Keď sa spojí entuziazmus a odborné vzdelávanie

Prvý septembrový týždeň priniesol do Martina mimoriadne významnú udalosť. V dňoch 6. – 8. septembra 2017 sa už po siedmykrát uskutočnil Česko-slovenský otorinolaryngologický kongres. Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK sa od skorých ranných hodín zapĺňala českými a slovenskými lekármi pôsobiacimi v domácich, ale aj v zahraničných zdravotníckych zariadeniach. Náplňou programu boli prednášky, inštruktážne kurzy a panely s pestrými témami z oblasti otorinolaryngológie. Trojjazyčnosť prednášok poskytovala prednášateľom aj poslucháčom značnú dávku komfortu.

Na účastníkov hneď v prvý večer čakal zaujímavý spoločenský program v Slovenskom komornom divadle – slávnostné zahájenie kongresu divadelným predstavením. Martinská Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, ktorá bola hlavným organizátorom podujatia, sa snažila navodiť čo najlepšiu atmosféru a vytvoriť pre všetkých priateľské prostredie. Predseda organizačného výboru doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD. tvrdí, že jednou z priorít organizátorov je aj utužovanie priateľských vzťahov a zároveň nadväzovanie nových.

Poslucháči mohli svoju pozornosť venovať krátkym prednáškam, alebo o niečo dlhším inštruktážnym kurzom, ktoré na rozdiel od prednášok, ponúkajú hlbšie vnorenie sa do témy a podrobnejšiu analýzu problematiky. Špecifickou formou prezentácii boli tzv. panely - prednášky významných autorov na danú tému, spojené s diskusiou. 35 prednášok, 22 inštruktážnych kurzov a 8 diskusných panelov si aj napriek trojdňovému trvaniu vyžiadalo paralelný priebeh, a to na dvoch až piatich miestach naraz.

Ideou takéhoto podujatia je získavanie a šírenie medicínskych, vedeckých, diagnostických a liečebných poznatkov na základe aktuálneho vývoja otorinolaryngológie. Prioritou Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu je odborne vzdelávať svojich členov a tiež šíriť ich poznatky a skúsenosti doma aj v zahraničí. Otorinolaryngologické kongresy majú v Čechách a na Slovensku už vyše polstoročnú tradíciu. Pred niekoľkými rokmi sa obe odborné spoločnosti združili a už po siedmykrát organizujú kongres spoločne. Doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD. uviedol, že centrum diania si s českými kolegami pravidelne striedajú.

Siedmy Česko-slovenský kongres otorinolaryngológie sa zapísal do histórie s mimoriadne vysokým počtom registrovaných účastníkov, zúčastnilo sa ich viac ako 400. Podľa slov Doc. Čalkovského je výzvou do budúcich ročníkov predovšetkým pokračovať v odbornom vzdelávaní a rozširovať kruhy o ďalších mladých a šikovných otorinolaryngológov.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.