Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Profil pracoviska

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku  JLF UK  a UNM

ako koncové pracovisko zabezpečuje komplexnú starostlivosť v odbore v súlade s aktuálnou definíciou: Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku je samostatný chirurgický odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, terapiou, rehabilitáciou a posudkovou činnosťou pri chorobách ucha, dýchacích orgánov, tváre a krku, maxilofaciálnej oblasti, hltana, hrtana, pažeráka, slinných žliaz, štítnej žľazy, zmyslového orgánu pre vnímanie čuchu, chuti, sluchu a rovnováhy. Vo svojej činnosti využíva predovšetkým chirurgickú liečbu, prostredníctvom špeciálnych mikrochirurgických, endoskopických, resekčných a rekonštrukčných postupov.

Odbor chirurgicky alebo konzervatívne lieči ORL ochorenia tak detského, ako aj dospelého veku. Úzko spolupracuje s inými medicínskymi odbormi, predovšetkým s anesteziológiou a intenzívnou medicínou, radiačnou onkológiou, endokrinológiou, patologickou anatómiou a pediatriou.

 

Lokalizácia a členenie pracoviska:

Klinika ORL a ChHaK UK JLF a UNM sa nachádza v areáli Univerzitnej nemocnice Martin v pavilóne č.2 a v prístavbe, má ambulantnú, lôžkovú, operačný trakt a  administratívnu časť . V  lôžkovej časti oddelenia je 30 lôžok  pre dospelých a deti,  z toho 6 lôžok pre deti od 3 rokov veku a 5 lôžok na  pooperačnej izbe.

Priemerný počet hospitalizácií za rok -1480 a  percentuálny podiel nadregionálnych pacientov -  25 %

 

 

 

 

 

 

Liečba

 

Rozsah a spektrum poskytovaných diagnostických a terapeutických výkonov na pracovisku:

 • Onkologická chirurgia hlavy a krku - operácie zhubných a nezhubných nádorov v oblasti hlavy a krku
 • Operácie štítnej žľazy a prištítnych teliesok
 • Miniinvazívne operácie štítnej žľazy (MIT)
 • Miniinvazívne videoasistované operácie štítnej žľazy (MIVAT)
 • Operácie uší – tympanoplastika, stapedoplastika
 • Funkčná endoskopická chirurgia prínosových dutín - FESS
 • Dacryocystorhinostómie - operácie slzných ciest
 • Septoplastiky - operácie nosovej priehradky
 • Mikrochirurgické operácie hlasiviek - LMCH
 • Operácie lymfatického systému krku
 • Endoskopická adenotómia (s využitím "shavera")
 • Operácie lymfoepitelového systému hltana (tonzilektómie, tonzilotómie)
 • Operácie veľkých slinných žliaz
 • Endoskopické vyšetrenia
 • Vyšetrenie sluchu – audiometria, tympanometria, BERA
 • Vyšetrenie a liečba závratových stavov
 • Riešenie urgentných krvácavých a dusivých stavov, vrátane extrakcie cudzích telies z dýchacích a prehĺtacích orgánov

 

Pedagogická činnosť

 

Na klinike ako výučbovej základni Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského sa koná pregraduálna výučba v odbore všeobecné lekárstvo (v slovenskom a anglickom jazyku), zubné lekárstvo a v nelekárskych odboroch.

Klinika je akreditovaným pracoviskom pre postgraduálne vzdelávanie v špecializačnom odbore Otorinolaryngológia.

Klinika organizuje vedecké a odborné podujatia.

 

Osobnosti

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.

prednosta kliniky

MUDr. Mária Kafková

zástupca prednostu kliniky pre LPS

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

zástupca pre pedagogickú činnosť

Mgr. Anna Jamborová

vedúca sestra

Pripravte sa na hospitalizáciu

Informácie pre pacientov:

Vážená pani, Vážený pán,
v prípade, že budete hospitalizovaná(ý) na Klinike ORL a ChHaK UK JLF a UNM v Martine za účelom operačného výkonu, pri ktorom budete uspatá(ý), prosíme Vás dostavte sa v deň prijatia do príjmovej ambulancie kliniky okolo 8:00 hod.
So sebou si prineste:

 • originálne balenia liekov, ktoré pravidelne užívate
 • hygienické vreckovky (2 balíky)
 • osobné a hygienické potreby
 • zdravotnú dokumentáciu (výpis zo zdravotnej dokumentácie)
 • platný občiansky preukaz a preukaz poistenca

Neodporúčame mať so sebou väčší obnos peňazí a cenných vecí.

