Interná klinika gastroenterologická

Profil pracoviska

Interná klinika gastroenterologická (IKGE) je zameraná na vnútorné (interné) lekárstvo a gastroenterológiu. Internistická časť sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou a určovaním prognózy vnútorných chorôb, zaisťuje koordináciu a integráciu ostatných odborov pre náročných pacientov s viacerými ochoreniami a konziliárnu činnosť vyplývajúcu z povinností spádového lôžkového zariadenia. Gastroenterologická časť sa zaoberá epidemiológiou, diagnostikou, medikamentóznou a endoskopickou liečbou, dispenzarizáciou a prevenciou ochorení tráviaceho traktu, pečene, žlčového systému a pankreasu, súčasťou ktorého je aj konziliárna činnosť expertíza a vedecký výskum. Spojnicou pre oba odbory pracoviska je jednotka intenzívnej starostlivosti. V indikovaných prípadoch prijíma IKGE na lôžkové oddelenie (štandardné lôžka alebo intenzívne) pacientov s gastroenterologickými a hepatologickými ochoreniami z iných zdravotníckych zariadení SR a podľa kapacity taktiež pacientov zo špecializovaných ambulancií. Súčasťou pracoviska je i centrum na indikáciu a aplikáciu biologickej liečby u pacientov trpiacich nešpecifickými črevnými zápalmi a oddelenie gastroenterologickej diagnostiky, ktoré je zamerané na vykonávanie diagnostickej a terapeutickej digestívnej endoskopie, zabezpečuje 24hodinovú endoskopickú a konziliárnu činnosť pre pacientov UNM a funguje aj ako regionálne a nadregionálne stredisko pre špecializované výkony a komplikovaných pacientov. Náš záber rozširuje i dlhoročná spolupráca s reumatologickou ambulanciou, ktorá je súčasťou pracoviska.

Vysokú úroveň špecializácie charakterizuje zameranie na diagnostiku a liečbu závažných a raritných ochorení gastrointestinálneho traktu. Od r. 1990 pôsobíme ako celoštátne centrum pre diagnostiku a liečbu rezistentných peptických vredov (RPV) a neuroendokrinných tumorov gastrointestinálneho traktu (NET GIT-u), v rámci ktorého realizujeme vyšetrenie žalúdočnej sekrécie, endosonografické vyšetrenie hornej časti tráviacej sústavy (EUS) a transrektálnu ultrasonografiu konečníka (TRUS). Od r. 2015 realizujeme špecializovanú diagnostiku a liečbu funkčných ochorení pažeráka, vyžadujúcu osobitné vyšetrovacie a liečebné postupy akými sú manometria s vysokou rozlišovacou schopnosťou, 24-hodinová pH-metria, endoskopická krikofaryngeálna myotómia Zenkerovho divertikula a perorálna endoskopická myotómia (POEM).

Klinika má 3 lôžka intenzívnej starostlivosti a 34 lôžok štandardného oddelenia. Každoročne je u nás vyšetrených a liečených viac ako 1300 pacientov s celkovým počtom 10 tisíc ošetrovacích dní. Veľký podiel z celku tvorí aj nadregionálna špecializovaná liečebno-preventívna starostlivosť.

Liečba

Našim klientom poskytujeme komplexné interné vyšetrenia so zameraním na diferenciálnu diagnostiku a liečbu vnútorných ochorení. Väčšinu tvoria pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabetici, nefrologickí, endokrinologickí a geriatrickí pacienti. Ďalšiu početnú skupinu tvoria pacienti s ochoreniami gastrointestinálneho traktu a neuroendokrinnými tumormi, ktorým navyše poskytujeme podľa potreby aj dispenzárnu starostlivosť.

Nasledujúci zoznam je ilustračný a zahŕňa len malé množstvo diagnóz a liečebných postupov, ktoré sú vždy presne uspôsobené potrebám pacienta.

Srdcové zlyhávanie (SZL)

V súčasnosti už existuje viacero možností liečby chronického srdcového zlyhávania, aj keď vyliečiť srdce tak, aby bolo opäť ako zdravé, zatiaľ nie je možné. Cieľom liečby je zníženie chorobnosti a úmrtnosti pacientov a zlepšenie kvality ich života. Dôležitá je spolupráca pacienta s lekárom, zmeny životného štýlu, ako aj užívanie predpísaných liekov. S postupom ochorenia môže byť potrebná aj chirurgická a prístrojová liečba. V úvode sa najčastejšie využíva medikamentózna liečba a režimové opatrenie, ktoré spočívajú v obmedzenom príjme tekutín.

Infarkt myokardu (IM)

Liečba spočíva v podaní látok, ktoré zabraňujú ďalšiemu narastaniu zrazeniny, stabilizujú aterosklerotické pláty, zlepšujú funkciu srdca a znižujú jeho nárok na prísun kyslíka, ďalej je pacientovi realizované echokardiografické vyšetrenie (ECHOKG) a v spolupráci s kardiológom rozhodnuté o vykonaní koronarografie.

Vysoký krvný tlak - hypertenzia (HT)

Cieľom liečby je tlak znížiť a udržať v hodnotách pre normálny krvný tlak, čím sa zníži riziko rozvoja poškodenia ďalších orgánov. Liečba môže byť nefarmakologická, farmakologická alebo kombinácia oboch.

Diabetes mellitus („cukrovka“)

Indikácia k ústavnej liečbe je dekompenzácia ochorenia s príznakmi prekyslenia organizmu alebo nálezu katabolických produktov. Spočíva vo vnútro žilovej korekcii organizmu a v úprave minerálnych látok a opätovnom nastavení na dlhodobú liečbu.

Chronická obličková nedostatočnosť (CHRI)

Konzervatívna liečba spočíva v úprave metabolických a iných zmien sprevádzajúcich CHRI diétou a medikamentózne. Príjem tekutín je upravený podľa objemu moču. Príjem bielkovín sa u chorých s CHRI obmedzuje. Častá je potreba podpory močenia intravenózne podávanými liekmi.

Akútna obličková nedostatočnosť (ARI)

Vyžaduje dostatok intravenózne podávaných tekutín - doplnenie krvného objemu. Vylúčenie liečiv poškodzujúcich obličky. Pre podporu organizmu sa podávajú aminokyseliny a glukóza. Podávané sú antibiotiká pri prípadnej infekcii. Lieky na podporu tvorby moču. Cieľom terapie je zabrániť ďalšiemu poškodeniu parenchýmu obličky, zabezpečiť výživu a metabolickú rovnováhu.

Sepsa („otrava krvi“)

Liečba je veľmi komplikovaná a jej úspešnosť závisí od schopnosti organizmu vyrovnať sa s infekciou. Pacient musí byť umiestnený na oddelení intenzívnej starostlivosti, pretože prístroje nahrádzajú často zlyhávajúcu cirkuláciu krvi a dýchanie a hrozí mu zastavenie činnosti srdca či opuch mozgu. Komplexnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť dopĺňa liečba antibiotikami.

Zápal pľúc - bronchopneumónia (BRPN)

Pri liečbe BRPN volíme najčastejšie antibiotiká, ktoré podávame empiricky a upravujeme na základe mikrobiologického vyšetrenia. Doplnkovo môžeme použiť lieky proti suchému a dráždivému kašľu alebo lieky slúžiace k rozpusteniu hlienu. Dôležitý je dostatočný prísun tekutín. Liečba typickej bronchopneumónie trvá 7-10 dní, atypickej 10-14 dní. U niektorých chorôb stafylokokmi a inými mikróbmi aj dlhšie. Vírusové infekcie sa liečia pokojom na lôžku, tekutinami a antipyretikami.

Akútny zápal podžalúdkovej žľazy

Zvyčajne je nevyhnutná hospitalizácia na jednotke intenzívnej starostlivosti. Výživa sa podáva vnútožilovo. Bolesť sa tlmí silnými analgetikami, ale ani tie vždy neprinesú dostatočnú úľavu. Ak je príčinou kamienok blokujúci pankreatický vývod, dá sa odstrániť endoskopicky. Niekedy je nutný chirurgický zákrok a operačné odstránenie kamienka.

Krvácanie do tráviaceho traktu (GIT-u)

Krvácanie posudzujeme vždy ako závažnú situáciu. Nevyhnutná je hospitalizácia a pokoj na lôžku. Pri anemizácii (strate krvi) podávame erytrocytárnu masu a plazmu. U každého krvácania realizujeme endoskopické vyšetrenie na určenie zdroja krvácania. Ak je to technicky možné, je základom terapie endoskopické zastavenie krvácania. Vnútrožilovo sa podávajú vazokonstrikčné látky, látky zabraňujúce sekrécii žalúdočnej kyseliny, vitamín K a látky zvyšujúce zrážanlivosť krvi (ak sú indikované). Pri neúspechu konzervatívnej liečby je indikované chirurgické riešenie.

Achalázia (primárna porucha pohyblivosti pažeráka neznámej etiológie, charakterizovaná nekompletnou relaxáciou dolného pažerákového zvierača)

Základom liečby sú režimové opatrenia napr. mletá, alebo tekutá strava s  vydatým zapíjaním.

