Klinika pneumológie a ftizeológie

Profil pracoviska


 Klinika pneumológie a ftizeológie zabezpečuje komplexnú diagnostickú a liečebnú starostlivosť o pacientov z celého Slovenska, predovšetkým spádového Žilinského kraja.  Disponuje 46 štandardnými lôžkami z veľkej väčšiny na trojlôžkových izbách a týmito odbornými ambulanciami: príjmová ambulancia, ambulancia klinickej imunológie a alergológie,  pneumoonkologická ambulancia, ambulancia pre spánkové poruchy dýchania. ambulancia chorôb pľúcneho interstícia, bronchoskopická ambulancia, ambulancia funkčnej diagnostiky pľúc.

Ročne hospitalizujeme viac ako 1200 pacientov a na odborných ambulanciách vyšetríme viac ako 8500 pacientov. Pracovisko funkčnej diagnostiky vykoná cez 6300 rôznych funkčných testov pľúc a takmer tisíc pacientov sa podrobí bronchoskopickému vyšetreniu. Klinika je vyhľadávaným pracoviskom v diagnostike a liečbe chronickej obštrukčnej choroby pľúc, astmy bronchiale, nádorov pľúc, intersticiálnych pľúcnych ochorení, špecifických a nešpecifických zápalov pľúc a ich komplikácií. Liečime nielen ochorenia dolných dýchacích orgánov, ale aj všetky ochorenia, ktoré súvisia s chorobami hrudníka.

Pracovisko sa dlhé roky zaoberá skríningom, diagnostikou a liečbou spánkových porúch dýchania, neinvazívnou pretlakovou ventiláciou na zvládnutie akútnej respiračnej insuficiencie a následne, ako jedno z mála pracovísk na Slovensku, aj na domáce použitie. V závažných stavoch indikujeme umelú pľúcnu ventiláciu ventilátorom s možnosťou využitia rôznych ventilačných režimov cez tracheostomickú kanylu. V spolupráci s rodinnými príslušníkmi, v indikovaných prípadoch, odporúčame a zabezpečujeme domácu umelú pľúcnu ventiláciu.  Na pracovisku pracuje erudovaný personál so skúsenými lekármi, ktorý sú špičkami vo svojom odbore.  Klinika pneumológie a ftizeológie patrí medzi dominantné odborné mienkotvorné pracoviská v Slovenskej republike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liečba


Pracovisko vykonáva liečbu všetkých ochorení dolných  dýchacích orgánov. Bežne liečime zápaly pľúc, tuberkulózu, chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, prieduškovú astmu, ochorenia pľúcneho interstícia. Na klinike pracuje onkológ, ktorý sa venuje liečbe nádorov hrudníka a preto významnou súčasťou našej práce je starostlivosť o onkologicky chorého pacienta od jeho prvých subjektívnych ťažkostí, po diagnostiku rozsahu nádoru a štádiovosť ochorenia, až po ďalší následný liečebný postup, či už chirurgický alebo onkologický.

Úzko spolupracujeme s klinikou hrudníkovej chirurgie UNM, možnosť kedykoľvek konzultovať a v prípade potreby použiť bezodkladne chirurgické, diagnostické aj liečebné postupy, prednostne s použitím postupov miniinvazívnej chirurgie. V oblasti endoskopickej liečby nádorov hrudníka úspešne využívame metódu tzv. endobronchiálnej kryoterapie – za pomoci mrazu ničíme nádor.

Pri chronickej respiračnej insuficiencii sme ako prvé pracovisko na Slovensku zaviedli dlhodobú domácu kyslíkovú liečbu Pokiaľ to stav pacienta vyžaduje, pri chronickej respiračnej insuficiencii indikujeme neinvazívnu pozitívnu pretlakovú ventiláciu na nemocničné alebo domáce použitie. 

Diagnostika

Klinika sa zaoberá diagnostikou všetkých ochorení dolných dýchacích orgánov a s nimi súvisiacich ochorení hrudníka. Z nich vyberáme:

