Sestra - Ortopedická klinika

Klinika

        Ortopedická klinika                 

Osobnostné predpoklady             a zručnosti

 • VŠ  vzdelanie I. stupňa  -  odbor  ošetrovateľstvo alebo úplné stredné vzdelanie  - odbor sestra 
 • prax v odbore vítaná
 • pracovná pozícia vhodná aj pre absolventa
 • aktívna znalosť práce s PC – ovládanie Microsoft Office
 • manuálna zručnosť
 • samostatnosť a zodpovednosť
 • kultivované vystupovanie
 • komunikatívnosť, flexibilita, empatia
 • psychická odolnosť

Náplň práce

 • práca v nepretržitej  prevádzke
 • poskytovanie  ošetrovateľskej starostlivosti 

Základná               zložka mzdy

 • od 850,- €  do 1 210,- €  

Dátum nástupu

      Dohodou

Zamestnanecké výhody, benefity

 • náborový príspevok vo výške 1 000,- €  
 • stabilizačný príspevok po odpracovaní 5 rokov v UNM
 • práca v akreditovanom, modernom a prosperujúcom zdravotníckom zariadení
 • časový postup v zmysle Kolektívnej zmluvy UNM
 • ubytovanie za výhodných podmienok
 • možnosť sústavného vzdelávania a odborného rastu s finančnou podporou UNM
 • rehabilitačné pobyty a iné sociálne benefity

Informácie             pre záujemcov

   V prípade záujmu zasielajte  :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania, resp. motivačný list
 • profesijný životopis
 • fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v životopise pre potreby Univerzitnej nemocnice Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin, pre účely evidencie a to po dobu 1 roka odo dňa doručenia. 

Kontakt

     Univerzitná nemocnica Martin, Odbor ľudských zdrojov, Kollárova 2,            036 59 Martin

     kariera@unm.sk

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.