Ku konzervatívnej liečbe patria lieky napomáhajúce relaxácii pažerákového zvierača.

Endoskopická liečba najčastejšie používaná u nás je roztiahnutie pažeráka prostredníctvom balóna a POEM (popísaný v časti operačné zákroky).

Vredová choroba žalúdka a dvanástnika

V rámci medikamentóznej liečby sa používajú lieky  na zníženie tvorby, alebo ovplyvňujúce kyslosť žalúdočnej kyseliny. V prípade, že ide o peptický vred žalúdka alebo dvanástnika a je prítomný chronický aktívny zápal spôsobený Helicobacter pylori (HP), používa sa tzv. trojkombinačná liečba, ktorá obsahuje jednak silný liek proti tvorbe žalúdočnej kyseliny a dve antibiotiká

Poruchy žalúdočnej sliznice - gastropatie

Podľa charakteru gastropatie sa rozhodne o liečbe: zníženie kyslosti žalúdka, použitie antibiotík na liečbu  infekcie baktériou Helicobacter pylori, požitie látok blokujúcich tvorbu žalúdočných kyselín, alebo opačne pri ich nedostatočnej produkcii perorálna náhrada.

Pečeňové zlyhávanie

Nezávisle od príčiny je život ohrozujúci stav a vyžaduje komplikovanú a intenzívnu starostlivosť. Podávané sú lieky meniace pH v čreve a zvyšujúce jeho motilitu, antibiotiká potláčajúce rast baktérii, vnútro žilovo sú podávané podporné látky. Pri terminálnej insuficiencii pečene sa uvažuje nad transplantáciou pečene

V ďalšom texte nasleduje stručné vymenovanie najčastejších gastroenterologických diagnóz a postupov liečebno-preventívnej starostlivosti podľa lokalizácie:

Idiopatické črevné zápaly: Crohnova choroba (MC) a Ulcerózna kolitída (UC)

Diéta pri nešpecifických črevných zápaloch musí byť prispôsobená aktivite a štádiu choroby. V aktívnom štádiu, ktoré je často sprevádzané krvavými hnačkami a/alebo bolesťami brucha pred stolicou, je potrebné obmedziť vlákninu v potrave (tzv. bezzvyšková diéta.  Medikamentózna liečba má za základ v preparátoch ovplyvňujúcich zápalovú odozvu organizmu a imunitný systém samotný. Úzko spolupracujeme i s chirurgickými odbormi.

Ochorenia pažeráka:

Refluxná choroba pažeráka, refluxná ezofagitída, benígne stenózy pažeráka, iné

ezofagitídy (eozinofilná ezofagitída), achalázia, pažerákové varixy.

Vykonávame: endoskopickú diagnostiku, odber biopsií na histologické

vyšetrenie, medikamentóznu liečbu, dispenzarizáciu prekanceróz – Barretov pažerák. Endoskopickú liečbu komplikácií: dilatácia stenóz balónmi, bužiami

(Savaryho dilatátormi, ligácia, sklerotizácia pažerákových.

Ochorenia žalúdka:

Vredová choroba žalúdka a dvanástorníka, gastritídy a gastropatie, duodenitídy.

Vykonávame: endoskopickú diagnostiku, odber biopsií na histologické vyšetrenie, medikamentóznu liečbu, dispenzarizáciu, liečbu infekcií Helicobacterom pylori, endoskopické zastavovanie krvácania.

Ochorenia žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy:

Choledocholitiáza, benígne stenózy žlčových ciest, zápalové ochorenia, poranenia a autoimúnne ochorenia žlčových ciest, cysty podžalúdkovej žľazy.

Vykonávame: endoskopickú extrakciu kameňov, dilatáciu stenóz, drenáž, dispenzarizáciu pacientov

Ochorenia tenkého čreva:

Angiodysplázie, coeliakia, Crohnova choroba, varixy tenkého čreva a poškodenia rôzneho pôvodu.

Vykonávame: : endoskopickú diagnostiku, odber biopsií na histologické vyšetrenie, medikamentóznu liečbu, dispenzarizáciu, dilatáciu stenóz, endoskopické zastavovanie krvácania.

Ochorenia hrubého čreva:

Hemoroidy, annálne fissury, divertikulóza, nešpecifické črevné zápaly (Crohnova choroba, Ulcerózna kolitída a iné kolitídy), stenózy, angiodysplázie.

Vykonávame: : endoskopickú diagnostiku, odber biopsií na histologické vyšetrenie, medikamentóznu liečbu, dispenzarizáciu, dilatáciu stenóz, endoskopické zastavovanie krvácania.

 

Nezhubné a zhubné nádory vychádzajúce zo steny tráviaceho traktu

Vykonávame: endoskopickú diagnostiku, odber biopsií na histologické vyšetrenie, odber cytologického materiálu, kefkové stery, dilatácie stenóz, drenáže stenóz.

 

Polypy tráviacej trubice

Vykonávame: endoskopickú diagnostiku a liečbu endoskopickou polypektómiou alebo mukozálnou resekciou, dispenzarizáciu pacientov.

 

Ochorenia pečene

Chronické a ložiskové ochorenia pečene a cirhóza. Akútne nevírusové ochorenia pečene.

Vykonávame: diagnostiku a liečbu, prípravu pacientov pred transplantáciou pečene a dispenzarizáciu po nej.

Diagnostika

Abdominálna ultrasonografia (USG)

Je základná neinvazívna diagnostická metóda, ktorou je možné s pomocou sonografických vĺn vyšetriť morfologickú štruktúru orgánov brušnej dutiny – pečene, pankreasu, žlčových a pankreatických vývodov, obličiek, močového mechúra, prostaty a sleziny.

Video-endoskopické vyšetrenia

Video-endoskopické vyšetrenia sú základné invazívne vyšetrenia tráviaceho traktu, ktoré nám umožňujú vyšetriť prakticky celý tráviaci trakt s použitím video-endoskopickej techniky. Okrem priameho pohľadu na sliznice tráviaceho traktu nám umožňujú základné diagnostické výkony – odber vzoriek sliznice a obsahu zažívacieho traktu, ako aj početné terapeutické výkony (popísané v časti operačné zákroky)

Ezofagogastroduodenoskopia (EGD)

je vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástorníka. Hltan bude znecitlivený lokálnymi anestetikami vo forme spreju, cez ústnu dutinu sa zasúva ohybný optický prístroj. V prípade potreby, alebo ak si to želáte môžete dostať tabletku, alebo injekciu na upokojenie.

Kolonoskopia („kolono“)

je vyšetrenie celého hrubého čreva, menovite: konečníka, esovitej, zostupnej, priečnej, vzostupnej časti hrubého čreva, céka a ústia tenkého čreva (terminálneho ilea). Cez konečník sa zavádza ohybný prístroj. Počas vyšetrenia sa prístroj otáča a postupuje k ústiu tenkého čreva, často je nutná spolupráca pacienta zmenou polohy. Pred vyšetrením je každému pacientovi aplikovaná injekcia proti bolesti a na upokojenie, lokálne sa používa gél na znecitlivenie konečníka.

Enteroskopia

je vyšetrenie tenkého čreva pomocou špeciálneho dlhého prístroja zakončeným balónom, ktorý nám umožňuje vyšetriť veľkú časť tenkého čreva. Priebeh vyšetrenia je podobný EGDS (uvedené vyššie) je však náročnejšie a trvá dlhšie, pre-medikácia sa podáva paušálne, alebo je pacient utlmený pod dozorom anestéziológa.

Endoskopická ultrasonografia („endosono", EUS)

je špičková invazívna diagnostická metóda, ktorou je možné s pomocou sonografických vĺn vysielaných zo zariadenia umiestneného na konci videoendoskopického prístroja vyšetriť morfologickú štruktúru orgánov brušnej dutiny z ich tesnej blízkosti – pankreasu, žlčových a pankreatických vývodov, sleziny, morfológiu samotnej steny tráviaceho traktu, ako aj zmeny anatomických štruktúr susediacich so stenami tráviaceho traktu. S pomocou endoskopickej ultrasonografie je možné uskutočniť vysoko špecializované operácie – drenáže žlčových ciest, drenáže cystických útvarov podžalúdkovej žľazy a oblasti okolitej oblasti. Priebeh vyšetrenia je podobný EGDS (uvedené vyššie) je však náročnejšie a trvá dlhšie, pre-medikácia sa podáva paušálne.

Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP)

je invazívne videoendoskopické vyšetrenie zamerané na diagnostiku (odber vzoriek zo zúžení žlčových ciest a pankreatického vývodu) a liečbu ochorení žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy (vyťahovanie kameňov upchávajúcich tieto vývody, zavádzanie hadičiek („stentov“ do  zúžených miest). Priebeh vyšetrenia je podobný EGDS (uvedené vyššie) je však náročnejšie a trvá dlhšie, premedikácia sa podáva paušálne, alebo je pacient utlmený pod dozorom anestéziológa, podľa nálezu sa podávajú aj antibiotiká vnútrožilovo.

