Profil pracoviska

OPATRENIA PRI KORONAVÍRUSE (COVID-19)

Vážené klientky, pacientky a rodičky Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM, vážené dámy,

vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu súvisiacu s vírusovým ochorením SARS-CoV-2 a ochorením COVID-19 a vyhlásený núdzový stav Vládou Slovenskej republiky pre Univerzitnú nemocnicu Martin si Vás dovoľujem informovať, že na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UNM boli prijaté nasledovné opatrenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti:

 1. naše pracovisko úplne prestáva poskytovať prenatálnu zdravotnú starostlivosť tehotným ženám s fyziologickou graviditou,
 2. rutinný kardiotokografický monitoring pred pôrodom bude vykonávaný len pacientkam s rizikovou a patologickou graviditouženám s fyziologickou graviditou po ukončenom 40. týždni tehotnosti,
 3. umožňujeme prítomnosť jednej sprevádzajúcej osoby pri pôrode žijúcej v jednej domácnosti s rodičkou a s negatívnym výsledkom TOCC testu,
 4. umelé ukončenie tehotnosti na žiadosť pacientky (bez medicínskej indikácie) bude vykonávané len ženám v 11. a 12. týždni gravidity a to len z okresov Martin a Turčianske Teplice a pokiaľ bude dostatočný počet zdravotníckych pracovníkov neuplatňujúcich si výhradu vo svedomí,
 5. nebudeme vykonávať ultrazvukové vyšetrenia tehotným pacientkam odosielaným z pracovísk lekárskej genetiky pre účely biometrie plodu s určením týždňa tehotnosti,
 6. ultrazvukové vyšetrenia tehotných budú poskytované len pacientkam s vysoko suspektným nálezom vrodenej vývinovej chyby,
 7. odber plodovej vody – amniocentéza – bude vykonávaná len indikovaným pacientkam v 20.týždni tehotnosti,
 8. zastavujeme činnosť ambulancií, ktoré neriešia neodkladnú zdravotnú starostlivosť – onkogynekologická, cervikálna, senologická, ambulancia detskej gynekológie, neodkladné stavy budú riešené v rámci konziliárnej gynekologickej ambulancie,
 9. príjmová ambulancia vykonáva len neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
 10. platí prísny zákaz návštev pacientok,
 11. všetci prichádzajúci (pacientky a nevyhnutný sprievod max. 1 osoby) majú mať ochranné tvárové rúška,
 12. sprievod pacientky/rodičky je požiadaný len o nevyhnutný čas spojený s prinesením osobných vecí pacientok/rodičiek a poskytnutie nevyhnutných informácií týkajúcich sa zdravotného stavu pacientok/rodičiek, následne je sprievod požiadaný o opustenie priestorov kliniky,
 13. vzhľadom na výrazné limitovanie počtu lôžok na našom pracovisku a personálne limity anestéziológov umožňujúce výlučne len akútne operačné výkony, dočasne zastavujeme onkogynekologické operačné výkony. Pacientkam z našej spádovej oblasti bude onkogynekologická liečba poskytnutá v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave a v Národom onkologickom ústave v Bratislave.

Veľmi nás mrzia prijaté reštrikčné opatrenia, ale veríme, že ich pochopíte a akceptujete pre dobro nás všetkých!

 

Váš tím pracovníkov Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM

 

Koronavírus SARS-CoV-2 a tehotenstvo

Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. – prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM

(informácie sú poskytované na základe vyjadrenia Medzinárodnej spoločnosti pre ultrazvuk v pôrodníctve a gynekológii (ISUOG) z 20.03.2020 – www.isuog.org)

Táto písomná informácia pre rodičky  Vám pomôže pochopiť dopady infekcie COVID-19 na Vás a Vaše dieťa, odpovie na otázky, či môžete navštevovať prenatálne poradne, či môžete dojčiť, ak Vám bola diagnostikovaná infekcia SARS-CoV-2.

20. marec 2020: Upozorňujeme, že tu uvedené informácie sú založené na malom počte tehotných žien s touto infekciou. Každý deň totiž prichádzajú nové informácie o tomto ochorení. Odporúčame Vám, aby ste sa porozprávali so svojím lekárom alebo pôrodnou asistentkou o najaktuálnejších informáciách.

 

Čo je to COVID-19?

COVID-19 je infekcia spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2. Rozdiel oproti iným ochoreniam podobným chrípke alebo nádche je v tom, že aj keď väčšina ľudí sa cíti podobne ako pri týchto ochoreniach, ľudia s inými zdravotnými problémami, ako sú napríklad pľúcne ochorenia alebo cukrovka, sú vystavení väčšiemu riziku infekcie alebo sa u nich objavia vážne pľúcne problémy. Ľudia s COVID-19 majú obvykle horúčku a kašeľ alebo cítia dychovú nedostatočnosť (tzv. dyspnoe). Ak sa ich stav zhorší, môžu mať závažné problémy s dýchaním a musia byť prijatí do nemocnice alebo na jednotku intenzívnej starostlivosti.

Ako sa šíri?

Vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa šíri väčšinou kontaktom s niekým, kto je infikovaný a chorý alebo kontaktom s predmetmi, ktorých sa takéto osoby nedávno dotkli, kýchli alebo zakašľali na nich. Vírus sa nachádza v slinách alebo vo výtoku z nosa. Vstupuje do tela kontaktom, ústami, nosom alebo očami.

Ako sa môžem vyhnúť získaniu COVID-19?

Pravidelné umývanie rúk a vyhýbanie sa kontaktu rúk a tváre sú najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť chorobe. Sociálna izolácia (pobyt vo vzdialenosti viac ako 2 metre od ostatných) a pobyt doma sú tiež dobrými spôsobmi, ako sa vyhnúť chorobe. Aby sa zabránilo prenosu vírusov na iných, ľudia by si mali pri kýchaní alebo kašľaní zakrývať ústa vnútornou časťou lakťa, nie rukou. Všeobecne je odporúčané nosiť tvárové rúško zakrývajúce ústa a tvár ako ochrana seba, ale hlavne svojho okolia.

Mám sa vyhnúť tomu, aby som išla do nemocnice alebo aby som navštívila svojho lekára alebo pôrodnú asistentku?

Keď ste tehotná, budete mať naplánovaných niekoľko stretnutí s lekármi a pôrodnými asistentkami. Tie sú dôležité pre Vaše zdravie a zdravie Vášho dieťaťa a mali by ste ich vynechať iba po konzultácii s lekárom alebo pôrodnou asistentkou. Niektoré návštevy sa môžu uskutočniť telefonicky alebo videohovorom a lekár alebo pôrodná asistentka zvážia, či je to pre vás vhodné. Ak máte problémy s tehotenstvom, nemali by ste váhať telefonicky kontaktovať svojho lekára alebo pôrodnú asistentku a prediskutovať s nimi najlepší spôsob starostlivosti. Keď prichádzate na kliniku alebo do nemocnice, umyte si ruky, môžete použiť i dostupné dezinfekčné prostriedky, nedotýkajte sa vašej tváre rukami, noste tvárové rúško a pokúste sa zostať vo vzdialenosti najmenej 2 metre od ostatných ľudí v čakacej zóne. Mali by ste si tiež umyť a vydezinfikovať ruky, keď odchádzate. Ak máte kašeľ, nádchu, alebo zvýšenú teplotu noste stále tvárovú masku a dajte o tom ihneď vedieť zdravotníckym pracovníkom! Ešte lepšie, skôr ako prídete, je kontaktovať Vaše zdravotnícke zariadenie telefonicky z domu, aby vás mohli očakávať a byť lepšie pripravení na starostlivosť o Vás. Ak ste chorá s COVID-19 a máte rezervované plánované vyšetrenie alebo poradňu, obráťte sa telefonicky na svojho lekára alebo pôrodnú asistentku, aby ste zistili, či je lepšie dodržať vyšetrenie alebo poradňu, alebo to presunúť na neskorší dátum!

