História starostlivosti o novorodencov má knižnú podobu

V dňoch 21. – 22. mája 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie neonatológov v priestoroch Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Trinásteho ročníka Martinských neonatologických dní sa zúčastnili takmer dve stovky odborníkov z celého Slovenska i zahraničia. Hlavnou témou konferencie bola výmena poznatkov a skúsenosti v starostlivosti o zdravých ako aj kriticky chorých novorodencov.

Mnohí z neonatológov v uplynulom roku pracovali aj na vydaní odbornej publikácie, ktorá upriamuje pozornosť na rast odboru neonatológia v posledných šesťdesiatich rokoch a taktiež ponúka pohľad na históriu neonatologických pracovísk vo všetkých regiónoch našej krajiny.

Iniciátorom myšlienky zostavenia publikácie bol prof. Mirko Zibolen, prednosta Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM a hlavný odborník MZ SR pre neonatológiu. Spolu s MUDr. Ivanom Fričom, MUDr. Vierou Haľamovou a prof. Františkom Bauerom patrí k štvorici zostavovateľov tejto vyše tristo stranovej knihy. Okrem zostavovateľov participovalo na príprave publikácie ďalších 43 autorov. Dielo s názvom „História starostlivosti o novorodencov na Slovensku“ vyšlo v máji tohto roka.

Publikácia je určená predovšetkým odbornej verejnosti, no jej kapitoly obsahujúce popis histórie jednotlivých pracovísk zaujmú aj bežného čitateľa. Okrem najdôležitejších míľnikov vo vývoji neonatológie publikácia ponúka prehľad špecifických problémov neonatologickej starostlivosti, či zoznam najdôležitejších publikačných a vedeckovýskumných výstupov slovenských neonatológov. Záverečná kapitola ponúka prehľad vyše 100 osobností, nestorov a priekopníkov slovenskej neonatológie, ktorých láska k povolaniu, vytrvalosť a vedomosti vybudovali základy nového medicínskeho odboru, nevyhnutné pre ďalší rozvoj starostlivosti o novorodenca.

Symbolický krst knihy sa uskutočnil na slávnostnom otvorení konferencie XIII. Martinské neonatologické dni. „Vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydaniu tejto knihy. Prostredníctvom nej chceme vysloviť uznanie našim predchodcom, spolupracovníkom a kolegom, vďaka ktorým má dnes neonatológia svoje miesto na poli medicíny“ tvrdí doc. Katarína Maťašová, zástupkyňa prednostu Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM a hlavná organizátorka konferencie.

Ako jeden z autorov píše už v úvode knihy, neonatológov spočiatku sprevádzal boj o uznanie tohto medicínskeho odboru. Vďaka osobnostiam, ktoré boli protagonistami a realizátormi pokrokových myšlienok sa neonatológia časom stala komplexným medicínskym odborom s ambíciou byť progresívnym a dynamicky sa rozvíjajúcim.

Neonatologická klinika v Martine – pracovisko organizujúce medzinárodnú konferenciu – je odbornou verejnosťou považovaná za najkomplexnejšie a najlepšie neonatologické pracovisko v SR. Zabezpečuje diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť v celej šírke medicínskeho odboru neonatológia. Poskytuje koncovú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť novorodencom nielen z regiónu severného Slovenska. Pacientmi pracoviska sú okrem zdravých novorodencov aj kriticky chorí nezrelí a extrémne nezrelí novorodenci, novorodenci s poruchami popôrodnej adaptácie alebo závažnými infekciami. V rámci poskytovanej starostlivosti má pracovisko dostupné prakticky všetky najmodernejšie neinvazívne aj invazívne diagnostické aj terapeutické prostriedky. Lekári aj ošetrovateľský personál sú mienkotvornými osobnosťami a vynikajú teoretickými poznatkami a veľkými praktickými skúsenosťami, Pracovisko je zároveň výučbovou bázou pre lekárov i sestry, ktorí chcú získať kvalifikáciu v odbore.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.