24 hodinová pH metria

Použitím špeciálnej elektródy umiestnenej na konci tenkej hadičky zavedenej pacientovi cez nos sa pomocou snímacieho zariadenia zisťuje a zaznamenáva pH pažeráka. Vyšetrenie trvá 24hodín, je základným invazívnym diagnostickým vyšetrením na potvrdenie prenikania kyslého obsahu zo žalúdka do pažeráku ako aj poruchy jeho očisťovacích schopností a ich vzťah k ťažkostiam u pacientov s podozrením na refluxnú chorobu pažeráka (GERD, NERD).

Impedancia

Vyšetrenie impedancie pažeráka má veľký význam v diagnostike a diferenciálnej diagnostike refluxnej choroby pažeráka. V spolupráci s pH-metriou nám umožňuje rozlíšiť fyzikálne a chemické charakteristiky refluxátu. Vyšetrenie je vykonané s použitím špeciálnej elektródy, ktorá je zavedená pacientovi do pažeráka a s pomocou snímacieho zariadenia zaznamenáva zmeny odporu (impedancie), symptómy a aktivitu pacienta.

Manometria s vysokým rozlíšením (HR-manometria)

Vyšetrenie je vykonané s použitím špeciálneho manometrického katétra („hadičky“), ktorý je zavedený pacientovi do pažeráka a s pomocou početných tlakových senzorov sníma tlak a jeho zmeny v pažeráku. Vyšetrenie sa realizuje v pokoji, ale i pri pití tekutín a pri jedle. Manometrické vyšetrenie je nenahraditeľné v komplexnej diagnostike a diferenciálnej diagnostike porúch funkcie a pohyblivosti pažeráka.

Sekrečné testy

sú základné invazívne funkčné vyšetrenia zamerané na tvorbu a zloženie žalúdočnej kyseliny, ako aj s ňou súvisiace zmeny hladín hormónov podžalúdkovej žľazy (inzulín, gastrín) a žalúdka (gastrín). Sekrečné testy sú nenahraditeľnou súčasťou diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky  vzácnych neuroendokrinných nádorov pankreasu a pooperačných ochorení žalúdka s nadmernou tvorbou žalúdočnej kyseliny. Realizujú sa odberom štiav tenkou hadičkou zavedenou cez nos v pravidelných intervaloch, podľa druhu realizovaného testu trvajú od 10 minút do 3 hodín. Niekedy je ich nutné opakovať bez ako aj s terapiou.

Elektrokardiografia (EKG)

je lekárska vyšetrovacia metóda, ktorá sníma elektrické potenciály z oblasti srdca. Je jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v základnom vyšetrení fyzikálnych funkcií človeka. Elektrické impulzy sa snímajú a zaznamenávajú pomocou prístroja označovaného ako elektrokardiograf. Výsledný záznam sa označuje ako elektrokardiogram.

Počítačová tomografia (CT)

je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou röntgenového žiarenia umožňuje zobrazenie vnútra ľudského tela. V prípade potreby je použitá kontrastná látka, ktorá je aplikovaná vnútrožilovo, alebo cez ústa. U žien vo fertilnom veku je nutné vylúčenie gravidity.

Magnetická rezonancia (MR alebo MRI)

je rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá pomocou magnetickej rezonancie umožňuje zobrazenie vnútra ľudského tela. V prípade potreby je použitá kontrastná látka, ktorá je aplikovaná vnútrožilovo, alebo cez ústa. Pacient musí lekára vopred upozorniť na kovové implantáty.

Röntgenové vyšetrenie (RTG)

je štandardná, základná a najrozšírenejšia neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva fyzikálne vlastnosti takzvaných X-lúčov na vyhotovovanie statického aj dynamického obrazu ľudského tela a jeho častí.

Vyšetrenie pasáže tráviaceho traktu („pasáž“)

je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva fyzikálne vlastnosti takzvaných X-lúčov na vyhotovovanie statického aj dynamického obrazu. Na rozdiel od RTG vyšetrenie pacient vypije röntgen-kontrastnú látku a jej postup cez pažerák, žalúdok a tenké črevo a hrubé črevo sa sleduje pomocou opakovaného RTG-snímkovania.

Dokumentácia

Nezanedbateľnou súčasťou diagnostického a liečebného procesu je aj preštudovanie a v prípade potreby i skompletizovanie zdravotnej dokumentácie.

Odbery krvi

Najbežnejším a pritom najmenej spomínaným diagnostickým procesom je i odber krvi. Najčastejšie sa vykonáva odber zo žil hornej končatiny, ale v prípade potreby sa odbery vykonáva aj s iných povrchových žíl alebo centrálneho venózneho prístupu (popísaného v operačných zákrokoch). Z dôvodu špecifických odberov sa vykonáva i „odpich“ kapilárnej alebo tepnovej krvi.

Rozsah tu uvedený nepokrýva celé spektrum realizovaných vyšetrení na našej klinike. Všetky postupy sú uspôsobené potrebám pacientov a sú o nich včas a náležite informovaní.

Operačné výkony

Endoskopická polypektómia

Je videoendoskopické odstránenie drobných výrastkov (polypov) pažeráka, žalúdka, dvanástorníka, tenkého a hrubého čreva s použitím polypektomickej slučky.

Endoskopická mukozálna resekcia

Je videoendoskopické odstránenie veľkých plochých poškodení (lézií) a výrastkov (polypov)  pažeráka, žalúdka, dvanástorníka a hrubého čreva s opakovaným použitím injektora (podpichnutie lézie) a polypektomickej slučky.

Endoskopická submukózna disekcia

Je videoendoskopické operačné odstránenie nádorových lézií pažeráka, žalúdka a hrubého čreva s použitím špeciálneho inštrumentária – injektora (zariadenie s ihlou na konci) a nožov na submukóznu disekciu (odstránenie „zospodu“ čiže z tkanivovej vrstvy tráviacej trubice pod léziou).

Endoskopická ampulektómia

Je videoendoskopické odstránenie nádorov Vaterskej papily (miesto vyústenia žlčových ciest do dvanástorníka) s použitím polypektomickej slučky.

Perorálna endoskopická myotómia (POEM)

Je veľmi náročné videoendoskopické vykonanie myotómie (prerezanie svalu) dolného pažerákového zvierača a dolnej časti pažeráka s použitím špeciálneho inštrumentária - injektora, TT noža, a klipov.

Endoskopická liečba Zenkerovho divertikula

Je náročné videoendoskopické preťatie prepážky (septa) Zenkerovho divertikula (vydutiny) s použitím ihlového noža.

Endoskopická papilosfinkterotómia

Je náročné videoendoskopické prerezanie zvierača Vaterskej papily (miesto vyústenia žlčových ciest do dvanástorníka) s použitím papilotomu (špeciálny nástroj určený len pre tento účel) u pacientov s ochoreniami žlčových a pankreatických vývodov.

Endoskopické drenážne zákroky

sú spriechodnenia žlčových ciest a vyvedenia (drenáže) novo vytvorených dutých útvarov (pseudocýst) podžalúdkovej žľazy. Jedná sa o náročné videoendoskopické zavedenie plastových, alebo kovových drénov („hadičiek“) s použitím ERCP prístroja, alebo endoskopickej ultrasonografie do žlčových ciest, vývodu podžalúdkovej žľazy, alebo pseudocystických kolekcií naliehajúcich na tráviaci trakt.

Mechanická litotrypsia a extrakcia kameňov zo žlčových a pankreatických ciest

Je videoendoskopické rozdrvenie a odstránenie kameňov z vývodov žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy s použitím mechanického litotryptora (drviča kameňov).

Pneumatická dilatácia achalázie kardie

Je zavedenie dilatačného (rozťahovacieho) pneumatického balóna do oblasti dolného pažerákového zvierača pod videoendoskopickou kontrolou, jeho nafúknutie a následné roztiahnutie dolného zvierača u pacientov s achaláziou.

Dilatácie stenóz horného a dolného GIT-u mechanickými a pneumatickými dilatátormi

Je súbor zákrokov, kde dochádza k zavedeniu vodiča cez zúžený úsek tráviaceho traktu, jeho následná dilatácia (roztiahnutie) mechanickými či pneumatickými (vzduchovými) dilatátormi.

Liečba pažerákových varixov sklerotizáciou alebo ligáciou

Je videoendoskopická liečba pažerákových varixov (kŕčových žíl) s použitím injektáže (aplikácia ihlou) sklerotizujúcej látky (látka ktorá spôsobí zjazvenie žili), alebo ligácie („podškrtenie“) varixov gumičkami.

Perorálna endoskopická gastrostómia (PEG)

Je videoendoskopické vytvorenie spojnice medzi žalúdkom a vonkajškom tela, určenej na podávanie definovanej výživy priamo do žalúdka pri nemožnosti normálneho príjmu potravy. 

Endoskopická liečba nevarikózneho krvácania do GIT-u

Je videoendoskopická liečba krvácania zo zažívacieho traktu pomocou mechanických (injekčná liečba, klipy) a koagulačných metód (elektrokoagulácia, argónplazma koagulácia).