Je pre mňa nebezpečné, keď dostanem COVID-19, ak som tehotná?

Máme veľmi málo informácií o tehotných ženách, ktoré ochoreli na COVID-19. Vieme, že je najlepšie vyhnúť sa chorobe. Ale z mála informácií, ktoré máme, sa zdá, že tehotné ženy s COVID-19 v porovnaní so ženami v rovnakom veku, ktoré nie sú tehotné, nemajú horší priebeh choroby. Ženy s inými zdravotnými problémami, najmä s pľúcnymi ochoreniami, vysokým krvným tlakom, cukrovkou alebo HIV, sú vystavené väčšiemu riziku ochorenia. Ak je to váš prípad a diagnostikovali Vám COVID-19, mali by ste byť sledovaná podrobnejšie ako iné tehotné ženy. U väčšiny tehotných žien, ktoré majú pozitívny test na SARS-CoV-2, alebez príznakov (asymptomatické) alebo len s ľahkým priebehom ochorenia, je potrebná iba domáca starostlivosť. Ak sa ale príznaky začnú zhoršovať, mali by ste rýchlo telefonicky kontaktovať svojho gynekológa, pôrodnú asistentku, alebo priamo Vaše nemocničné zariadenie. Intenzívna starostlivosť je pri tejto chorobe najlepším spôsobom, ako zabrániť vážnym problémom. Lekári môžu navrhnúť vykonanie röntgenového alebo CT vyšetrenia pľúc. Matky, ktoré sú veľmi choré a musia byť v nemocnici, sú vystavené väčšiemu riziku skoršieho pôrodu, preto by mali byť prísnejšie sledované. Ak máte horúčku, acetaminofen alebo paracetamol sú považované za bezpečné lieky počas tehotenstva.

Je pre moje dieťa nebezpečné, ak otehotniem a získam COVID-19?

Zdá sa, že vírus počas tehotenstva neprechádza z matky na dieťa. Neexistujú žiadne dôkazy toho, že COVID-19 zvyšuje riziko vrodených chýb, hoci vieme iba o niekoľkých ženách, ktoré získali vírus počas tehotenstva. Vysoká horúčka okolo 6. týždňa tehotenstva alebo 4 týždne po počatí dieťaťa môže byť spojená s vyšším rizikom problémov s vývinom chrbtice a mozgu. Toto nie je riziko špecifické pre COVID-19, ale ide o všeobecný nežiaduci následok horúčky aj iného pôvodu. Takéto riziko je však veľmi nízke. Asi 2 ženy z 1000 žien s horúčkou na začiatku tehotenstva môžu mať dieťa s takýmto problémom, v porovnaní s 1 ženou na každých 1 000 tehotných žien, ktoré nemali horúčku na začiatku tehotenstva. Na zistenie týchto problémov sa odporúča vyšetrenie ultrazvukom v 18. až 22. týždni tehotenstva.

Najväčšie riziko pre dieťa vzniká, ak je priebeh infekcie závažný a dôjde k predčasnému pôrodu, alebo ak lekári odporučia predčasný pôrod kvôli ohrozeniu dieťaťa pri závažnom priebehu ochorenia COVID-19. Čím bližšie je Váš termín pôrodu, tým menšie sú riziká pre Vaše dieťa. Ak máte COVID-19 a dôjde ku pôrodu, Vaše telo nemusí byť schopné prijať toľko kyslíka, ako obvykle. To môže viesť ku kyslíkovej nedostatočnosti u dieťaťa. Preto sa odporúča pôrod v nemocnici, kde je možné dieťa intenzívne monitorovať a ak je to potrebné, je možné tehotenstvo ukončiť cisárskym rezom. Samotné ochorenie COVID-19 s asymptomatickým alebo ľahkým priebehom nie je ale dôvodom pre výkon cisárskeho rezu, uprednostňovaný je vaginálny pôrod. Voľba cisárskeho rezu je vždy v rukách pôrodníka!

Niektoré štúdie s podobnými vírusmi ako SARS-CoV-2 naznačujú, že dieťa nemusí primerane rásť. Preto väčšina odborníkov odporúča aspoň jedno ultrazvukové vyšetrenie 2 až 4 týždne po ústupe infekcie, aby sme sa ubezpečili, že dieťa dobre rastie a prospieva. Odporúča sa tiež, aby sa ďalšie ultrazvukové vyšetrenia vykonávali každé 2 až 4 týždne počas tehotenstva, aby sa kontrolovalo, ako dieťa ďalej rastie.

Je pre moje dieťa nebezpečné, ak dostanem COVID-19 skoro po pôrode?

Nie je jasné, či by matky s COVID-19 mali byť od svojich detí oddelené alebo nie. Rôzne regióny sveta konajú odlišne v závislosti od miestnej situácie. Často sa odporúča zostať so svojím dieťaťom, ak sa cítite dobre. Niektoré okolnosti však môžu vyžadovať, aby ste boli oddelená od svojho dieťaťa. Ak je to Váš prípad, obráťte sa na svojho lekára alebo pôrodnú asistentku. Mali by ste byť opatrná, aby ste zabránili prenosu vírusu na Vaše dieťa! Najlepšie to urobíte tak, že si pred dotykom dieťaťa umyjete ruky, nedotknete sa jeho tváre, vyhnete sa kašľu alebo kýchaniu a budete nosiť tvárovú masku. Ak sa nestaráte priamo o dieťa (napríklad keď dieťa spí), zostaňte vo vzdialenosti najmenej 2 metre od neho, aby ste znížili riziko prenosu infekcie.

Môžem dojčiť, ak mám COVID-19?

Niekoľko žien infikovaných vírusom nechalo otestovať svoje materské mlieko a v mlieku sa nenašli žiadne známky vírusu. Zdá sa teda bezpečné kŕmiť materským mliekom, aj keď máte COVID-19. Mali by ste byť ale opatrná, aby ste zabránili prenosu vírusu na Vaše dieťa! Najlepšie to urobíte tak, že si pred dotknutím dieťaťa umyjete ruky, nedotknete sa tváre dieťaťa, vyhnete sa kašľu alebo kýchaniu a počas dojčenia nosíte masku. Ďalšou dobrou možnosťou je odsávať si mlieko a podávať ho z fľašky a najlepšie je nechať niekoho, kto nie je chorý, aby takto dieťa kŕmil. Pred odsávaním si dôkladne  umyte, prípadne vydenzifikujte ruky!

Čo ak má niekto v dome príznaky COVID-19 po narodení môjho dieťaťa?

