Sestra - Inštrumentárka pre Rádiologickú kliniku

Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • VŠ  vzdelanie I. stupňa  -  v odbore  ošetrovateľstvo alebo úplné stredné vzdelanie  v odbore sestra 
 • špecializácia v špecializačnom odbore inštrumentovanie na operačnej sále vítaná
 • prax v odbore operačná sestra vítaná
 • aktívna znalosť práce s PC 
 • manuálna zručnosť
 • samostatnosť a zodpovednosť
 • kultivované vystupovanie
 • komunikatívnosť, flexibilita, empatia
 • psychická odolnosť
 • morálna bezúhonnosť
Náplň práce
 • práca v jednozmennej  prevádzke
 • samostatná odborná práca na operačných sálach spojená s prípravou na vykonávanie operácie a inštrumentovanie pri operačných výkonoch.
Základná zložka mzdy
 • od 1304,- € do 1 825,60 € (v závislosti od počtu odpracovaných rokov a získaného vzdelania)  

Termín nástupu
 • Dohodou
Zamestnanecké výhody benefity
 • prevzatie záväzku „stabilizačného príspevku“ od predchádzajúceho zamestnávateľa
 • náborový príspevok vo výške 1 000,- € 
 • osobné ohodnotenie
 • motivačný príplatok 
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu nad rámec Zákonníka práce (100 %)
 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu nad rámec Zákonníka práce (55 %)
 • 5 dní dovolenky naviac
 • práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení
 • možnosť sústavného vzdelávania a odborného rastu s finančnou podporou UNM
 • ubytovanie za výhodných podmienok
 • rehabilitačné pobyty a iné sociálne benefity

V prípade záujmu zasielajte :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania, resp. motivačný list
 • profesijný životopis
 • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, pre účely evidencie a to po dobu 1 roka odo dňa doručenia.