Endoskopická extrakcia cudzích telies zo zažívacieho traktu

Je extrakcia cudzích telies zo zažívacieho traktu s použitím špeciálneho inštrumentária.

Punkcia brušnej vodnatieľky (ascitu)

je lekársky zákrok, ktorého cieľom je odber alebo odsatie tekutého materiálu z brušnej dutiny. Ten sa následne väčšinou posiela na cytologické, kultivačné a biochemické vyšetrenie.

Punkcia pohrudničného výpotoku (fluidothoraxu, pleurálna punkcia)

je lekársky zákrok, ktorého cieľom je odber alebo odsatie tekutého materiálu z dutiny medzi pohrudnicovou a popľúcnicovou blanou. Ten sa následne väčšinou posiela na cytologické, kultivačné a biochemické vyšetrenie.

Zvedenie centrálneho venózneho vstupu (CVK)

Jedná sa o zaistenie vstupu do centrálneho žilového riečiska napichnutím, alebo preparáciou vena subclavia, vena jugularis, vena brachialis. Umožňuje podávať takú liečbu, ktorá by väčšinou nemohla byť do periférnych žíl aplikovaná, pretože lieky a roztoky podávané do centrálnych žilových katétrov sú často koncentrované alebo podávané vo veľkých objemoch. V periférnych žilách by mohli spôsobiť ruptúry a iritačné zápaly žíl. Na druhej strane sú kladené väčšie nároky na starostlivosť s rizikom závažnejších komplikácií.

Biopsia pečene

Je lekársky zákrok, pri ktorom sa odoberá vzorka tkaniva pečene na histologické alebo cytologické vyšetrenie. Jej cieľom je stanoviť diagnózu a určiť rozsah ochorenia. Zákrok sa najčasnejšie realizuje cez kožu v oblasti pravého boku, alebo pod pravým rebrovým oblúkom.

Pedagogická činnosť

Klinika zaisťuje pregraduálnu výučbu vnútorného lekárstva so špecializáciou na gastroenterológiu, hepatológiu, intenzívnu starostlivosť, výučbu propedeutiky a predštátnicovú prípravu študentov v rozsahu danom študijným programom Jesseniovej lekárskej fakulty v slovenskom a anglickom jazyku. Osobitnou súčasťou výučby je zabezpečenie povinnej letnej praxe pre domácich i zahraničných študentov v odbore všeobecné lekárstvo. Na pracovisku prebieha pregraduálna i postgraduálna príprava poslucháčov a absolventov Ústavu ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK.

Klinika má akreditáciu pre odbor gastroenterológia a podieľa sa na postgraduálnom vzdelávaní v spolupráci so Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského.

Klinika zaisťuje postgraduálnu prípravu v špecializačnom odbore Gastroenterológia s Európskou akreditáciou na vykonanie špecializačnej skúšky. Do špecializačnej prípravy je prihlásených 17 absolventov (najviac na Slovensku). Špecializačnú skúšku už úspešne absolvovali 2 lekári. V roku 2016 je prihlásených na špecializačnú skúšku 5 lekárov.

Klinika zaisťuje aj vedecko pedagogickú postgraduálnu prípravu v rámci doktorandského štúdia a to formou interného aj externého štúdia. Garantom je prof. Rudolf Hyrdel. Doktorandské štúdium na našej klinike úspešne ukončilo už 9 doktorandov.  V súčasnosti sú v príprave ďalší traja doktorandi.

Výskumné projekty

Súčasťou vybudovania diagnostického a terapeutického centra pre funkčné ochorenia gastrointestinálneho traktu (GIT-u) a motility GIT-u je nevyhnutná kvalitná vedecko-výskumná činnosť, ktorá otvára významné možnosti na spoluprácu s inými špičkovými katedrami Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK), ako aj spoluprácu s poprednými svetovými pracoviskami. Prináša možnosti financovania z projektov a grantov určených pre výskumnú činnosť. Materiálno technická vybavenosť pracoviska je možná na základe významnej pomoci z projektov EÚ, hlavne z operačného programu pre Vedu a Výskum (OPVV). V rámci OPVV sme sa zapojili do viacerých projektov:

Európske projekty podieľajúce sa na financovaní vedeckovýskumnej činnosti v oblasti  funkčnej diagnostiky gastrointestinálneho traktu do 2015:

 • Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej Terapii (CEVYPET)
 • Dobudovanie centra experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II)
 • Využitie systému PACS vo výskume a vývoji
 • Meranie kinetiky cílií respiračného traktu

Prebiehajúce projekty EU podieľajúce sa na vedeckovýskumnej časti

 • Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)

Iné získané projekty a granty zamerané na vedecko-výskumnú činnosť:

 • Granty vedeckej grantovej agentúry ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

(VEGA)

 • Grant Ministerstva Zdravotníctva SR
 • Granty Univerzity Komenského (UK)

Osobnosti

doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MBA

Prednosta kliniky

 • 2022 špecializačné štúdium Zdravotnícky manažment a financovanie

MUDr. Renáta Michalová, PhD.

Zástupca prednostu (primár)

Jesseniova lekárska fakulta UK Martin  1987
 • špecializácia: vnútorné lekárstvo 1. stupňa (1990), 2. stupňa (1995)
 • doktorandské štúdium  s udelením titulu PhD.  r. 2007  
 • zástupca prednostu  od r.  2018
 • 2020 špecializačné štúdium Zdravotnícky manažment a financovanie

MUDr. Michal Demeter, PhD.

Vedúci lekár oddelenia gastroenterologickej diagnostiky

Rok narodenia: 1971

 • 1995 - 1996 sekundárny lekár v odbore pediatria, NsP FD Roosevelta, Banská Bystrica
 • 1996 - 2000 asistent, sekundárny lekár, Interná klinika gastroenterologická UNM a JLF UK
 • 2001 - 2004 asistent, lekár špecialista - gastroenterológ, Interná klinika gastroenterologická UNM a JLF UK
 • od 2004 odborný asistent, lekár špecialista- gastroenterológ, Interná klinika gastroenterologická UNM a JLF UK
 • 2006 - 2017 lekár špecialista – gastroenterológ, Gastro-med s.r.o.,  Martin
 • od 2017 primár Oddelenia gastroenterologickej diagnostiky UNM, Interná klinika Gastroenterologická JLF UK a UNM

Vzdelanie:

 • 1995 1.Lekárska fakulta  Univerzity  Karlovej Praha, Česká republika - akademický titul „MUDr.“
 • 1998 Slovenská postgraduálna akadémia medicíny (SPAM) v Martine, atestácia v odbore vnútorné lekárstvo I. stupeň
 • 2001 Slovenská postgraduálna akadémia medicíny (SPAM) v Bratislave, atestácia v odbore gastroenterológia
 • 2004 Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine postgraduálne štúdium – akademický titul „PhD.“

Mgr. Anna Franeková

Vedúca (Vrchná) sestra

Rok narodenia: 1982

            Prax:

 • 2000 - 2011 sestra na lôžkovom oddelení neurochirurgie a oddelení pohotovostného príjmu
 • 2009 - 2011 zástupkyňa vrchnej sestry na oddelení pohotovostného príjmu
 • 2011 - 2014 riaditeľka pre Slovenský Červený kríž uzemný spolok Martin
 • 2014 - 2017 sestra na lôžkovom oddelení pohotovostného príjmu
 • od 2018 vedúca sestra Internej kliniky gastroenterologickej

            Vzdelanie:

 • 2000 Stredná zdravotná škola v Martine, odbor: zdravotná sestra, ukončené maturitou
 • 2012 Katolícka Univerzita v Ružomberku, Fakulta Zdravotníctva, študijný odbor: ošetrovateľstvo, získaný titul Bakalár
 • 2014 Katolícka Univerzita v Ružomberku, Fakulta Zdravotníctva, študijný odbor: ošetrovateľstvo, externá forma štúdia, magisterské štúdijum
 • 2014 Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva 
 • 2017 Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

Marcela Vaňková, dipl. sestra

Staničná sestra oddelenia gastroenterologickej diagnostiky

Pripravte sa na hospitalizáciu

Dilatácia zúženia pažeráka po videoendoskopickou kontrolou

Príprava na zákrok je zhodná s prípravou na EGDS uvedenou v časti Špecializované vyšetrenia. Priebeh vyšetrenia je však náročnejšie a trvá dlhšie, z tohto dôvodu Vám môže byť podaná pre-medikácia. Postup po vyšetrení sa odlišuje od bežnej EGDS a to v zmysle obmedzenia prímu potravy na deň zákroku a postupné obnovovanie príjmu potravy počas nasledujúcich dní, ktoré je uspôsobené aktuálnemu stavu pacienta a je o ňom informovaný ošetrujúcim lekárom.