Všetci, ktorí sa starajú o dieťa, mali by byť opatrní, aby sa vírus na neho nepreniesol. Najlepšie je umyť si ruky pred dotykom dieťaťa, vyhnúť sa kašľu alebo kýchaniu a pri starostlivosti o dieťa nosiť masku.

Ak nepotrebujú byť v blízkosti dieťaťa, najlepšie je, aby boli vždy minimálne 2 metre od neho. Pred starostlivosťou o dieťa si nezabudnite umyť ruky, aj keď nie ste chorí, pretože ste sa mohli dotknúť predmetov v dome, ktoré boli v kontakte s vírusom. Mali by ste sa tiež zdržiavať minimálne 2 metre od chorých a pravidelne si umývať ruky, aby ste sa vyhli chorobe. Ak ste už mali COVID-19, nedávny výskum naznačuje, že Vaše telo bude schopné bojovať s vírusom bez toho, aby ste znovu ochoreli. Ale aj v tomto prípade je umývanie rúk skôr, ako sa dotknete svojho dieťaťa, najlepším spôsobom, ako zabrániť prenosu vírusu na Vaše dieťa od chorého alebo predmetu, ktorého ste sa dotkli.

Posledná aktualizácia 20. marca 2020

 

 

 

 

 

Profil pracoviska

Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa datuje od roku 1936, keď bola postavená terajšia budova a primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia sa stal doc. MUDr. Teodor Schwarz, CSc., ktorý viedol gynekologicko-pôrodnícke oddelenie do roku 1948, kedy prišiel za primára do Martina prof. MUDr. Ernest Dlhoš, DrSc. Po odchode prof. MUDr. E. Dlhoša, DrSc. do Trenčína viedol kliniku do roku 1967 primár Zvarík. Od roku 1968 bol vedúcim lekárom prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc. Po jeho odchode za prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave od roku 1975 do roku 1990 viedol kliniku Doc. MUDr. Mikuláš Toldy, CSc. V roku 1990 sa stal prednostom prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ktorý sa hlási k Zurišskej škole. Tam vytvoril najdôležitejšie vedecké práce a získal základy vedecko-pedagogickej činnosti. Od 01. júla 2018 do 02. septembra 2019 viedol kliniku v pozícii prednostu prof. MUDr. Pavol Žúbor, PhD., DrSc., MBA. Následne bol vedením kliniky poverený a od 1. marca 2020 následne menovaný doc. MUDr.  Kamil Biringer, PhD.

Zástupcova prednostu kliniky (primári) boli: MUDr. Karol Sapák, CSc., MUDr. Ladislav Sokolík, CSc., MUDr. Mária Valentková, MUDr. Milan Krkoška., doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. Od 15.08.2019 je zástupcom prednostu kliniky MUDr. Erik Kúdela, PhD,

O vynikajúcej úrovni Gynekologicko-pôrodníckej kliniky svedčí aj to, že klinika vychovala veľký počet významných osobností ženského lekárstva. Na klinike pracovali: prof. MUDr. J. Židovský, DrSc., prednosta Ústavu péče pro matku a dítě v Prahe, prof. MUDr. Anton Ponťuch, CSc., prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave, prof. MUDr. Alojz Sasko, CSc., prednosta I. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave, prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave,  rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity, Doc. MUDr. Juraj Filický, DrSc., bývalý prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave-Ružinov, Doc. MUDr. Jozef Valky, CSc., MUDr. Stanislav Lipenský, CSc., primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP v Trenčíne, MUDr. Pavol Hartel, bývalý primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Čadci.

Po príchode prof. Dlhoša do Martina Ženská klinika zároveň zabezpečovala postgraduálne vzdelávanie v rámci IVZ. Po založení Lekárskej fakulty sa stali postupne prvými odbornými asistentmi kliniky : MUDr. Miloslav Meško, MUDr. Vojtech Magurský, MUDr. Alojz Sasko, MUDr. Ladislav Sokolík, MUDr. Stanislav Lipenský, MUDr. Juraj Filický, MUDr. Ján Štencl. Do kolektívu učiteľov postupne pribudli : MUDr. Ivan Philadelphy, MUDr. Ivan Ľupták, MUDr. Vladimír Krivoš, MUDr. Ernest Lányi, MUDr. Miloš Mlynček, MUDr. Ján Danko, MUDr. Štefan Krivuš, MUDr. Imrich Žigo, MUDr. Viera Švihrová, MUDr. Edita Urbánková, MUDr. Jozef Višňovský, MUDr. Pavol Hartel, MUDr. Rudolf Straka, MUDr. Juraj Matušek, MUDr. Štefan Krivuš, MUDr. Stanislav Tomáš, MUDr. Martin Kaliský, MUDr. Karol Dókuš, MUDr. Jaroslav Vráblik, MUDr. Pavol Žúbor, MUDr. Kamil Biringer, MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, MUDr. Miroslav Haško, MUDr. Iveta Švecová, MUDr.Erik Kúdela, MUDr. Petra Kasajová.

Klinika sa zameriava najmä na mladých talentovaných absolventov lekárskych fakúlt, ktorým vytvorila optimálny priestor na rýchle získanie vedecko-pedagogických hodností. Pracovisko bolo sídlom redakčnej rady a vydavateľom vedeckého časopisu Slovenská gynekológia a pôrodníctvo.

 

Zoznam lekárov Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM

Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Prednosta kliniky, docent JLF UK

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Profesor JLF UK - úväzok

Prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

Profesor JLF UK

Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

Docent JLF UK, zástupca prednostu kliniky (primár)

MUDr. Milan Krkoška

Sekundárny lekár UNM - úväzok

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Odborný asistent JLF UK

MUDr. Štefan Krivuš, CSc.

Odborný asistent JLF UK

MUDr. Marcela Ňachajová, PhD.

Odborná asistentka JLF UK

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

Odborná asistentka JLF UK (rodičovská dovolenka)

MUDr. Zuzana Laučeková

Odborná asistentka JLF UK - úväzok

MUDr. Petra Turňová

Sekundárna lekárka UNM - úväzok

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

Odborná asistentka JLF UK (rodičovská dovolenka)

MUDr. Juraj Matušek

Sekundárny lekár UNM

MUDr. Jozef Korňan

Sekundárny lekár UNM

MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, PhD.

Sekundárna lekárka UNM, Odborná asistentka JLF UK - úväzok (materská dovolenka)

MUDr. Petra Móricová, PhD.

Sekundárna lekárka UNM (materská dovolenka)

MUDr. Ivana Chmúrna, PhD.

Sekundárna lekárka UNM (rodičovská dovolenka)

MUDr. Roman Fiolka, PhD.

Sekundárny lekár UNM

MUDr. Jana Siváková, PhD.

Sekundárny lekárka UNM (rodičovská dovolenka)

MUDr. Mária Hederová Gazdačková

Sekundárna lekárka

MUDr. Denisa Šimová

Doktorandka JLF UK

MUDr. Erik Kozubík

Doktorand JLF UK

MUDr. Terézia Pribulová

Doktorandka JLF UK

MUDr. Tomáš Rokos

Doktorand JLF UK

MUDr. Ondrej Vasilik

Sekundárny lekár UNM
MUDr. Karol Javorka, PhD.