Rakovina pľúc a iné nádorové ochorenia hrudníka – realizujeme kompletnú diagnostiku tohto závažného ochorenia s využitím najmodernejších postupov s cieľom čo najrýchlejšie stanoviť diagnózu, aby pacient mohol podstúpiť radikálnu operačnú liečbu alebo inú onkologickú liečbu. K dispozícii máme  jedno z najmodernejších bronchoskopických pracovísk na Slovensku, ktoré je vybavené flexibilným bronchoskopom s rotačným tubusom na dosiahnutie ťažko prístupných miest v prieduškovom strome. V súčasnosti je to jediný endoskop tohto druhu na Slovensku. Okrem štandardnej bronchoskopie a štandardných odberov materiálu – kefkový ster, kliešťová biopsia, v diagnostike vieme použiť tzv. technológiu digitálnej chromoendoskopie, ktorá umožňuje vizualizovať včasné nádorové zmeny sliznice, ktoré nemusia byť v bežnom svetle viditeľné. Z odberových techník bežne vykonávame ihlovú aspiráciu vzoriek nádoru alebo lymfatických uzlín za ultrasonografickej kontroly či už cez bronchoskop (tzv. endobronchiálna ultrasonografia – EBUS), alebo cez hrudnú stenu. Pracovisko disponuje kryokauterom, ktorý za použitia mrazenia umožňuje odobrať kvalitnejšiu vzorku nádorového tkaniva a tým zvyšuje výťažnosť bronchoskopického vyšetrenia. V rámci komplexnej diagnostiky stanovenia rozsahu nádorového ochorenia úzko spolupracujeme s RTG pracoviskom univerzitnej nemocnice, ktoré disponuje moderným CT prístrojom a MR prístrojom. Odobraté vzorky našich pacientov vyšetruje Ústav patologickej anatómie UNM, ktorý disponuje najnovšími histopatologickými, imunohistochemickými a genetickými metódami, ale aj mimoriadne skúseným pracovným tímom pre exaktnú histopatologickú diagnostiku nádorových aj nenádorových chorôb dolných dýchacích orgánov. Súčasťou vyšetrení je v prípade nádorových ochorení aj posúdenie vhodnosti tzv. biologickej liečby.

Ochorenia pľúcneho interstícia - vykonávame komplexnú diagnostiku týchto ochorení, od prehodnotenia obrazovej dokumentácie – RTG a CT, vyšetrenia kompletného funkčné stavu pľúc – celotelová pletyzmografia, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc a až po bronchoskopické vyšetrenie s  vykonaním výplachu pľúc a rozborom buniek. V indikovaných prípadoch vykonávame za pomoci bronchoskopu tzv. transbronchiálnu kryobiopsiu pľúc – odobratie vzorky pľúc za pomoci kryokauteru a flexibilného bronchoskopu. V súčasnosti je to moderná diagnostická metodika, ktorú sme do rutinnej praxe zaviedli ako prvý v SR. Vykonaním takéhoto odberu môžeme pacienta ušetriť pred invazívnejšími diagnostickými postupmi.

Spánkové poruchy dýchania – klinika disponuje špičkovo vybaveným spánkovým laboratóriom s tromi kompletnými videopolysomnografickými systémami, ktoré zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu pre celú škálu spánkových porúch dýchania. Realizujeme videopolysomnografické vyšetrenie, celonočné polysomnografické vyšetrenie a ambulantné polygrafické vyšetrenia za účelom identifikácie spánkových porúch dýchania, syndrómu alveolárnej ventilácie, syndrómu nepokojných nôh v spánku. Na základe realizovaného polysomnografického vyšetrenia titrujeme a následne indikujeme liečbu kontinuálnou pozitívnou pretlakovou ventiláciou. 

Pedagogická činnosť

Klinika zabezpečuje pregraduálnu vyuku slovenských aj zahraničných študentov v odboroch všeobecné lekárstvo, stomatológia a v nelekárskych odboroch. Od roku  2007 sme akreditovaným pracoviskom pre postgraduálnu výuku lekárov v odbore  pneumológia a ftizeológia ukončenou špecializačnou skúškou. Na klinike je možné vykonávať aj doktorandské štúdium v dennej alebo externej forme štúdia. Pre odbornú komunitu organizujeme viaceré podujatia od seminárov, školení až po kongresy.   

Výskumné projekty

Za posledných 5 rokov sme sa zúčastnili na realizácii niekoľkých vedeckovýskumných projektov, získali viaceré výskumné granty a podieľali sa na klinickom skúšaní nových liečiv, hlavne pre liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc.

Zoznam vedecko výskumných projektov za posledných 10 rokov: (odkaz na doc súbor)

Osobnosti

doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

prednosta kliniky

043/4203156

robert.vysehradsky@uniba.sk

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

zástupca prednostu

043/4203589

 

kocan@unm.sk

PhDr. Eva Ferencová

vedúca sestra

043/4203715

 

ferencova@unm.sk

Pripravte sa na hospitalizáciu

Čo si vziať so sebou:

  • doklad totožnosti a preukaz poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu, staršie záznamy o svojom ochorení, kópie lekárskych prepúšťacích správ
  • röntgenové snímky z posledných vyšetrení, alebo CT vyšetrení
  • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom
  • zoznam aktuálne užívaných liekov
  • pyžamo alebo nočná košeľa, papuče
  • základné hygienické potreby (mydlo, uterák, zubná kefka, zubná pasta, toaletný papier a pod.)