Sklerotizácia a ligácia pažerákových varixov a varixov fundusu žalúdka

Príprava na zákrok je zhodná s prípravou na EGDS uvedenou v časti Špecializované vyšetrenia. Priebeh vyšetrenia je však náročnejšie a trvá dlhšie, z tohto dôvodu Vám môže byť podaná pre-medikácia. Postup po vyšetrení sa odlišuje od bežnej EGDS a to v zmysle obmedzenia prímu potravy na deň zákroku a postupné obnovovanie príjmu potravy počas nasledujúcich dní, ktoré je uspôsobené aktuálnemu stavu pacienta a je o ňom informovaný ošetrujúcim lekárom.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_7_sklerotizácia

Perorálna endoskopická myotómia (POEM)

Nakoľko sa jedná o veľmi zložitý zákrok je každý pacient indikovaný k nemu podrobne informovaný o postupe jeho realizácie a špeciálnej príprave vrátania realizácie špecializovaných vyšetrení a podávania profylaktickej antibiotickej liečby. Zákrok je u nás vždy realizovaný formou hospitalizácie, na ktorú sa objednáva s dostatočným predstihom. Následne počas je počas hospitalizácie realizované interné vyšetrenie a doplnenie potrebných vyšetrení. Ako sa pripraviť na hospitalizáciu nájdete tu.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_8_POEM

Punkcia (biopsia) pečene

Výkon sa optimálne realizuje po minimálne 8-12 hodinovom lačnení. U mužov je niekedy požadované oholenie miesta punkcie, preto je nutné si zo sebou priniesť holiace potreby.

Bezprostredne po výkone, ak nie sú komplikácie (tieto bývajú v rukách skúseného lekára veľmi zriedkavé, presne by Vás o nich mal poučiť lekár, ktorý bude výkon realizovať) je potrebný kľud na lôžku v polohe na pravom boku, prípadne s ľadovým obkladom miesta vpichu a sledovanie celkového zdrav. stavu pacienta. Laparoskopická punkcia pečene je časovo náročnejšia a indikuje sa väčšinou pri ložiskových pečeňových procesoch. Robí sa buď v lokálnej alebo celkovej anestézii.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_9_biopsia_pečene.

Špecializované vyšetrenia

Vzhľadom ku skutočnosti, že sme celoštátnym centrom pre diagnostiku a liečbu  rezistentných peptických vredov a neuroendokrinných nádorov, vykonávame na klinike vyšetrenia žalúdočnej sekrécie (bazálna sekrécia a sekrécia po stimulácii inzulínom alebo vápnikom), odbery krvi na stanovenie hladín gastrointestinálnych hormónov (gastrín, inzulín a c-peptid) ako aj hladín onkomarkerov neuroendokrinných nádorov (Chromogranín A - CgA, neuron špecifická enoláza – NSE), vyšetrenia 24 hodinových  vzoriek moču na odpad kyseliny 5-hydroxyindoloctovej - 5-HIOK. Všetky tieto vyšetrenie sa realizujú ráno, po celonočnom hladovaní, po 1 týždňovom vysadení antisekrečnej liečby blokátorov protónovej pumpy (PPI) a v prípade zberu moču na 5-HIOK aj po špeciálnej diéte s vysadením potravín a liekov, ktoré túto hladinu ovplyvňujú.

Okrem uvedeného v spolupráci s Klinikou nukleárnej medicíny UNM, prijímame pacientov na špeciálne celotelové zobrazovacie vyšetrenie pomocou označeného somatostatínu „Octreoscan“, ktoré je schopné zobraziť neuroendokrinné nádory a aj ich prípadné metastázy v celom tele.

V prípade závažného klinického podozrenia na neuroendokrinný nádor, pri pozitívnych hodnotách gastrointestinálnych hormónov, onkomarkerov a negatívnych zobrazovacích metódach (USG, CT, MR a PET-CT), máme možnosť nádor lokalizovať v spolupráci s Klinikou radiodiagnostiky UNM, pomocou selektívneho intraarteriálneho kalciového testu. Tento test  sme zaviedli do  lokalizačnej diagnostiky neuroendokrinných nádorov ako 1. pracovisko v Európe v roku 1990.

Všeobecné pokyny pre pacienta pred videoendoskopickými vyšetreniami:

Pacient objednaný na videoendoskopické vyšetrenie (EGDS, kolonoskopia, ERCP) je poučený ošetrujúcim lekárom o spôsobe a priebehu vyšetrenia, jeho potreby a možných komplikáciách. Následne je pacient vyzvaný ku podpísaniu informovaného súhlasu (podrobné pučenie o vyšetrení, jeho potrebe a komplikáciách) s daným vyšetrením. Pred videoendoskopickými vyšetreniami s možnosťou diagnostických odberov bioptických vzoriek, alebo s možnosťou terapeutických výkonov (popísané v časti operačné zákroky) je potrebné vyšetrenie z krvi akými sú krvný obraz s počtom krvných doštičiek, zrážacích faktorov, krvnej skupiny prípadne kompatibility s krvou darcov. Vyšetrenia nesmú byť staršie ako 7 dní. V prípade pacientov užívajúcich lieky proti zrážaniu krvi (antiagreganciá – anopyrín, clopidogrel, preasugrel, tikagrelor, ticlopidín; antikoagulanciá – warfarin, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, LMWH – nízkomolekulárny heparín – dalteparin, enoxaparin, nadroparín; sulodexid) je potrebné cestou ošetrujúceho kardiológa, alebo hematológa, podľa druhu zákroku a indikácie na uźívanie preparátov, túto liečbu upraviť alebo vysadiť. V prípade nízkomolekulárneho heparínu (LMWH) so štandardnou dĺžkou účinku sa posledná dávka podáva večer pred vyšetrením.

Príprava pred esofagogastroduodenoskopiou (EGDS):

Výkon sa optimálne realizuje po minimálne 8-12 hodinovom lačnení. Ak je výkon plánovaný na popoludňajšiu hodinu sú prípustné ľahšie raňajky jedlo (biele pečivo, čaj, jogurt) u starších pacientov je vhodnejšia len tekutá strava, platí však minimálna doba lačnenie 6-7 hodín. V oboch prípadoch platí že minimálne 4 hodiny pred vyšetrením sa nesmú prijímať ani tekutiny.

Upozornenie: Dôležité je upozorniť lekára: o tom, aké užívate lieky. Lieky ovplyvňujúce krvácanie (antiagreganciá – anopyrín, clopidogrel, preasugrel, tikagrelor, ticlopidín; antikoagulanciá – warfarin, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, LMWH – nízkomolekulárny heparín – dalteparin, enoxaparin, nadroparín; sulodexid), prípadne kedy boli vysadené. Rovnako je potrebné upozorniť lekára ak ste diabetik alebo trpíte infekčným ochorením

Po štandardnom výkone je odporučené 1 hodinu nejesť a nepiť v prípade špecifických, alebo komplikovaných výkonov sa dĺžka lačnenia prispôsobuje individuálne a je na ňu pacient včas upozornený. V deň vyšetrenia obmedziť fyzickú námahu. Pri bolestiach brucha, nafúknutí, zástave vetrov, stolice alebo iných ťažkostiach (vracanie, nevoľnosť, krvácanie pri vracaní, tmavá – čierna stolica, triaška) treba ihneď informovať ošetrujúci personál.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_1_EGDS

Príprava pred videoendoskopickou ultrasonografiou (EUS)

Príprava na vyšetrenie je zhodná s prípravou na EGDS uvedenou vyššie. Priebeh vyšetrenia je však náročnejšie a trvá dlhšie, z tohto dôvodu Vám môže byť podaná pre-medikácia a je preto potrebné prísť na vyšetrenie v sprievode blízkej osoby a zabezpečiť s i odvoz. 

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_2_EUS

Príprava pred endoskopickou retrográdnou cholangiopankreatikografiou (ERCP)

Príprava na vyšetrenie je zhodná s prípravou na EGDS uvedenou vyššie. Priebeh vyšetrenia je však náročnejšie a trvá dlhšie, z tohto dôvodu Vám môže byť podaná pre-medikácia a je preto potrebné prísť na vyšetrenie v sprievode blízkej osoby a zabezpečiť s i odvoz. Vo zvlášť obťažných prípadoch môže byt pri zákroku použitá aj celková anestézia. 

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_6_ERCP.

Príprava pred ultrasonografiou (USG)

Vyšetrenie sa vykonáva po 12 hodinovom lačnení, dlhodobú medikáciu je možné užiť a zapiť malým množstvom tekutiny bez obmedzenia. Zlepšiť kvalitu vyšetrenia môžete vynechaním strukovín alebo potravín ktoré u Vás vyvolávajú nadmernú plynatosť minimálne 48 hod. pred vyšetrením a deň pred vyšetrení dodržať pitný režim v zmysle dostatočného príjmu tekutín. V prípade že je vyšetrenie realizované v neskorších dopoludňajších hodinách je prípustný príjem čírych tekutín maximálne do 2 hodín pred vyšetrením.

Príprava pred kolonoskopiou (kolono):

Pred samotným vyšetrením je potrebné vykonať prípravu na vyčistenie hrubého čreva (prípravok na prípravu určí lekár a vypíše Vám recept). 3 – 5 dní pred vyšetrením je potrebné  vynechať z jedálnička potraviny zanechávajúce v čreve hrubé zostatky, zrná, či šupky (hrozno ani iné bobuľovité, kôstkovité ovocie, kiwi, celozrnné pečivo, paprika, paradajka, mäso...).