Sekundárny lekár UNM - úväzok

 

 

 

 

Liečba

Operačné výkony s jednodňovou hospitalizáciou:

- Výkony na vonkajších genitáliách, pošve a krčku maternice (konizácia, amputácia, LEEP, LEETZ, laservaporizácia)

- Hysteroskopia (diagnostická a operačná)

- Laparoskopia (diagnostická a operačná)

- Umelé ukončenie gravidity

- Diagnosticko - terapeutické kyretáže (vyčistenie dutiny maternice)

- Korekčné operácie vonkajších rodidiel

- Operačné výkony pre nezhubné nálezy na prsníku

 

Operačné výkony s 2-7 dňovou hospitalizáciou

- Hysterektómia simplex

- Hysterektómia s adnexektómiou

- Vaginálne operácie na maternici a pošvovej stene

- Radikálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme krčka

- Extrafasciálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme tela maternice a vaječníka

- Radikálne mastektómie s axilárnou exenteráciou pri karcinóme prsníka

- Limitované operácie prsníka (QE, LE, SE) pre malígne ochorenie s limitovaným výkonom v axile vrátane biopsie SLU

- Enukleácia myómov maternice

- Embolizácia myómov maternice

- Urogynekologické operácie s použitím implantátov (TVT-O, sieťkové operácie) 

Diagnostika

Klinika zabezpečuje zdravotnú starostlivosť z oblasti gynekológie a pôrodníctva. Je centrom perinatálnej medicíny so špičkovým technickým vybavením. V posledných rokoch došlo k vzostupu úrovne diagnostických a terapeutických postupov najmä v oblasti peripartálneho monitorovania plodov a neinvazívnej prenatálnej diagnostiky. Kordocentéza s možnosťou intrauterinnej transfúzie krvi, invazívne chirurgické zákroky u tehotnej ženy, rozpracovanie diagnostických postupov u rizikových tehotností, sonografické hodnotenie plodov so zameraním sa na intrakraniálnu, renálnu a hepatálnu cirkuláciu, prenatálna diagnostika vrodených vývojových chýb, neinvazívna diagnostika tehotenských patologických stavov a odchýlok vývoja plodu či predikcie patológií tehotenstva je súčasťou spektra výkonov na pracovisku.

Ako prví v SR sa na klinike zaviedli bezbolestné pôrody v epidurálnej analgézii, používanie pulzného oxymetra a ST analýzy fetálnej srdcovej činnosti počas pôrodu. Výrazný úspech a pokrok dosiahlo pracovisko i v diagnostike a liečbe malígnych nádorov ženského genitálu a prsníkov, kde ako jedni z prvých pracovísk sa začala používať metóda biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny pri týchto ochoreniach. Dobré výsledky dosahuje pracovisko aj v oblasti detskej gynekológie a  gynekologickej endokrinológie, vrátane ktorej pracovisko opäť ako prvé v SR začalo v liečbe myómov maternice využívať i embolizačnú techniku uterinných artérií.

 
Unikátne metódy:

 • diagnostika malígnych nádorov pomocou kontrastnej Doppler-sonografie
 • kordocentéza a intrauterinná transfúzia
 • diagnostika genetických porúch plodu metódou OSCAR 
 • neinvazívna prenatálna diagnostika pomocou detekcie nukleových kyselín plodu z krvi tehotnej ženy
 • intrapartálne monitorovanie fetálneho EKG
 • intrauterinná mikroinvazívna chirurgia pomocou fetoskopu
 • 3D fetálna diagnostika
 • detekcia sentinelovej lymfatickej uzliny u karcinómu prsníka a krčka maternice
 • tenkoihlová (FNAC) a hruboihlová (Core) biopsia nádorov prsníka
 • odber pupočníkovej krvi po pôrode
 • embolizácia uterinných artérií
 • laserová operácia premalígnych lézií krčka maternice

Operačné výkony

Operačné výkony s jednodňovou hospitalizáciou:

- Výkony na vonkajšom genitále, pošve a krčku maternice (konizácia, amputácia, LEEP, LEETZ, laservaporizácia)

- Hysteroskopia (diagnostická a operačná)

- Laparoskopia (diagnostická a operačná)

- Umelé ukončenie  gravidity

- Diagnosticko - terapeutické kyretáže (vyčistenie dutiny maternice)

- Korekčné operácie vonkajších rodidiel

- Operačné výkony pre nezhubné nálezy na prsníku

 

Operačné výkony s 2-7 dňovou hospitalizáciou:

- Hysterektómia simplex

- Hysterektómia s adnexektómiou

- Vaginálne operácie na maternici a pošvovej stene

- Radikálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme krčka

- Extrafasciálna hysterektómia s lymfonodektómiou pri karcinóme tela maternice a vaječníka

- Radikálne mastektómie s axilárnou exenteráciou pri karcinóme prsníka

- Limitované operácie prsníka (QE, LE, SE) pre malígne ochorenie s limitovaným výkonom v axile vrátane biopsie SLU

- Enukleácia myómov maternice

- Embolizácia myómov maternice

- Urogynekologické operácie s použitím implantátov (TVT-O, sieťkové operácie)

Pedagogická činnosť

Pregraduálne štúdium

- výučba predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 9. až 12. semestri  v odbore všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku

- výučba predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 6.a 7. semestri v odbore ošetrovateľstvo
 

Formy výučby:

 • prednášky, praktické cvičenia, skúšky, tematické konzultácie (6. ročník)
 • štátna skúška v odbore všeobecné lekárstvo
 • ústna skúška v odbore ošetrovateľstvo

 

Postgraduálne štúdium

Doktorandské štúdium: akreditácia pre vedný odbor 7.1.9 gynekológia a pôrodníctvo

   Počet doteraz vyškolených doktorandov: 22

   Počet vyškolených doktorandov od roku 1995: 18

 

Špecializačné štúdium: akreditácia pre postgraduálne zdravotnícke vzdelávanie.

Klinika je od roku 2006 školiacim miestom lekárov pre postgraduálnu výučbu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Klinika je od roku 2011 školiacim a akreditovaným pracoviskom pre postgraduálnu výučbu Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.

Klinika dlhodobo organizuje kurzy epidurálnej analgézie. Klinika v roku 2012 získala akreditáciu EBCOG na obdobie 5 rokov pre vykonávanie postgraduálnej špecializačnej prípravy a špecializačných skúšok v odbore Gynekológia a pôrodníctvo - homológne vzdelávanie členských štátov EÚ.

Osobnosti

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Profesor JLF UK, dlhoročný prednosta kliniky

Bývalý prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK. Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK. Štúdium: 1975 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin 1983 - Vedecko-pedagogický titul "Kandidát vied CSc" 1986 - Vedecko-p
Zobraziť viac

Bývalý prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK.