Môžete si so sebou priniesť : svoj príbor, mobilný telefón, knihu, časopisy a pod. Mobilný telefón sa nesmie používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), na rádiologickej  klinike, na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne dôležitých prístrojov.

Čo si radšej nevziať:

Väčšie množstvo peňazí, šperky, cennosti, kreditné karty, drahú elektroniku.

Nemocnica ručí za odložené veci, ktoré sa obvykle prinášajú do nemocnice. Nepočítajte s tým, že zdravotnícke zariadenie prevezme zodpovednosť za vyššie sumy peňazí a za cennosti, pokiaľ si ich neodložíte do trezoru k tomu určenému, ktorý sa nachádza mimo kliniky – v pokladni UNM.

Upozornenie

Vo všetkých priestoroch kliniky a celej nemocnice je zákaz fajčenia!

Špecializované vyšetrenia

Informácie o bronchoskopickom vyšetrení

Jedná sa o endoskopické vyšetrenie bronchiálneho (prieduškového) stromu pomocou bronchoskopu. Vykonáva sa tenkou flexibilnou hadičkou vybavenou optikou a svetlom, ktorá sa zavádza do priedušnice a pomocou ktorej sa vizuálne prehliadajú dýchacie cesty. Počas výkonu sa môže odoberať aj vzorka tkaniva na vyšetrenie. Výkon nie je bolestivý, len trochu nepríjemný. Nemajte obavy, na vyšetrenie budete pripravení. Večer pred vyšetrením dostanete tabletku, aby ste sa dobre a kľudne vyspali. Večer pred vyšetrením ešte môžete jesť a od polnoci je potrebné, aby ste neprijímali žiadne potraviny, ráno musíte byť nalačno. Pokaľ máte vyberaciu zubnú protézu, tak si ju tesne pred zákrokom vyberiete. Potom vás sestra z oddelenia odvedie na bronchologické pracovisko. Sestry vám pomôžu, aby ste si mohli ľahnúť na lôžko. Potom vám lekár znecitlivie sprejom jazyk a hrdlo. V prípade potreby vám bude podaná do žily premedikácia (lieky na ukľudnenie, zníženie sekrécie slín a na zmiernenie kašľa). Táto príprava trvá zvyčajne cca 5-10 minút. Medzi zuby vám sestra dá náustok, aby ste nezahryzli do bronchoskopu. Potom začína samotný výkon zavedením bronchoskopu (tenkej flexibilnej hadičky) do dýchacích ciest. Počas výkonu si pacient zhlboka dýcha, najlepšie nosom, no môže dýchať aj ústami. Výkon trvá cca 15 min.. Po výkone vás personál odvedie na izbu a uloží na lôžko. Je dôležité 2 hodiny po výkone nejesť a nepiť. Je to z toho dôvodu, že máte znecitlivené niektoré časti v ústnej dutine a mohlo by dôjsť k zabehnutiu potravy do dýchacích ciest. Počas týchto dvoch hodín je najvhodnejšie kľudne ležať na lôžku. Počas 24-48 hodín môžete pociťovať škrabanie v hrdle, ktoré samo odznie.

 

Celonočná videopolysomnografia

Videopolysomnografické vyšetrenie patrí medzi neinvazívne vyšetrovacie metódy. Nenarúša sa pri ňom povrch tela vyšetrovaného, ani sa pri ňom nezavádzajú žiadne prístroje či sondy telesnými otvormi.

Jedná sa o celonočné polysomnografické vyšetrenie rozšírené o videozáznam pri infračervenom svetle. Ide o najmenej 6 hodín trvajúce nočné kontinuálne zaznamenávanie a následné hodnotenie viacerých biologických signálov.

Podľa výsledkov videopolysomnografie prebieha následná titrácia liečby neinvazívnou pretlakovou ventiláciou. Takéto vyšetrenie prebieha formou dvoj- alebo viacdňovej hospitalizácie.

Niekoľko dní pred vyšetrením sa snažte dodržiavať obvyklý denný a spánkový režim, návyky.

V deň prijatia sa dostavte do príjmovej ambulancie Kliniky PaF UN Martin ráno do 9,00 hod. Neodporúčame mať so sebou väčší obnos peňazí a cenných vecí.