Podľa pužitého prípravku postupujte nasledovne (uvedené dva prípravky u nás používané najčastejšie):

Makrogol: 24hodín pred vyšetrením (brať do úvahy celý deň pred nadchádzajúcim vyšetrením) na raňajky len tekutiny (napr.: možný masový vývar atď.), dopoludnia piť viacej tekutín ako obvykle (minimálne 1 liter), na obed už len číre tekutiny (čistý vývar, bujón, nie káva, nie mlieko), poobede už nekonzumovať žiadne jedlo, len číre bezfarebné tekutiny.

 • vlastná príprava roztokom sa delí na 2 dávky: deň pred vyšetrením vypiť 3 vrecká, každé rozpustené v 1 litri vody od 13:00 – 16:00 hod, rýchlosťou jeden liter za hodinu,  okrem toho je potrebné ešte prijímanie čírych tekutín podľa tolerancie.
 • v deň vyšetrenia ráno pred výkonom o 6:00 podať 4. vrecko rozpustené v 1 l vody, treba však zohľadniť hodinu vyšetrenia pretože podávanie prípravku sa musí ukončiť 3–4 hodiny pred výkonom.
 • príprava je dostatočná, ak ku koncu prípravy z konečníka už neodchádza formovaná stolica, ale len hnedá alebo najlepšie len žltkastá tekutina
 • ráno možno užiť lieky na srdce a tlak
 • inak je potrebné v deň vyšetrenia dodržiavať lačnenie, možno však piť čistú vodu, nie však menej ako 3 hodiny pred vyšetrením.

Pikosíran sodný: : 24hodín pred vyšetrením (brať do úvahy celý deň pred nadchádzajúcim vyšetrením) na raňajky len tekutiny (napr.: možný masový vývar atď.), dopoludnia piť viacej tekutín ako obvykle (minimálne 1 liter), na obed už len číre tekutiny (čistý vývar, bujón, nie káva, nie mlieko), poobede už nekonzumovať žiadne jedlo, len číre bezfarebné tekutiny.

 • o 13:00hod užiť prvé vrecko (miešajte 2-3 min. v 150ml vody, kým sa prášok úplne nerozpustí). Po vypití prípravku odporúčame piť čistú vodu, jablkovú šťavu, bujón, v celkovom množstve 1,5-2 litre do užitia druhého vrecka. Prípravok začína účinkovať po 1-3 hodinách Nezabudnite, že po užití prípravku budete potrebovať toaletu. O 6-8 hodín neskôr celý postup zopakujete s druhým vrecko, (nezabudnite opäť vypiť  1,5-2 litra tekutín.). Celý deň je okrem toho povolené piť číre tekutiny, čistý bujón, aj jablkovú šťavu (nie dreň). Nepite kávu - farbí črevnú sliznicu.
 • za dobre pripraveného Vás môžeme považovať vtedy, ak ku koncu prípravy z konečníka už neodchádza formovaná stolica, ale len svetlá - hnedá alebo žltkastá tekutina. - v deň vyšetrenia je povinné lačnenie, číre tekutiny je možné prijímať maximálne do 3 hodín pred plánovaným vyšetrením.
 • v prípade, že je vyšetrenie naplánované v obedňajších, alebo popoludňajších hodinách, druhé vrecko prípravku vypite až ráno v deň vyšetrenia, ale podávanie prípravku sa musí ukončiť 3–4 hodiny pred výkonom
 • ráno môžete užiť lieky na srdce a tlak, inak nalačno, môžete piť malé množstvo čistej vody

Upozornenie: Dôležité je upozorniť lekára: o tom, aké užívate lieky. Lieky ovplyvňujúce krvácanie (antiagreganciá – anopyrín, clopidogrel, preasugrel, tikagrelor, ticlopidín; antikoagulanciá – warfarin, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, LMWH – nízkomolekulárny heparín – dalteparin, enoxaparin, nadroparín; sulodexid), prípadne kedy boli vysadené. Rovnako je potrebné upozorniť lekára ak ste diabetik alebo trpíte infekčným ochorením. Je potrebné priniesť výsledky vyšetrenia krvného obrazu a zrážacích testov, nie starších ako 7 dní - viď. Všeobecné pokyny pre pacienta pred videoendoskopickými vyšetreniami uvedené vyššie.

Po špecifických, alebo komplikovaných výkonoch môže pokračovať lačnenie, alebo je upravený diétny režim, dĺžka lačnenia sa prispôsobuje individuálne a je na ňu pacient včas upozornený. V deň vyšetrenia obmedziť fyzickú námahu. Pri bolestiach brucha, nafúknutí, zástave vetrov, stolice alebo iných ťažkostiach (vracanie, nevoľnosť, krvácanie pri vracaní, tmavá – čierna stolica, triaška) treba ihneď informovať ošetrujúci personál alebo vyhľadať lekára ak sa zákrok realizuje ambulantne. Pri podaní niektorých liekov počas vyšetrenia (budete upozornený) je obmedzená možnosť viesť motorové vozidlo na 24 hodín a nevykonávať činnosť, vyžadujúcu zvýšenú pozornosť

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_4_kolono

Príprava pred videoendoskopickým vyšetrením v celkovej anestézii:

K videoendoskopickému vyšetreniu v celkovej anestézii je potrebné individuálna príprava (zväčša zhodná s prípravou uvedenou vyššie + individuálne odporúčané lieky), interné a  anestéziologické vyšetrenie (cestou praktického lekára), podľa ktorých je podaná samotná predzákroková  príprava, je nutné aby si pacient interný a anestéziologický nález priniesol so sebou. Pred zákrokom v celkovej anestézii je nutné minimálne 6hodinové lačnenie v individuálnych prípadoch až 12 hodinové. Na rozdiel od predchádzajúcich príprav nesmie pacient počas 6-tich hodím pred vyšetrením v celkovej anestézii prijímať ani tekutiny. V prípade, že ide o ambulantne realizované vyšetrenie, je potrebné zabezpečiť si sprievod a odvoz.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_5_anestézia

Príprava pred proktoskopiou, rektoskopiou alebo rektosigmoskopiou (RS):

Pred samotným vyšetrením je potrebné vykonať prípravu na vyčistenie časti hrubého čreva očistnou klyzmou (prípravok na prípravu určí lekár alebo lekárnik). 3 – 5 dní pred vyšetrením je potrebné  vynechať z jedálnička potraviny zanechávajúce v čreve hrubé zostatky, zrná, či šupky (hrozno ani iné bobuľovité, kôstkovité ovocie, kiwi, celozrnné pečivo, paprika, paradajka, ). Podľa použitého prípravku postupujte nasledovne:  V polohe na ľavom boku s pravou dolnou končatinou ohnutou do pravého uhlu do konečníka aplikujete  rektálnu rúrku asi 6–8 cm hlboko, musíme počítať s odchodom plynov. Rektálnu rúrku spojíte s hadicou irigátoru a pozvoľna vpúšťate tekutinu. Tekutinu podávate pomaly, prerušovane. Ak máte silné nutkanie na stolicu, podávanie tekutiny na chvíli prerušíte. Než vytečie z irigátoru všetka voda, prerušíte hadici peánom alebo zavretím kohútiku. Vytiahnete rektálnu. Tekutinu sa snažte v sebe udržať čo najdlhšie (cca 20min). Klystír aplikujte večer a ráno pred vyšetrením.

Upozornenie: Dôležité je upozorniť lekára: o tom, aké užívate lieky. Lieky ovplyvňujúce krvácanie (antiagreganciá – anopyrín, clopidogrel, preasugrel, tikagrelor, ticlopidín; antikoagulanciá – warfarin, rivaroxaban, apixaban, dabigatran, LMWH – nízkomolekulárny heparín – dalteparin, enoxaparin, nadroparín; sulodexid), prípadne kedy boli vysadené. Rovnako je potrebné upozorniť lekára ak ste diabetik alebo trpíte infekčným ochorením. Je potrebné priniesť výsledky vyšetrenia krvného obrazu a zrážacích testov, nie starších ako 7 dní.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_3_RS

Príprava pred transrektálnou ultrasonografiou (TRUS):

Je zhodná s prípravou na RS vyšetrenie uvedené vyššie avšak nie je potrebná úprava dlhodobej liečby ani liekov ovplyvňujúcich zrážanie krvi.

Predoperačné vyšetrenia

Interné predoperačné vyšetrenie

K vyšetreniu budete potrebovať kompletnú zdravotnú dokumentáciu, osobitne vypísanú chronickú medikáciu aj s dávkami a spôsobom užívania. So sebou si ďalej prineste, občiansky preukaz, kartičku poistenca, ak ste diabetik – diabetickú knižku, výsledky krvných vyšetrení odobratých Vašim praktickým lekárom nie staršie ako 14dní a popis alebo RTG snímku v elektronickej forme nie staršiu ako 2 mesiace v prípade pacientov trpiacich chronickým srdcovým zlyhávaním nie staršiu ako 14 dní.

Anestéziologické predoperačné vyšetrenie

Platia rovnaké podmienky ako pri internom vyšetrení uvedené vyššie.