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

Štúdium:

 • 1975 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
 • 1983 - Vedecko-pedagogický titul "Kandidát vied CSc"
 • 1986 - Vedecko-pedagogický titul "Docent"
 • 1997 - Vedecko-pedagogický titul "Profesor"

Odborná prax:

1975 – Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK Martin 

Postgraduálna špecializácia:

1978 - Atestácia I. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

1983 - Atestácia II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2004 - Atestácia v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

2005 - Atestácia v odbore Gynekologická onkológia

2006 - Atestácia v odbore Mamológia

Študijné pobyty: 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Universität Spital Zurich, Berlín, Halle, Washington, Miláno, Londýn, Štokholm, Péč, Viedeň, Paríž, Madrid, Lisabon

Najvýznamnejšie ocenenia:

Cena Univerzity Zurich za súbor vedeckých prác

Zlatá medaila Univerzity Komenského

Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti

Bronzová medaila J. E. Purkyně

Zlatá medaila Jeseniovej lekárskej fakulty UK

Zlatá medaila mesta Martin

Krištáľové krídlo za vedu a medicínu 2004

Publikačné a odborné aktivity:

Publikoval 217 prác, z 351 uskutočnených prednášok predniesol 50 v zahraničí, vydal 5 vysokoškolských učebných textov. Vo výskume sa zameriava na pre­venciu ochorení v gynekológii a pôrodníctve, okrem neho je aj členom vedeckých rád 5 univerzít v zahraničí, členom redakčných rád domácich i zahraničných odborných periodík a členom Svetovej organizácie pre ultrazvuk v medicíne.


Skryť viac
Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. - Docent, súčasný prednosta kliniky

Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Docent, súčasný prednosta kliniky

Štúdium: 1999 - Gymnázium J.F.Rimavského, Levoča 2003 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, odbor všeobecné lekárstvo, titul „MUDr.“ 2009 - Vedecko-pedagogický titul "PhD"  2011 - Vedecko-pedagogický titul "docent" Odborná prax: od 2003 - Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin Po
Zobraziť viac

Štúdium:

 • 1999 - Gymnázium J.F.Rimavského, Levoča
 • 2003 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, odbor všeobecné lekárstvo, titul „MUDr.“
 • 2009 - Vedecko-pedagogický titul "PhD" 
 • 2011 - Vedecko-pedagogický titul "docent"

Odborná prax:

 • od 2003 - Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM Martin

Postgraduálna špecializácia a certifikácie:

2009 - Atestácie v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2013 - Atestácia v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

Funkcie:

2009 - 2019 - zástupca prednostu kliniky pre pedagogickú činnosť

2017 - 2019 - zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť

2019 - 2020 - poverený prednosta kliniky

od 01.03.2020 - menovaný prednosta kliniky

od 2019 - garant odboru Gynekológia a pôrodníctvo

od 2018 - člen Výboru Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS

od 2019 - člen skúšobných komisií v špecializačnom odbore Mamológia a certifikačnej príprave Mamodiagnostika v gynekológii

 

Študijné pobyty a certifikácie: 

2001 - Chirurgická klinika, University of Alexandria, Alexandria, Egypt

2002 - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Semmelweiss University, Budapešť, Maďarsko

2004 - Neoventa, STAN analýza plodov počas pôrodu – Instructor certificate, Gothenburg, Švédsko

2005 - Fetal 3-D ultrasound, Praha, Česká republika

2005 - Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Lund University, Lund, Malmo a Helsinborg, Švédsko

2007 - Perinatologická klinika, Malmo University Hospital, Malmo, Švédsko

2009 - GYNECARE PROLIFT Pelvic Floor Repair Systems - Implantačný systém v urogynekológii, ÚPMD, Praha, Česká republika

2009 - BULKAMID – liečba močovej inkontinencie, ÚPMD, Praha, Česká republika

2010 - PROMEDON NAZCA POP Repair System – Implantačný systém v urogynekológii, Nový Jičín, Česká republika

2011 - Urogynekologický workshop: ultrasonografická diagnostika defektov panvového dna a urodynamické vyšetrenia u pacientiek s inkontinenciou moču; operačná liečba inkontinencie moču a POP u žien (TVT- Abbrevo, Prosima, Prolift)", Urologická klinika Prešov

2011 - Urogynekologický workshop "Surgery in urogynecology the contemporary view", Kodaň, Dánsko

2012 - Course in Advanced Gynecology Ultrasound, Karolinska University Hospital, Solna Stockholm, Švédsko.

2012 - Postgraduate course 7: Advanced course in laparoscopy: Single port and minilaparoscopy in gynaecology, Centro Oncologico Fiorentino, Florencia, Taliansko

2012 - FMF Certificate of Competence in the 11-14 Weeks Scan, Olomouc, ČR

2012 - FMF Certificate of Competence in the 20-22 Weeks Scan, Olomouc, ČR

2012 - Certificate of attendance Basic Fetal Echocardiography, Olomouc, ČR

Vedecko-výskumný, pedagogický a klinický profil:

-         Prevencia, diagnostika a liečbe intrauterinného distresu plodu s využitím kardiotokografie, fetálnej pulznej oximetrie a analýzy ST segmentu fetálneho elektrokardiogramu.

-         Využitie biochemických markerov diagnostiky intrauterinného stavu plodu – ASTRUP, laktát, erytropoetín.

-         Štúdium dopplersonografických parametrov utero-placento-fetálnej jednotky.

-         Diagnostika vrodených vývinových chýb plodu pomocou ultrazvuku: B-mód, 3D a 4D sonografia.

-         Invazívna prenatálna diagnostika – amniocentéza, placentacentéza.

-         Štúdium patologických stavov v tehotnosti – preeklampsia, intrauterinná rastová retardácia.

-         Operačná liečba urogynekologických patológií – pokles panvových orgánov, močová inkontinencia.

-         Onkogynekológia

 

Riešené vedecké granty ako hlavný riešiteľ:

VEGA 1/0283/12: "Genomika a genetický polymorfizmus v etiopatogenéze močovej inkontinencie a defektov panvového dna u žien."

APVV-0315-11    "Nové metódy analýzy variability srdcovej frekvencie plodu"


Skryť viac

PhDr. Zuzana Nepelová

Vedúca pôrodná asistentka

Vzdelanie a príprava 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine titul PhDr.   2011 - 2013 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Študijný program: pôrodná asistencia ( magisterský II. stupeň, externá forma) Študijný odbor: 7.4.4. – pô
Zobraziť viac

Vzdelanie a príprava

2018

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

titul PhDr.

 

2011 - 2013

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Študijný program: pôrodná asistencia ( magisterský II. stupeň, externá forma)

Študijný odbor: 7.4.4. – pôrodná asistencia

 

2010 - 2011

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií v Bratislave

Špecializačný odbor: D.12444- Intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

2009 - 2010

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych

odborných štúdií v Bratislave

Špecializačný odbor: D.09889- Manažment v pôrodnej asistencii

 

2004 - 2007

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Študijný program: pôrodná asistencia ( bakalársky I. stupeň, externá forma)

Študijný odbor: 7.4.4. – pôrodná asistencia

 

1996 - 1997

Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici

Študijný odbor: 5303 6 ženská sestra

Forma štúdia: diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov SZŠ

 

1990 - 1994

Stredná zdravotnícka škola Milana Rastislava Štefánika Martin

Študijný odbor: 53-01-6 zdravotná sestra

Forma štúdia: denné štúdium absolventov ZŠ

 

Odborná prax

 

01.04.2000 – trvá

Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

 

Pracovné zaradenie: od roku 2008 vedúca pôrodná asistentka- trvá

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  riadenie, organizácia a kontrola práce sestier, pôrodných asistentiek a sanitárok na Gynekologicko-pôrodníckej klinike, personálny manažment a manažment financií

