Klinika telovýchovného lekárstva

Profil pracoviska

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti športovcov, klientov na
       vykonávanie príslušného športu na základe absolvovania telový-
       chovného vyšetrenia- preventívnej lekárskej prehliadky.

        Vykonáva sa :

       - preventívna lekárska prehliadka organizovaných aktívnych športovcov

       - preventívna lekárska prehliadka  vrcholových športovcov

       - preventívna lekárska prehliadka talentovaných športovcov

       - preventívna lekárska prehliadka amatérskych športovcov a

         klientov, ktorí o prehliadku požiadajú /štúdium na SŠ a VŠ
         so športovým zamaraním/

        Obsah telovýchovnolekárskeho vyšetrenia:

       1. Anamnéza /rodinná, osobná, športová, alergická/
       2. Komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
       3. Vyšetrenie TK, TF v pokoji a pri fyzikálne definovanej
          záťaži
       4. Antropometrické vyšetrenia
       5. Spirometrické vyšetrenie
       6. EKG - 12 zvodové
       7. Ergometrické vyšetrenie
       8. Vyšetrenie krvi a moču
       9. Vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu
       Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky sa
       neuhrádzajú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia,
       sú hradené priamo klientom , športovcom v pokladni UNM podľa
       uvedeného cenníka výkonov.
        Na základe zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna
       preventívna prehliadka poistenca aktívneho - registrovaného
       v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok /7,57 Eura/
       na základe potvrenia o zaplatení a absolvovaní preventívnej
       prehliadky.

Diagnostika

PREVENTÍVNE  TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKE  VYŠETRENIE

 

Obsah TVL vyšetrenia

- kompletná anamnéza (OA,RA,AA,GA, športová anamnéza, ...)

- komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov

- vyšetrenie TK, PF (v pokoji aj pri fyzikálne definovanej záťaži)

- základné antropometrické vyšetrenie (výška, hmotnosť, % podiel tuku v tele)

- spirometrické  vyšetrenie 

- EKG  v pokoji 

- laboratórne vyšetrenie krvi a moču – pre talentovaných a vrcholových športovcov

- záťažové  vyšetrenie  (bicyklová ergometria, Step test)

- preštudovanie a posúdenie  zdravotnej dokumentácie športovca

- zhodnotenie výsledkov TVL vyšetrenia

- vyhodnotenie spôsobilosti pre vykonávanie  príslušného  športu

- celkový záver TVL vyšetrenia  a odporúčania

 

Vykonávateľ: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo

 

Okruh záujemcov: klienti aktívni v organizovanom športe – amatérski, profesionálni, vrcholoví aj talentovaní športovci, klienti aktívni v športovej činnosti neorganizovane, klienti so zdravotnými problémami vyplývajúcimi zo športovej činnosti,  záujemcovia o štúdium na  SŠ a VŠ so  športovým zameraním, konziliárne vyšetrenia.

 

Periodicita TVL vyšetrenia pre športovcov  1x ročne

Pedagogická činnosť

       Pedagogickú činnosť pre JLF UK v Martine zabezpečuje :
         Prof. MUDr. Meško Dušan PhD


 

Oznamy

TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKA  STAROSTLIVOSŤ  O KLIENTA/ŠPORTOVCA

Manuál odporúčaní a postupov na telovýchovno-lekárske (TVL) vyšetrenie  pre objednávajúcich sa na TVL vyšetrenie na Kliniku telovýchovného lekárstva (KTL) JLF UK a UNM  Martin

 

POKYNY PRE KLIENTOV/ŠPORTOVCOVpre vyšetrenie na KTL  JLF  UK a UNM  MARTIN

 

OBJEDNÁVANIE SA NA TVL VYŠETRENIE:

- telefonicky č.t.:  043/4281066, 043/4203280, 0905448367

- osobne  na KTL  JLF  UK a UNM  Martin (pavilón č. 19  tzv. Grossmanov dom, 1. poschodie)

- Klienti pri objednaní oznámia, či sú držiteľmi Jánskeho plakety, alebo sú zamestnanci UNM,

alebo či sú vrcholoví alebo talentovaní športovci.

- Klienti budú zapísaní do objednávkovej knihy na presný dátum a čas vyšetrenie.