 

Čo ponúkame

Na Klinike PaF neposkytujeme nadštandardné služby.

 

Cenník služieb

Na Klinike PaF neposkytujeme nadštandardné spoplatnené služby.

Umožńujeme prenájom oxygenátora. Cena prenájmu 18 €/ mesiac

Využitie vašich darov

Kliniku pneumológie a ftizeológie podporuje „Liga proti rakovine“. Liga proti rakovine v rokoch 2013, 2014, 2015 prispela nášmu pracovisku finančnými prostriedkami na zakúpenie: kryokautera, sono prístroja, polohovateľného vozíka na presun ležiacich pacientov, vozíka na prevážanie sediacich pacientov a odsávačky hlienov.

Fotogaléria

Kontakty

Prednosta kliniky:      doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.      043 4203 156

Zástupca prednostu kliniky:      MUDr. Ivan Kocan, PhD.             043 4203 589

Vedúca sestra:      PhDr. Eva Ferencová                                          043 4203 715

Sekretariát kliniky:      043 4203 224

Oddelenie 5/3:            043 4203 725

Oddelenie 5/2:            043 4203 271

JIS:                                 043 4203 982

Klinika pneumológie a ftizeológie

Príjmová ambulancia

Lekár:MUDr. Klára Krivčíková
Sestra:Silvia Košálková

Telefón:Telefón: 043/4203542
Ordinačné hodiny:

Pondelok – piatok         7,00 hod. – 15,30 hod.

Odbery krvi                   7,00 hod. –   7,30 hod.

Telefonické hovory vybavujeme po 13.-tej hodine.


Zabezpečuje príjem pacientov ako aj pneumoftizeologické vyšetrenia pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov.


Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Lekár:MUDr. Anna Bobčáková
Sestra:Mgr. Zuzana Masárová

Telefón:Telefón: 043/4203305
Ordinačné hodiny:

Pondelok      11,00 hod. - 13,00 hod.

Utorok          11,00 hod. - 14,00 hod.

Streda          11,00 hod. - 13,00 hod.

Štvrtok         11,00 hod. - 14,00 hod.

Piatok          11,00 hod. - 13,00 hod.


Zabezpečuje vyšetrovanie pacientov v odbore klinická imunológia a alergológia ako aj diagnostiku a liečbu ochorení imunity a alergických ochorení. V ambulancii sa aplikujú aj kožné testy,  podáva sa  imunomodulačná terapia a vykonáva sa dispenzarizácia pacientov s imunoalergologickými ochoreniami.


Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Lekár:prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Sestra:Mgr. Zuzana Masárová

Telefón:Telefón: 043/4203305
Ordinačné hodiny:

Pondelok        9,00 hod. – 11,00 hod.      13,00 hod. – 15,00 hod.

Streda            9,00 hod. – 11,00 hod.      13,00 hod. – 15,00 hod.


Zabezpečuje vyšetrovanie pacientov v odbore klinická imunológia a alergológia ako aj diagnostiku a liečbu ochorení imunity a alergických ochorení. V ambulancii sa aplikujú aj kožné testy,  podáva sa  imunomodulačná terapia a vykonáva sa dispenzarizácia pacientov s imunoalergologickými ochoreniami.


Pneumoonkologická ambulancia

Lekár:MUDr. Iveta Kulišková
Sestra:Bc. Jana Gordíková

Telefón:Telefón: 043/4203306
Ordinačné hodiny:

Pondelok – piatok         7,00 hod. – 12,00 hod.

Odbery krvi                    7,00 hod. –  7,30 hod.


Zabezpečuje diagnostiku a liečbu v odbore klinická onkológia pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov. Táto ambulancia sa venuje liečbe nádorových ochorení dolných dýchacích orgánov a zostavuje plán cytostatickej liečby. Podieľa sa na kontrole a sledovaní pacientov po rádioterapii a chirurgickej liečbe. Spolupracuje s poliklinickým oddelením v oblasti dispenzárnej starostlivosti onkologických pacientov.


Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania

Lekár:MUDr. Vladimíra Bellová
Sestra:Biomedicínski inžinieri: Ing. Zuzana Ďuranová, Ing. Dominika Kupčuliaková, Ing. Diana Viťazková

Telefón:Telefón: 043/4203250
Ordinačné hodiny:

Pondelok, streda, štvrtok          13,00 hod. – 15,00 hod.

na základe telefonického alebo mailového objednania. Pacienti sa môžu objednávať na uvedenom telefónnom čísle v čase od 6.00 do 8.00 hod. a od 13.00 do 14.30 hod.


