšírilo možnosti COVID-19 infolinky. Na očkovanie môžete registrovať seba alebo vašich príbuzných aj na čísle 0800 174 174 (zo zahraničia +421 270 074 174). Zavolať na tieto čísla môžete aj pri zmene termínu očkovania, ale aj testovania, v rámci odberných miest v pôsobnosti rezortu.

Odporúčame však na registráciu na očkovanie využívať prioritne registračný formulár https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php. Ten môžu vyplniť aj príbuzní. Pri registrácii môžu zadať svoj e-mailový a telefonický kontakt (mobilné číslo).  Kapacity infolinky tak zostanú voľné pre ľudí, ktorí nemajú inú možnosť prihlásenia sa.

Menu infolinky ministerstva zdravotníctva:
(možnosti zaznejú po vašom zavolaní)
1 – informácie k aktuálnym opatreniam
2 – zmena v požiadavke na testovanie
3 – zmena v požiadavke na očkovanie
4 – registrácia na očkovanie (prioritne pre osoby 85+)

Image: 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.