Kontaktná adresa

Hlavný vchod do areálu Univerzitnej nemocnice Martin pre pacientov a návštevy je situovaný z Kollárovej ulice. Pri vchode sa nachádza informačná kancelária.

Vchod do areálu pre motorové vozidlá je taktiež z Kollárovej ulice cca 100m južne od hlavného vchodu. V nemocnici je možné s motorovým vozidlom parkovať a to na vyhradenych miestach a odstavnom parkovisku bezplatne. Pri vstupe cez terminál vozovej brány si prevezmite parkovací lístok, ktorý použijete  pri opúšťaní areálu na zdvihnutie rampy. Do vnútorného areálu nemocnice platí zákaz vjazdu motorovým vozidlám okrem urgentných prípadov prevozu pacientov v ohrození zdravia.

Poskytovanie informácií

Kontaktná adresa

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2, 036 59, Martin

Fakturačné údaje

Univerzitná nemocnica Martin

IČO: 00365327

DIČ: 2020598019

IČ DPH : SK2020598019

Číslo účtu: IBAN SK84 8180 0000 0070 0028 1377

Štátna pokladnica