Lekár na Oddelení cievnej chirurgie

 

Oddelenie

      Oddelenie cievnej chirurgie    

Osobnostné predpoklady             a zručnosti

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor všeobecné lekárstvo
 • špecializácia v špecializačnom odbore cievna chirurgia  - vítaná
 • základná znalosť jedného cudzieho jazyka
 • aktívna znalosť práce s PC
 • samostatnosť a zodpovednosť
 • komunikatívnosť a flexibilita
 • kultivované vystupovanie
 • psychická odolnosť
 • morálna  bezúhonnosť

Náplň práce

 • poskytovanie  odbornej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti

Základná                    zložka mzdy

 • 1 266,25 eur  -  2 329,90 eur

Dátum nástupu

      Dohodou

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení
 • ubytovanie za výhodných podmienok
 • možnosť sústavného vzdelávania a odborného rastu 
 • rehabilitačné pobyty a iné sociálne benefity

Informácie             pre záujemcov

      V prípade záujmu zasielajte :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania, resp. motivačný list
 • profesijný životopis
 • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, pre účely evidencie a to po dobu 1 roka odo dňa doručenia. 

Kontakt

     Univerzitná nemocnica Martin, Odbor ľudských zdrojov, Kollárova 2,            036 59 Martin

     kariera@unm.sk

 

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.