 

2003-2008 staničná sestra na JIS

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  organizácia práce sestier, pôrodných asistentiek a sanitárok na ošetrovacej jednotke

 

2000-2003 pôrodná asistentka

Hlavné činnosti a zodpovednosť: komplexná ošetrovateľská starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

01.09.1998 - 31.03.2000

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Rakúsko

Pracovné zaradenie: sestra

Hlavné činnosti a zodpovednosť: komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v domácom prostredí

 

01.06.1994 - 31.08.1998

Martinská fakultná nemocnica, Kollárova 2, 036 01 Martin

Gynekologicko-pôrodnícka klinika

Pracovné zaradenie: zdravotná sestra, od r.1997 ženská sestra

Hlavné činnosti a zodpovednosť:  komplexná ošetrovateľská starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

 

Doplňujúce informácie:

Od roku 2005  členka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Od roku 2012  Licencia na výkon činnosti odborného zástupcu v povolaní  pôrodná asistentka pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Univerzitnú nemocnicu Martin


Skryť viac

Oznamy

Kurzy predpôrodnej prípravy

- realizujeme priamo na Gynekologicko-pôrodníckej klinike na 6/3 odd. v seminárnej miestnosti každý štvrtok o 15:00 hod.

- v prípade Vášho záujmu sa prihláste na e-mailovej adrese: pripravanaporodunm@gmail.com, kde uvediete svoje meno a týždeň tehotnosti a my Vám navrhneme ideálny začiatok Vášho kurzu

- kurz predstavuje 4 stretnutia

- ďalšie informácie tiež na facebookovej stránke: Predpôrodná príprava - pôrodnica Martin

 

„Kedy mám ísť do pôrodnice?“  a vlastne „do ktorej?“.

„ Vyhovejú tam mojim požiadavkám a predstavám?“

Takéto a podobné otázky sa premietnu v hlave asi každej budúcej mamičky. Strach z neznámeho a niekedy už aj zo známeho sú najhlavnejšou príčinou strachu z pôrodu. V dnešnej dobe nie je problém získať informácie akéhokoľvek druhu na internete, v publikáciách, od babičky, mamičky či kamarátky....no, čo tak zájsť si pre informácie priamo k nám? Tam, kde sa to všetko odohrá...kde sa stanete už naozaj rodičmi?

Navštívte nás aj spolu s  partnerom. Pre vás oboch to bude silný zážitok a vy aj budúci otecko si urobíte predstavu o tom, čo vás v blízkej budúcnosti čaká.

Získate veľa rád od skúsených pôrodných asistentiek a novorodeneckých sestier, dozviete sa mnoho vecí, ktoré sa v knihe nedočítate, budú trpezlivo zodpovedané všetky vaše otázky...

 

Cenník nadštandardných služieb

Cenník nadštandardných služieb GPK UNM

Platný od 01.10.2018

Položka

Cena s DPH (€)

Predpôrodná príprava

50,-

Pobyt v malom apartmáne 6/2 odd. – izba č. 1 / 1 deň

100,-

Pobyt vo veľkom apartmáne 6/2 odd. – izba č.1 / 1 deň

130,-

Jednolôžková izba / 1 deň

70,-

Sterilizácia na vlastnú žiadosť

332,-

Pobyt v apartmáne 6/3 odd. – izba č. 1 / 1 deň

100,-

Vyžiadanie lekára k pôrodu

300,-

Využitie vane v 1. pôrodnej dobe

50,-

Vyžiadanie pôrodnej asistentky k pôrodu

100,-

Využitie Entonoxu

50,-

Sterilizácia na vlastnú žiadosť počas iného výkonu

100,-

Kontakty

Sekretariát prednostu kliniky: 043/4203 242, zens@jfmed.uniba.sk

Ženská ambulancia 6/1 odd.: 043/4203 591

Oddelenie šestonedelia 6/2: 043/4203 241

Gynekologické oddelenie 6/3: 043/4203 328

Pooperačná izba 6/3 odd.: 043/4203 804

Pôrodná sála 6/2 odd.: 043/4203 457

Dokumentácia - výsledky vyšetrení 6/1 odd.: 043/4203 655
 

Gynekologicko - pôrodnícka klinika

Ambulancie Gynekologicko-pôrodníckej kliniky

Telefón:043/4203 668 (amb.č.1), 043/4203 591 (amb.č.2), 043/4203 207 (amb.č.3)
Ordinačné hodiny:

OPATRENIA PRI KORONAVÍRUSE (COVID-19)

 

Vážené klientky, pacientky a rodičky Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM, vážené dámy,

vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu súvisiacu s vírusovým ochorením SARS-CoV-2 a ochorením COVID-19 a vyhlásený núdzový stav Vládou Slovenskej republiky pre Univerzitnú nemocnicu Martin si Vás dovoľujem informovať, že na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UNM boli prijaté nasledovné opatrenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti:

 1. naše pracovisko úplne prestáva poskytovať prenatálnu zdravotnú starostlivosť tehotným ženám s fyziologickou graviditou,
 2. rutinný kardiotokografický monitoring pred pôrodom bude vykonávaný len pacientkam s rizikovou a patologickou graviditouženám s fyziologickou graviditou po ukončenom 40. týždni tehotnosti,
 3. umožňujeme prítomnosť jednej sprevádzajúcej osoby pri pôrode žijúcej v jednej domácnosti s rodičkou a s negatívnym výsledkom TOCC testu,
 4. umelé ukončenie tehotnosti na žiadosť pacientky (bez medicínskej indikácie) bude vykonávané len ženám v 11. a 12. týždni gravidity a to len z okresov Martin a Turčianske Teplice a pokiaľ bude dostatočný počet zdravotníckych pracovníkov neuplatňujúcich si výhradu vo svedomí,
 5. nebudeme vykonávať ultrazvukové vyšetrenia tehotným pacientkam odosielaným z pracovísk lekárskej genetiky pre účely biometrie plodu s určením týždňa tehotnosti,
 6. ultrazvukové vyšetrenia tehotných budú poskytované len pacientkam s vysoko suspektným nálezom vrodenej vývinovej chyby,
 7. odber plodovej vody – amniocentéza – bude vykonávaná len indikovaným pacientkam v 20.týždni tehotnosti,
 8. zastavujeme činnosť ambulancií, ktoré neriešia neodkladnú zdravotnú starostlivosť – onkogynekologická, cervikálna, senologická, ambulancia detskej gynekológie, neodkladné stavy budú riešené v rámci konziliárnej gynekologickej ambulancie,
 9. príjmová ambulancia vykonáva len neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
 10. platí prísny zákaz návštev pacientok,
 11. všetci prichádzajúci (pacientky a nevyhnutný sprievod max. 1 osoby) majú mať ochranné tvárové rúška,
 12. sprievod pacientky/rodičky je požiadaný len o nevyhnutný čas spojený s prinesením osobných vecí pacientok/rodičiek a poskytnutie nevyhnutných informácií týkajúcich sa zdravotného stavu pacientok/rodičiek, následne je sprievod požiadaný o opustenie priestorov kliniky,
 13. vzhľadom na výrazné limitovanie počtu lôžok na našom pracovisku a personálne limity anestéziológov umožňujúce výlučne len akútne operačné výkony, dočasne zastavujeme onkogynekologické operačné výkony. Pacientkam z našej spádovej oblasti bude onkogynekologická liečba poskytnutá v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave a v Národom onkologickom ústave v Bratislave.