Pripravte sa na operáciu

Dilatácia zúženia pažeráka po videoendoskopickou kontrolou

Príprava na zákrok je zhodná s prípravou na EGDS uvedenou v časti Špecializované vyšetrenia. Priebeh vyšetrenia je však náročnejšie a trvá dlhšie, z tohto dôvodu Vám môže byť podaná pre-medikácia. Postup po vyšetrení sa odlišuje od bežnej EGDS a to v zmysle obmedzenia prímu potravy na deň zákroku a postupné obnovovanie príjmu potravy počas nasledujúcich dní, ktoré je uspôsobené aktuálnemu stavu pacienta a je o ňom informovaný ošetrujúcim lekárom.

Sklerotizácia a ligácia pažerákových varixov a varixov fundusu žalúdka

Príprava na zákrok je zhodná s prípravou na EGDS uvedenou v časti Špecializované vyšetrenia. Priebeh vyšetrenia je však náročnejšie a trvá dlhšie, z tohto dôvodu Vám môže byť podaná pre-medikácia. Postup po vyšetrení sa odlišuje od bežnej EGDS a to v zmysle obmedzenia prímu potravy na deň zákroku a postupné obnovovanie príjmu potravy počas nasledujúcich dní, ktoré je uspôsobené aktuálnemu stavu pacienta a je o ňom informovaný ošetrujúcim lekárom.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_7_sklerotizácia

Perorálna endoskopická myotómia (POEM)

Nakoľko sa jedná o veľmi zložitý zákrok je každý pacient indikovaný k nemu podrobne informovaný o postupe jeho realizácie a špeciálnej príprave vrátania realizácie špecializovaných vyšetrení a podávania profylaktickej antibiotickej liečby. Zákrok je u nás vždy realizovaný formou hospitalizácie, na ktorú sa objednáva s dostatočným predstihom. Následne počas je počas hospitalizácie realizované interné vyšetrenie a doplnenie potrebných vyšetrení. Ako sa pripraviť na hospitalizáciu nájdete tu.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_8_POEM

Punkcia (biopsia) pečene

Výkon sa optimálne realizuje po minimálne 8-12 hodinovom lačnení. U mužov je niekedy požadované oholenie miesta punkcie, preto je nutné si zo sebou priniesť holiace potreby.

Bezprostredne po výkone, ak nie sú komplikácie (tieto bývajú v rukách skúseného lekára veľmi zriedkavé, presne by Vás o nich mal poučiť lekár, ktorý bude výkon realizovať) je potrebný kľud na lôžku v polohe na pravom boku, prípadne s ľadovým obkladom miesta vpichu a sledovanie celkového zdrav. stavu pacienta. Laparoskopická punkcia pečene je časovo náročnejšia a indikuje sa väčšinou pri ložiskových pečeňových procesoch. Robí sa buď v lokálnej alebo celkovej anestézii.

Pre podrobnejšie informácie viď. príloha_9_biopsia_pečene

Občianske združenie

Názov nadácie Sídlo nadácie Cieľ
- Martin, Interná klinika gastroenterologická.

Podporovať zavádzanie najnovších diagnostických a liečebných postupov u našich pacientov.

Využitie vašich darov

 • zlepšenie prístrojového vybavenia Internej kliniky gastroenterologickej
 • rozvoj nových diagnostických a terapeutických metód
 • vedecko-výskumná činnosť v odbore regulácie a sekrécie žalúdočnej kyseliny a tvorby peptických vredov
 • ďalšie vzdelávanie pracovníkov v odbore interná medicína a gastroenterológia
 • organizovanie vedeckých konferencií, konzultačných stretnutí a pracovných pobytov v Slovenskej republike a v zahraničí a podpora účasti na nich pre odborníkov v internej medicíne a gastroenterológii.

Kontaktné údaje

IČO: -

Obchodné meno: -

Sídlo: Kollárova 2, Martin, 03659

Bližšie informácie Vám poskytne:

Martin Štancel, 043/4203266

Oznamy

V priebehu je grant:

V spojení s nemocnicou z grantového programu Digitálny svet pre každého 2021 Nadácie Orange

Interná klinika gastroenterologická je zameraná vnútorné choroby a ochoreniatráviaceho systému gastroenterológiu. Projekt „V spojení s nemocnicou“ vznikol sza účelom priviesť moderné technológie seniorom, hendikepovaným a sociálneslabším pacientom. Hlavným cieľom je skvalitnenie zdravotnej starostlivostiposkytnutím informácií v novej forme a ich racionalnym výberom. Ďalším cieľomje umožniť týmto pacientom komunikáciu s blízkymi osobami aj v čase pandémie,bariérového ošetrovania alebo mimo návštevných hodín. Finančné prostriedkybudú použité na zabezpečenie potrebného vybavenia, školenia personálu apersonálu ktorí pomôže pacientovi v používaní pre neho nového zariadenia.Očakávaná je vyššie spokojnosť pacientov a príbuzných. V neposlednom radepredpokladáme aj osobnostný a odborný rozvoj zapojeného personálu.

Kontakty

Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) sa nachádza na prvom poschodí vľavo, predposledné dvere naľavo.

telefónne číslo: 043/4203110

Lôžkové oddelenie 13/1 – ženy IKGE sa nachádza na prvom poschodí

telefónne číslo: 043/4203273

Lôžkové oddelenie 13/2 – muži IKGE sa nachádza na druhom poschodí

telefónne číslo: 043/4203277

Návštevné hodiny: 

Dni Hodiny
Pondelok 14:00 - 17:00
Utorok 14:00 - 17:00
Streda 14:00 - 17:00
Štvrtok 14:00 - 17:00
Piatok 14:00 - 17:00
Sobota 13:00 - 18:00
Nedeľa 13:00 - 18:00

Ambulancie oddelenia gastroenterologickej diagnostiky

Lekár:MUDr. Demeter Michal, PhD., MUDr. Horáková Marta, PhD., MUDr. Lietava Peter, MUDr. Palenčíková Katarína, MUDr. Baláž Dušan, MUDr. Bodorovská Beatrice, PhD.
Sestra:Vaňková Marcela, dipl. sestra, Mgr. Špidusová Anna, Mgr. Vnučáková Gabriela, Rovňáková Jana, dipl. sestra, Smrčiaková Eva, dipl. sestra

Telefón:043/4203161 043/4203191
Počet ošetrení za rok:4096

Ordinačné hodiny:

Pondelok – piatok       Endoskopie:                              8:00 – 13:00

                                 Klinické vyšetrenia:                   13:00 – 15:30


Vykonávanie endoskopickej diagnostiky ezofagogastroduodenoskopie, jedno-balónovej enteroskopie, kolonoskopie, rektoskopie, odberov vzoriek na histologické vyšetrenie (biopsií), medikamentóznu liečbu ochorení tráviaceho traktu (GIT-u), dispenzarizácia pacientov s ochoreniami GIT-u, dilatáciu stenóz tráviacej trubice balónmi a bužiami (Savaryho dilatátormi), ligáciu a sklerotizáciu pažerákových varixov, endoskopické zastavovanie krvácania do tráviacej trubice, extrakcie polypov, testu bakteriálneho prerastania (SIBO test).

24 hodín denne, 7 dní v týždni zabezpečuje neodkladné endoskopické vyšetrenia (EGDS, enteroskopia, kolonoskopia, ERCP) a zákroky pre akútnych pacientov UNM.

Ambulancia sa nachádza v pavilóne č. 4 na druhom poschodí, dvere vpravo (označenie 4/2).


Ambulancia jednodňovej chirurgie

Lekár:MUDr. Demeter Michal, PhD., MUDr. Lietava Peter, MUDr. Horáková Marta, PhD., MUDr. Palenčíková Katarína, MUDr. Baláž Dušan
Sestra:Vaňková Marcela, dipl. sestra, Mgr. Špidusová Anna, Mgr. Vnučáková Gabriela, Rovňáková Jana, dipl. sestra, Smrčiaková Eva, dipl. sestra

Telefón:043/4203161 043/4203191
Počet ošetrení za rok:211

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok 8:00 – 13:00


Výkon endoskopických zákrokov v celkovej anestézii, endoskopické polypektómie, endoskopické mukozálne resekcie a argón plazma koagulácie.


Centrum na indikáciu a aplikáciu biologickej liečby v gastroenterológii

Lekár:MUDr. Demeter Michal, PhD., MUDr. Horáková Marta, PhD., MUDr. Lietava Peter, MUDr. Palenčíková Katarína
Sestra:Mgr. Revayová Zuzana

Telefón:043/4203953
Počet ošetrení za rok:1012

Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 8:00 – 15:30
Utorok 8:00 – 15:30
Streda 8:00 – 15:30
Štvrtok 8:00 – 15:30
Piatok 8:00 – 15:30

Indikácia a aplikácia biologickej liečby u pacientov s Crohnovou chorobou (MC) a ulceróznou kolitídou (UC) a ich dispenzarizácia.