Prosíme Vás, aby ste sa 48 hodín pred operačným výkonom (medzi 13:00 a 15:00 hod.) telefonicky informovali (na čísle telefónu 043/4203634), či má Univerzitná nemocnica Martin kapacitu na jeho vykonanie, a či Váš operačný výkon nebude preložený.

Ak nemôžete nastúpiť v deň objednania na hospitalizáciu zo zdravotných, rodinných, eventuálne iných dôvodov, oznámte nám to, prosíme Vás,  v dostatočnom časovom odstupe  telefonicky na tel. čísle 043/42 03 634

 

Občianske združenie

Obchodné meno (Názov): Občianske združenie pre rozvoj otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 31936334
Sídlo: 03601 Martin, Kollárova 2

IBAN číslo účtu: SK5302000000003188677956 / kód banky: 200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

tel: 043/4203282(828)

kontaktná osoba: MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

Oznamy

Harmonogram práce príjmovej a konziliárnej  ORL ambulancie pre deti

Pondelok – Piatok

7,00 – 8,00          príprava ambulancie, účasť na rannom sedení, vizita

8,00 - 10,00         plánované hospitalizácie  

10,00 - 12,00       objednané konziliárne vyšetrenia

12,00 - 13,00       obedná prestávka  ( prítomná len jedna sestra )

11,00 – 14,30      objednanie pacientov na hospitalizáciu,

                            konziliárne vyšetrenia

14,30-15,30         administratívna práca, dezinfekcia a sterilizácia ambulancie

Akútne  hospitalizácie, vyšetrenia, ošetrenia sa vybavujú počas celej pracovnej doby     !

Prosíme pacientov objednaných na plánovanú  / akútnu hospitalizáciu, aby si pripravili :

-platný preukaz poistenca dieťaťa

-občiansky preukaz rodiča / zákonného zástupcu      

-zdravotnú dokumentáciu

Poradie vyšetrenia pacientov určuje lekár prítomný v ambulancii !

Na prvotné vyšetrenie je potrebné priniesť  VÝMENNÝ LÍSTOK

 

Harmonogram práce príjmovej a konziliárnej  ORL ambulancie pre dospelých

Pondelok – Štvrtok

7,00  -  8,00            príprava ambulancie, účasť na rannom sedení, vizita

8,00  - 10,00           príjem pacientov na plánované hospitalizácie  

10,00 - 12,00          objednané konziliárne vyšetrenia z UNM

11,00 - 14,30          objednávanie pacientov na hospitalizáciu

12,00 - 13,00          obedná prestávka  ( prítomná len jedna sestra )

13,00 - 14,30          kontrolné vyšetrenia po výkonoch v jednodňovej  ambulantnej starostlivosti

                               a objednané kontrolné vyšetrenia

14,30-15,30            administratívna práca, dezinfekcia a sterilizácia ambulancie

Piatok

7,00  - 8,00            príprava ambulancie, účasť na rannom sedení, vizita

8,00  - 8,30            plánované hospitalizácie  

8,30 -  14,30           špecializované dispenzárno – konziliárne vyšetrenia objednaných pacientov

12,00 - 13,00          obedná prestávka  ( prítomná len jedna sestra )

14,30-15,30            administratívna práca, dezinfekcia a sterilizácia ambulancie

Akútne hospitalizácie, vyšetrenia a  ošetrenia sa vybavujú počas celej pracovnej doby     !

Prosíme pacientov objednaných na plánovanú  / akútnu hospitalizáciu, aby si pripravili :

-platný preukaz poistenca

-občiansky preukaz      

-zdravotnú dokumentáciu

Poradie vyšetrenia pacientov určuje lekár prítomný v ambulancii !

Na prvotné vyšetrenie je potrebné priniesť  VÝMENNÝ LÍSTOK

 

 

 

 

 

Kontakty

Ambulancie kliniky:

Príjmová a konziliárna ambulancia pre deti a dorast:
tel: 043/4 203 634 (757)

Príjmová a konziliárna ORL ambulancia pre dospelých:
tel:
043/4 203 634

Ambulancia lôžkovej časti Kliniky ORL a ChHaK / Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby ORL:
tel:
043/4 203 475 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.