Veľmi nás mrzia prijaté reštrikčné opatrenia, ale veríme, že ich pochopíte a akceptujete pre dobro nás všetkých!

 

Váš tím pracovníkov Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM

 

Koronavírus SARS-CoV-2 a tehotenstvo

Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. – prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM

(informácie sú poskytované na základe vyjadrenia Medzinárodnej spoločnosti pre ultrazvuk v pôrodníctve a gynekológii (ISUOG) z 20.03.2020 – www.isuog.org)

Táto písomná informácia pre rodičky  Vám pomôže pochopiť dopady infekcie COVID-19 na Vás a Vaše dieťa, odpovie na otázky, či môžete navštevovať prenatálne poradne, či môžete dojčiť, ak Vám bola diagnostikovaná infekcia SARS-CoV-2.

20. marec 2020: Upozorňujeme, že tu uvedené informácie sú založené na malom počte tehotných žien s touto infekciou. Každý deň totiž prichádzajú nové informácie o tomto ochorení. Odporúčame Vám, aby ste sa porozprávali so svojím lekárom alebo pôrodnou asistentkou o najaktuálnejších informáciách.

 

Čo je to COVID-19?

COVID-19 je infekcia spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2. Rozdiel oproti iným ochoreniam podobným chrípke alebo nádche je v tom, že aj keď väčšina ľudí sa cíti podobne ako pri týchto ochoreniach, ľudia s inými zdravotnými problémami, ako sú napríklad pľúcne ochorenia alebo cukrovka, sú vystavení väčšiemu riziku infekcie alebo sa u nich objavia vážne pľúcne problémy. Ľudia s COVID-19 majú obvykle horúčku a kašeľ alebo cítia dychovú nedostatočnosť (tzv. dyspnoe). Ak sa ich stav zhorší, môžu mať závažné problémy s dýchaním a musia byť prijatí do nemocnice alebo na jednotku intenzívnej starostlivosti.

Ako sa šíri?

Vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa šíri väčšinou kontaktom s niekým, kto je infikovaný a chorý alebo kontaktom s predmetmi, ktorých sa takéto osoby nedávno dotkli, kýchli alebo zakašľali na nich. Vírus sa nachádza v slinách alebo vo výtoku z nosa. Vstupuje do tela kontaktom, ústami, nosom alebo očami.

Ako sa môžem vyhnúť získaniu COVID-19?

Pravidelné umývanie rúk a vyhýbanie sa kontaktu rúk a tváre sú najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť chorobe. Sociálna izolácia (pobyt vo vzdialenosti viac ako 2 metre od ostatných) a pobyt doma sú tiež dobrými spôsobmi, ako sa vyhnúť chorobe. Aby sa zabránilo prenosu vírusov na iných, ľudia by si mali pri kýchaní alebo kašľaní zakrývať ústa vnútornou časťou lakťa, nie rukou. Všeobecne je odporúčané nosiť tvárové rúško zakrývajúce ústa a tvár ako ochrana seba, ale hlavne svojho okolia.

Mám sa vyhnúť tomu, aby som išla do nemocnice alebo aby som navštívila svojho lekára alebo pôrodnú asistentku?

Keď ste tehotná, budete mať naplánovaných niekoľko stretnutí s lekármi a pôrodnými asistentkami. Tie sú dôležité pre Vaše zdravie a zdravie Vášho dieťaťa a mali by ste ich vynechať iba po konzultácii s lekárom alebo pôrodnou asistentkou. Niektoré návštevy sa môžu uskutočniť telefonicky alebo videohovorom a lekár alebo pôrodná asistentka zvážia, či je to pre vás vhodné. Ak máte problémy s tehotenstvom, nemali by ste váhať telefonicky kontaktovať svojho lekára alebo pôrodnú asistentku a prediskutovať s nimi najlepší spôsob starostlivosti. Keď prichádzate na kliniku alebo do nemocnice, umyte si ruky, môžete použiť i dostupné dezinfekčné prostriedky, nedotýkajte sa vašej tváre rukami, noste tvárové rúško a pokúste sa zostať vo vzdialenosti najmenej 2 metre od ostatných ľudí v čakacej zóne. Mali by ste si tiež umyť a vydezinfikovať ruky, keď odchádzate. Ak máte kašeľ, nádchu, alebo zvýšenú teplotu noste stále tvárovú masku a dajte o tom ihneď vedieť zdravotníckym pracovníkom! Ešte lepšie, skôr ako prídete, je kontaktovať Vaše zdravotnícke zariadenie telefonicky z domu, aby vás mohli očakávať a byť lepšie pripravení na starostlivosť o Vás. Ak ste chorá s COVID-19 a máte rezervované plánované vyšetrenie alebo poradňu, obráťte sa telefonicky na svojho lekára alebo pôrodnú asistentku, aby ste zistili, či je lepšie dodržať vyšetrenie alebo poradňu, alebo to presunúť na neskorší dátum!

Je pre mňa nebezpečné, keď dostanem COVID-19, ak som tehotná?

Máme veľmi málo informácií o tehotných ženách, ktoré ochoreli na COVID-19. Vieme, že je najlepšie vyhnúť sa chorobe. Ale z mála informácií, ktoré máme, sa zdá, že tehotné ženy s COVID-19 v porovnaní so ženami v rovnakom veku, ktoré nie sú tehotné, nemajú horší priebeh choroby. Ženy s inými zdravotnými problémami, najmä s pľúcnymi ochoreniami, vysokým krvným tlakom, cukrovkou alebo HIV, sú vystavené väčšiemu riziku ochorenia. Ak je to váš prípad a diagnostikovali Vám COVID-19, mali by ste byť sledovaná podrobnejšie ako iné tehotné ženy. U väčšiny tehotných žien, ktoré majú pozitívny test na SARS-CoV-2, alebez príznakov (asymptomatické) alebo len s ľahkým priebehom ochorenia, je potrebná iba domáca starostlivosť. Ak sa ale príznaky začnú zhoršovať, mali by ste rýchlo telefonicky kontaktovať svojho gynekológa, pôrodnú asistentku, alebo priamo Vaše nemocničné zariadenie. Intenzívna starostlivosť je pri tejto chorobe najlepším spôsobom, ako zabrániť vážnym problémom. Lekári môžu navrhnúť vykonanie röntgenového alebo CT vyšetrenia pľúc. Matky, ktoré sú veľmi choré a musia byť v nemocnici, sú vystavené väčšiemu riziku skoršieho pôrodu, preto by mali byť prísnejšie sledované. Ak máte horúčku, acetaminofen alebo paracetamol sú považované za bezpečné lieky počas tehotenstva.

Je pre moje dieťa nebezpečné, ak otehotniem a získam COVID-19?