ERCP pracovisko

Lekár:MUDr. Demeter Michal, PhD., MUDr. Horáková Marta, PhD.
Sestra:Vaňková Marcela, dipl. sestra Mgr. Špidusová Anna Mgr. Vnučáková Gabriela Rovňáková Jana, dipl. sestra

Telefón:043/4203161 043/4203563
Počet ošetrení za rok:159

Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 8:00 – 13:00
Utorok 8:00 – 13:00
Streda 8:00 – 13:00
Štvrtok 8:00 – 13:00
Piatok 8:00 – 13:00

Pracovisko vykonáva endoskopickú retrográdnu cholangiopankreatikografiu (ERCP), terapeutické výkony na žlčových cestách, pankrease, extrakcie kameňov, dilatácie a drenáže stenóz (plastovými aj metalickými stentami), odber vzoriek na histologické vyšetrenie a odber cytologického materiálu kefkovými stermi.


Hepatologická ambulancia

Lekár:MUDr. Bodorovská Beatrice, PhD. MUDr. Lenka Nosáková, PhD
Sestra:Mgr. Jaroslava Tomaščíková

Telefón:043/4203450
Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok 7:30 – 15:00


Ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore gastroenterológia so zameraním na ochorenia pečene lekárom s profesijným titulom internista, gastroenterológ so špecializáciou v odbore hepatológia. Uvedenú činnosť poskytuje pre hospitalizovaných pacientov v rámci celej UNM a pre ambulantných pacientov celého žilinského kraja s okolím. 

 
činnosť:

diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba a dispenzarizácia pacientov s chronickými ochoreniami pečene, ložiskovými ochoreniami pečene a cirhózou pečene, diagnostika a liečba pacientov s akútnymi nevírusovými ochoreniami pečene, príprava pacientov pred transplantáciou pečene a dispenzarizácia po transplantácii pečene 


Endoskopické odborné ambulancie

Lekár:Prof. MUDr. Hyrdel Rudolf, CSc., MUDr. Božíková Jana, MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MUDr. Hyrdel Peter, PhD., MUDr. Schnierer Martin, PhD., MUDr. Uhrík Peter, MUDr. Ďuríček, PhD
Sestra:Mgr. Pernišová Xénia Iveta Boháčová, dipl. sestra Kubíková Mária

Telefón:043/4203253
Počet ošetrení za rok:500

Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 7:00 – 15:30
Utorok 7:00 – 15:30
Streda 7:00 – 15:30
Štvrtok 7:00 – 15:30
Piatok 7:00 – 15:30

Poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť pre hospitalizovaných pacientov UNM v špecializačnom odbore reumatológia.

Ambulancia sa nachádza v pavilóne č. 13 na vyvýšenom prízemí, dvere vpravo (označenie 13/0).


Endosonografická ambulancia

Lekár:MUDr. Uhrík Peter, MUDr. Lenka Nosáková, PhD, MUDr. Matúš Ščur
Sestra:Kubíková Mária, Ličková Mária

Telefón:043/ 4203 253
Ordinačné hodiny:

Endoskopie: Pondelok - Piatok 7:30 - 13:00

Konzíliá:       Pondelok - Piatok 13:00 - 15:00

                     Piatok 13:00 - 15:00

Objednania:  Pondelok - Piatok 13:30- 14:45

Postup objednávania pacientov na endosonografické vyšetrenie GIT

 1. lekár, ktorý indikuje vyšetrenie vyplní objednávací formulár uvedený nžšie.
 2. objednávajúci lekár si formulár stiahne, vyplní a uloží pod pacientovým menom.  Takto vyplnený formulár zašle na emailovú adresu endosonomartin@unm.sk.
 3. pacienta o termíne vyrozumieme písomne, alebo v prípade skorého respektíve zmeneného termínu telefonicky. Ako prílohu dostáva pacient aj informáciu týkajúcu sa prípravy na vyšetrenie a informovaný súhlas. O termíne vyrozumieme aj objednávajúceho lekára na uvedenú emailovú adresu.
 4. informácie o termínoch a vyšetreniach podávame aj telefonicky na t.č. 043/4203253 v pondelky a piatky v čase od 13.00 – do 15:00.

Dokumenty na stiahnutie:

Ziadanka_na_endosonograficke_vysetrenie

Poucenie_pacienta_pred_eus_a_fna

Ambulancia sa nachádza v pavilóne č. 13, na vyvýšenom prízemí vpravo (označenie 13/0).


Pracovisko  sa zameriava na ultrasonografickú diagnostiku nádorov a ochorení pažeráka, žalúdka, dvanástnika, žlčových ciest a pankreasu.

Endoskopická ultrasonografia (EUS) je vyšetrenie, ktoré umožňuje zobrazenie orgánov ultrazvukom zvnútra tráviacej trubice pomocou ohybného optického prístroja (endosonografu), ktorý má na konci zariadenie produkujúce a snímajúce ultrazvukové vlny. Je možné vyšetriť stenu pažeráka, žalúdka, dvanástnika, pankreas, ako i dostupnú časť žlčovodu, ciev, lymfatických uzlín, pečene, žlčníka  a sleziny. V prípade potreby je možnosť cieleného odberu vzoriek tkaniva pod ultrazvukovou kontrolou špeciálnym príslušenstvom – tenkoihlová aspirácia/biopsia (FNA/FNB), alebo podanie injekčných liekov cielene do požadovaného tkaniva. Taktiež je možné zabezpečiť premostenie zúžení, alebo vyprázdnenie útvarov vyplnených tekutinou zavedením drénov.

Endoskopická elastografia je metódou umožňujúcou vysielaním neškodných ultrasonografických impulzov sledovať reakciu tkaniva, jeho deformáciu a určiť tak ako veľmi je tkanivo elastické, respektíve tuhé. Uplatnenie tejto metódy spočíva v odlíšení nádorového a zdravého tkaniva orgánu (Obrázok č. 1). Nádory sú vo všeobecnosti tvrdšie. Predpokladá sa, že zhubné nádory sú až desať násobne tvrdšie ako zdravé tkanivo. Elastografia je „ predĺženým prstom „ vyšetrujúceho, umožňuje akoby prehmatanie orgánu s cieľom lokalizovať oblasti zvýšenej tuhosti, respektíve zníženej elasticity (Obrázok č. 2). Podľa vypočítaného indexu môžeme nielen presne lokalizovať nádor, napríklad v podžalúdkovej žľaze, ale aj predpokladať jeho biologické správanie - zhubnosť

Tenkoihlová aspirácia/biopsia (FNA/FB) je odber vzoriek tenkou ihlou pod ultrazvukovou kontrolou zo steny tráviacej trubice, alebo blízkych orgánov. Vzorky sú potom analyzované podľa charakteru biochemicky (amylázy, onkomarkery) alebo cytologicky prípadne histologicky patológom. Pre zníženie rizika výskytu infekčných komplikácii sú podávané pred biopsiou/aspiráciou vnútrožilovo antibiotiká. Význam vyšetrenia spočíva v odlíšení nálezov stavov, ktoré nie sú život ohrozujúce, cez stavy ktoré by mohli v budúcnosti ohroziť Váš život až po stavy, ktoré priamo ohrozujú Váš život a týmto vyšetrením môžeme určiť najvhodnejší typ liečby.


Ambulancia funkčnej diagnostiky (pažeráková HR manometria a anorektálna manometria)

Lekár:MUDr. Martin Ďuriček, PhD., MUDr. Peter Lipták, PhD., MUDr. Peter Bánovčin, PhD.
Telefón:0948 111 948
Ordinačné hodiny:

Vyšetrujeme len vopred objednaných pacientov

Ambulancia sa nachádza na Oddelení gastroenterologickej diagnostiky (pavilón 4/2 UNM).


 • Špecializovaná diagnostika porúch pažerákovej motility a pažerákovej refluxovej choroby refraktérnej na konvenčnú liečbu. Realizuje sa manometria pažeráka s vysokým rozlíšením (high resolution manometria) a 24 hodinová pH metria.
 • Diagnostika porúch motility anorektálnej oblasti (refraktérna zápcha, inkontinencia stolice). Realizuje sa 3D HD Anorektálna Manometria s hodnotením funkcie zvieračov a anorektálnej koordinácie.

Manometria s vysokým rozlíšením (high resolution manometria - HRM) – informácia pre pacienta
Je zameraná na vyšetrenie funkcie pažeráka. Vykonáva sa pomocou špeciálneho tenkého manometrického katétra (obrázok), ktorý zavádzame pacientovi do pažeráka cez nos. Pomocou senzorov umiestnených v celej dĺžke katétra sa sníma tlak v pažeráku a jeho zmeny. Vyšetrenie pozostáva z prehĺtania malých hltov vody, pričom na monitore sledujeme tlak v pažeráku po prehltnutí a v pokoji (bez prehĺtania).
HR manometriu vykonávame:
• pri ťažkostiach s prehĺtaním a pri sťaženom prechode sústa pažerákom
• pri bolestiach na hrudníku pri jedle
• pred zavedením 24 hodinovej pH metrie
• v prípade, že sa zvažuje operačné riešenie pažerákovej refluxovej choroby
Vyšetrenie pacienti znášajú veľmi dobre. Čas trvania je 10-15 min. Komplikácie sú mimoriadne zriedkavé.