 

Klient príde na vyšetrenie  na KTL JLF UK a UNM  MARTIN 

- podľa objednania (dátum a čas)

- zdravý (chorý len na konzultáciu)

- najedený (u toho, kto je objednaný aj na vyšetrenie krvi, nalačno, po odbere sa naje)

- prinesie si kompletnú zdravotnú dokumentáciou od svojho všeobecného lekára, ktorá je súčasťou TVL vyšetrenia, kartičku poistenca (klienti do 18 rokov), športovú obuv, uterák, (jedlo a pitie podľa potreby)

- klient do 18 rokov príde na vyšetrenie  so zákonným zástupcom

 

Pri preradení do vyššej vekovej kategórie  je potrebné priniesť so sebou tlačivo požadované príslušným športovým zväzom.

 

CENNÍK  TVL  VYŠETRENÍ  NA  KTL  JLF UK a UNM MARTIN

Klient/športovec nad 18 rokov     amatér                                             36,00  Euro  s DPH

Klient/športovec nad 18 rokov     vrcholový/profesionálny                  41,41  Euro  s DPH

Klient/športovec  do 18 rokov      amatér registrovaný                       15,14  Eura   s DPH

Klient/športovec  do 18 rokov      talentovaný                                   20,55  Eura  s DPH

 

 

Cenník jednotlivých TVL výkonov (len pre prípady realizácie vybraných výkonov)

- kompletné základné vyšetrenie        výkon: 60        body: 350     cena: 5,97 Eura

- kontrolne vyšetrenie                                  63                   200                 3,41

- EKG + BE                                               5708               750                12,80

- EKG  12 zvodové                                    5702               550                 9,39

- spirometrické vyšetrenie                        5766                500                 8,53

- vyšetrenie moču                                     3525                50                   0,85

- aplikácia liečiv                                          253               100                  1,71

- lekárska správa                                       75a                                      8,70

- konzultácia o zdravotnom  stave              8                250                 4,27

 

Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou TVL vyšetrenia,sa neuhrádzajú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, sú hradené priamo klientom/športovcom v pokladni UNM podľa uvedeného cenníka výkonov.

Na základe zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna TVL prehliadka poistenca  registrovaného  v organizovanom športe vo veku do 18 rokov  v sume 7,57 Eura na základe potvrdenia o absolvovaní preventívnej prehliadky  a zaplatení prehliadky .

 

 

 

 

 

VEDÚCI ZAMESTNANCI a ORDINAČNÉ  HODINY - ambulancia KTL  JLF UK a UNM MARTIN

 

Prednosta KTL JLF UK a UNM Martin: Prof. MUDr. Meško Dušan, PhD.

Zástupca prednostu KTL:  MUDr. Repiščáková Eva

Ambulantný lekár: MUDr.  Kotlár  Peter

Zdravotná  sestra: Dipl. sestra   Jesenská  Iveta

 

Ordinačné hodiny

Pondelok:   7,00 – 11,30   ambulancia               12,00  -  15,00  administratíva

Utorok:        7,00 -  11,30   ambulancia               12,00 – 15,00   administratíva

Streda:        7,00  -  11,30  ambulancia               12,00  -  14,00  ambulancia                 14,00-15,00 administratíva

Štvrtok:       7,00  -  11,30  ambulancia                12,00  -  15,00  administratíva

Piatok: 7,00  -  11,30  ambulancia                12,00  -  15,00  administratíva

Ambulancia kliniky telovýchovného lekárstva

Lekár:MUDr.Repiščáková Eva MUDr.Kotlár Peter
Sestra:Jesenská Iveta

Telefón:043 4281066 ,043 4203280 , 0905448367
Ordinačné hodiny:

       Klinika telovýchovného lekárstva a ambulancia sa nachádza v UNM
       v Martine , pavilón č. 19 /Grossmannov dom/

 

       ORDINAČNÉ  HODINY  KTL
       _______________________

       Pondelok  :  7,00 - 11,00

       Utorok :     7,00 - 11,30

       Streda :     7,00 - 11,30   12,00 - 14,00

       Štvrtok :    7,00 - 11,30

       Piatok :     7,00 - 11,30


       Objednávanie vyšetrení na KTvL : osobne alebo na tel:043-4281066
                                                            043-4203280
                                                            0905 448367


 


Spoplatnené služby:

       Cenník výkonov KTvL:

       Prvá základná prehliadka pre dospelých 1x ročne  : 36 Euro

     

       Preventívna prehliadka pre deti do 18 rokov veku 1x ročne: 15,14 Euro


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.