Na ambulancii sa vyšetrujú pacienti s podozrením na spánkové poruchy dýchania a vykonávajú sa aj ambulantné polygrafické vyšetrenia. Vykonávajú sa tu ambulantné kontroly pacientov liečených neinvazívnou pretlakovou ventiláciou a telefonické konzultácie po zahájení liečby neinvazívnou pretlakovou ventiláciou. Súčasťou ambulancie je aj spánkové laboratórium, kde prebiehajú celonočné videopolysomnografické vyšetrenia a objektívne testy dennej spavosti (MSLT, MWT), ako aj titrácia tlaku CPAP a BiPAP.

 


Ambulancia chorôb pľúcneho interstícia

Lekár:doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD., MUDr. Ján Červeň
Sestra:Silvia Košálková

Telefón:Telefón: 043/4203542
Ordinačné hodiny:

 

Utorok, piatok             8,00 hod. – 15,00 hod.

len na základe objednania. Objednávať sa môžete na uvedenom telefónnom čísle po 13.-tej hodine.


Zaoberá sa diagnostikou a liečbou dlhodobých ochorení pľúcneho interstícia, vyšetruje pacientov s podozrením na tieto ochorenia, vykonáva pravidelné kontroly pacientov s týmito ochoreniami.


Bronchoskopické pracovisko

Lekár:MUDr. Ivan Kocan, PhD.
Sestra:Mgr. Zuzana Masárová, Mgr. Pavlína Seemannová

Telefón:Telefón: 043/4203578
Ordinačné hodiny:

Pondelok – piatok          7,00 hod. – 15,30 hod.

po predchádzajúcom telefonickom objednaní


Na pracovisku sa vykonávajú endoskopie respiračného traktu u ambulantných a hospitalizovaných pacientov. Posudzujú sa endoskopické nálezy z hľadiska možnosti torakochirurgického výkonu a zabezpečujú sa endoskopické kontroly po chirurgických výkonoch. Pracovisko je vybavené videobronchoskopickou „endoskopickou“ vežou spolu s bronchoskopom s HD rozlíšením a so systémom digitálnej chromoendoskopie (NBI). Endoskop disponuje rotačným tubusom pre lepšie dosiahnutie ťažko prístupných lokalít pľúc. Súčasťou pracoviska je aj kryokauter pre endobronchiálne použitie. Na tomto pracovisku vykonávame aj novú modernú diagnostickú metódu tzv. transbronchiálnu kryobiopsiu pľúc. Súčasťou diagnostických vyšetrovacích metód je aj endobronchiálna ultrasonografia (EBUS) a tenko ihlová aspirácia pod kontrolou endobronchiálnej ultrasonografie.

 

 


Pracovisko funkčnej diagnostiky pľúc

Lekár:MUDr. Gabriela Oravcová
Sestra:Mgr. Janka Žukovičová, MPH, Bc. Jana Gordíková

Telefón:Telefón: 043/4203730
Ordinačné hodiny:

Pondelok – piatok       7,00 hod. – 15,30 hod.

Spirometrie a bodypletyzmografie vyšetrujeme priebežne. Na ostatné testy je nevyhnutné sa dopredu objednať,aby sa ste sa na test pripravili a aby bola zabezpečená jeho presná výpovedná hodnota.Pacienti sa môžu objednávať na telefónnom čísle ambulancie po 13.-tej hodine.


Zabezpečuje vyšetrovanie pľúcnych funkcií pacientov. Na pracovisku sa vykonávajú tieto funkčné vyšetrenia pľúc: spirometria - prietok-objemová krivka, bodypletyzmografia, difúzna kapacita pľúc, bronchoprovokačné testy, bronchodilatačné testy. Testy sily respiračného svalstva, šesť minútový test chôdze. U indikovaných prípadov vyšetrujeme hodnoty vydychovaného oxidu dusného prístrojom NIOX.

Spoplatnené služby:

Vyšetrenie vydychovaného NO (NIOX) 15,00 eur.


Pneumoftizeologická ambulancia

Lekár:Lekár: MUDr. Ján Červeň
Sestra:Sestra: Jarmila Vaňková

Telefón:043/4203768
Ordinačné hodiny:

PONDELOK - PIATOK : 07.00 - 12.00          12.30 - 15.30      


Ambulancia slúži ako štandardná odborná ambulancia pre pacientov okresov Martin a Turčianske Teplice s dispenzárom.


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.