Zdá sa, že vírus počas tehotenstva neprechádza z matky na dieťa. Neexistujú žiadne dôkazy toho, že COVID-19 zvyšuje riziko vrodených chýb, hoci vieme iba o niekoľkých ženách, ktoré získali vírus počas tehotenstva. Vysoká horúčka okolo 6. týždňa tehotenstva alebo 4 týždne po počatí dieťaťa môže byť spojená s vyšším rizikom problémov s vývinom chrbtice a mozgu. Toto nie je riziko špecifické pre COVID-19, ale ide o všeobecný nežiaduci následok horúčky aj iného pôvodu. Takéto riziko je však veľmi nízke. Asi 2 ženy z 1000 žien s horúčkou na začiatku tehotenstva môžu mať dieťa s takýmto problémom, v porovnaní s 1 ženou na každých 1 000 tehotných žien, ktoré nemali horúčku na začiatku tehotenstva. Na zistenie týchto problémov sa odporúča vyšetrenie ultrazvukom v 18. až 22. týždni tehotenstva.

Najväčšie riziko pre dieťa vzniká, ak je priebeh infekcie závažný a dôjde k predčasnému pôrodu, alebo ak lekári odporučia predčasný pôrod kvôli ohrozeniu dieťaťa pri závažnom priebehu ochorenia COVID-19. Čím bližšie je Váš termín pôrodu, tým menšie sú riziká pre Vaše dieťa. Ak máte COVID-19 a dôjde ku pôrodu, Vaše telo nemusí byť schopné prijať toľko kyslíka, ako obvykle. To môže viesť ku kyslíkovej nedostatočnosti u dieťaťa. Preto sa odporúča pôrod v nemocnici, kde je možné dieťa intenzívne monitorovať a ak je to potrebné, je možné tehotenstvo ukončiť cisárskym rezom. Samotné ochorenie COVID-19 s asymptomatickým alebo ľahkým priebehom nie je ale dôvodom pre výkon cisárskeho rezu, uprednostňovaný je vaginálny pôrod. Voľba cisárskeho rezu je vždy v rukách pôrodníka!

Niektoré štúdie s podobnými vírusmi ako SARS-CoV-2 naznačujú, že dieťa nemusí primerane rásť. Preto väčšina odborníkov odporúča aspoň jedno ultrazvukové vyšetrenie 2 až 4 týždne po ústupe infekcie, aby sme sa ubezpečili, že dieťa dobre rastie a prospieva. Odporúča sa tiež, aby sa ďalšie ultrazvukové vyšetrenia vykonávali každé 2 až 4 týždne počas tehotenstva, aby sa kontrolovalo, ako dieťa ďalej rastie.

Je pre moje dieťa nebezpečné, ak dostanem COVID-19 skoro po pôrode?

Nie je jasné, či by matky s COVID-19 mali byť od svojich detí oddelené alebo nie. Rôzne regióny sveta konajú odlišne v závislosti od miestnej situácie. Často sa odporúča zostať so svojím dieťaťom, ak sa cítite dobre. Niektoré okolnosti však môžu vyžadovať, aby ste boli oddelená od svojho dieťaťa. Ak je to Váš prípad, obráťte sa na svojho lekára alebo pôrodnú asistentku. Mali by ste byť opatrná, aby ste zabránili prenosu vírusu na Vaše dieťa! Najlepšie to urobíte tak, že si pred dotykom dieťaťa umyjete ruky, nedotknete sa jeho tváre, vyhnete sa kašľu alebo kýchaniu a budete nosiť tvárovú masku. Ak sa nestaráte priamo o dieťa (napríklad keď dieťa spí), zostaňte vo vzdialenosti najmenej 2 metre od neho, aby ste znížili riziko prenosu infekcie.

Môžem dojčiť, ak mám COVID-19?

Niekoľko žien infikovaných vírusom nechalo otestovať svoje materské mlieko a v mlieku sa nenašli žiadne známky vírusu. Zdá sa teda bezpečné kŕmiť materským mliekom, aj keď máte COVID-19. Mali by ste byť ale opatrná, aby ste zabránili prenosu vírusu na Vaše dieťa! Najlepšie to urobíte tak, že si pred dotknutím dieťaťa umyjete ruky, nedotknete sa tváre dieťaťa, vyhnete sa kašľu alebo kýchaniu a počas dojčenia nosíte masku. Ďalšou dobrou možnosťou je odsávať si mlieko a podávať ho z fľašky a najlepšie je nechať niekoho, kto nie je chorý, aby takto dieťa kŕmil. Pred odsávaním si dôkladne  umyte, prípadne vydenzifikujte ruky!

Čo ak má niekto v dome príznaky COVID-19 po narodení môjho dieťaťa?

Všetci, ktorí sa starajú o dieťa, mali by byť opatrní, aby sa vírus na neho nepreniesol. Najlepšie je umyť si ruky pred dotykom dieťaťa, vyhnúť sa kašľu alebo kýchaniu a pri starostlivosti o dieťa nosiť masku.

Ak nepotrebujú byť v blízkosti dieťaťa, najlepšie je, aby boli vždy minimálne 2 metre od neho. Pred starostlivosťou o dieťa si nezabudnite umyť ruky, aj keď nie ste chorí, pretože ste sa mohli dotknúť predmetov v dome, ktoré boli v kontakte s vírusom. Mali by ste sa tiež zdržiavať minimálne 2 metre od chorých a pravidelne si umývať ruky, aby ste sa vyhli chorobe. Ak ste už mali COVID-19, nedávny výskum naznačuje, že Vaše telo bude schopné bojovať s vírusom bez toho, aby ste znovu ochoreli. Ale aj v tomto prípade je umývanie rúk skôr, ako sa dotknete svojho dieťaťa, najlepším spôsobom, ako zabrániť prenosu vírusu na Vaše dieťa od chorého alebo predmetu, ktorého ste sa dotkli.

Posledná aktualizácia 20. marca 2020

 

 

Ambulancie Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM mimo núdzového stavu:


Predpôrodná príprava

....odbúrať strach z neznámeho, racionálne vysvetliť určité fakty  alebo ako to „u nás“ chodí, keď  sa dieťatko rodí ....

 

„Kedy mám ísť do pôrodnice?“  a vlastne „do ktorej?“.

„ Vyhovejú tam mojim požiadavkám a predstavám?“

Takéto a podobné otázky sa premietnu v hlave asi každej budúcej mamičky. Strach z neznámeho a niekedy už aj zo známeho sú najhlavnejšou príčinou strachu z pôrodu. V dnešnej dobe nie je problém získať informácie akéhokoľvek druhu na internete, v publikáciách, od babičky, mamičky či kamarátky....no, čo tak zájsť si pre informácie priamo k nám? Tam, kde sa to všetko odohrá...kde sa stanete už naozaj rodičmi?

Navštívte nás aj spolu s  partnerom. Pre vás oboch to bude silný zážitok a vy aj budúci otecko si urobíte predstavu o tom, čo vás v blízkej budúcnosti čaká.

Získate veľa rád od skúsených pôrodných asistentiek a novorodeneckých sestier, dozviete sa mnoho vecí, ktoré sa v knihe nedočítate, budú trpezlivo zodpovedané všetky vaše otázky...

Volajte nám počas pracovných dní v dopoludňajších hodinách na

T.č.: 043/4 203 358 a dohodneme si termín stretnutia priamo u nás na klinike.

Facebook: Predpôrodná príprava - pôrodnica Martin


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.