Lekár na Klinike otorinolyryngológie a chirurgie hlavy a krku

Klinika

      Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a  krku       

Osobnostné predpoklady             a zručnosti

 • VŠ  vzdelanie II. stupňa  -  odbor všeobecné lekárstvo
 • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore otorinolaryngológia - vítaná
 • prax v odbore - vítaná
 • manuálna zručnosť
 • samostatnosť a zodpovednosť
 • kultivované vystupovanie
 • komunikatívnosť, flexibilita, empatia
 • psychická odolnosť

Náplň práce

 • poskytovanie  odbornej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti

Základná               zložka mzdy

 • 1 192,50 eur  -  2 194,20 eur

Dátum nástupu

      Dohodou

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení
 • ubytovanie za výhodných podmienok
 • možnosť sústavného vzdelávania a odborného rastu 
 • rehabilitačné pobyty a iné sociálne benefity

Informácie             pre záujemcov

      V prípade záujmu zasielajte :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania, resp. motivačný list
 • profesijný životopis
 • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, pre účely evidencie a to po dobu 1 roka odo dňa doručenia. 

Kontakt

     Univerzitná nemocnica Martin, Odbor ľudských zdrojov, Kollárova 2,            036 59 Martin

     kariera@unm.sk

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.