Kampaň Sedem životov vyzýva na podporu darcovstva

Slovenská transplantologická spoločnosť chce upriamiť pozornosť na problematiku transplantácií a darcovstva orgánov na Slovensku. Pod záštitou MZ SR realizuje kampaň na podporu odberového a transplantačného programu s názvom Sedem životov. Od 5. marca 2018 je v OC Tulip nainštalovaná putovná vernisáž umeleckých fotografií Jeny Šimkovej, ktoré vznikli v rámci kampane. Renomovaná fotografka prináša sériu portrétov mužov a žien po absolvovaní transplantácie. Vernisáž dopĺňa skupina informačných panelov, ktoré verejnosti ponúkajú súhrn základných informácii o problematike darcovstva a s ním súvisiacej transplantácie.

Na Slovensku platí princíp predpokladaného súhlasu darovania orgánov po smrti. Darcom sa teda môže stať každý, kto počas života neodmietol darovanie orgánov po svojej smrti. V registri osôb, ktoré odmietli darovanie orgánov a tkanív po smrti bolo ku koncu roka 2017 evidovaných 1165 osôb. Ide o relatívne nízky počet osôb, o čom svedčia aj osobné skúsenosti doc. Ivany Dedinskej, primárky Transplantačného centra v Martine. Podľa jej slov sa v praxi doteraz nestretla s registrovaným nedarcom. Ak potenciálny darca nefiguruje v registri nedarcov, podľa platnej legislatívy možno odber orgánov hneď realizovať. Lekári sa však zakaždým obracajú aj na rodinných príslušníkov a ich rozhodnutie vždy rešpektujú. Súčasná prax poukazuje na skutočnosť, že až v 20% prípadov rodina vysloví nesúhlas s odberom orgánov aj napriek tomu, že osoba v registri nedarcov prihlásená nie je. „V takomto prípade sa neriadime registrom, ale rozhodnutím rodiny. Od odberu ustupujeme“ uviedla doc. Dedinská.

Ak sa jednotlivec rozhodne nezapísať do registra nedarcov, ale zvyšok rodiny o jeho rozhodnutí nevie, môže sa nepriamo stať, že jeho vôľa darovať po smrti orgán nebude naplnená. Kampaň Sedem životov nabáda ľudí, aby medzi sebou o tejto problematike diskutovali, aby v prípade, že sa sami ocitnú v pozícii darcu (alebo rodiny darcu) budú vedieť, čo si ich príbuzný želal. Cieľ kampane spočíva práve v šírení osvety a kladení dôrazu na to, že mŕtvi darcovia môžu zachrániť až 7 ľudských životov. Edukácia a poskytovanie relevantných informácii laickej verejnosti môže zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií. Slovensko sa totiž stále radí medzi krajiny s najnižším počtom orgánových transplantácií v Európe. Podľa štatistík Národnej transplantačnej organizácie bolo v roku 2017 zrealizovaných celkom 165 úspešných transplantácií, z toho 24 v Transplantačnom centre Univerzitnej nemocnice Martin. Na transplantáciu stále čakajú stovky pacientov. Súhlas s odobratím orgánu po smrti zvyšuje ich šance na život. Darovanie orgánu je najvyšším prejavom ľudskosti a šľachetnosti. Mŕtvi darcovia môžu zachrániť a výrazne zlepšiť kvalitu života až 7 ťažko chorým pacientom, ktorých jedinou nádejou je transplantácia.

 

14.3.2018

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.