Kľúčovou témou X. ročníka Haľákových dní boli zriedkavé choroby pľúc

Odborníci z pneumoftizeológie sa už po desiatykrát stretli na vedeckej dvojdňovej konferencii Haľákové dni. Jubilejný ročník, ktorého spoluorganizátorom je aj  Univerzitná nemocnica Martin, priniesol opäť množstvo zaujímavých prednášok, praktických skúseností lekárov aj najnovšie trendy v diagnostike a liečbe rôznych chorôb pľúc, dýchacích ciest a hrudníka. 

Kľúčovou témou X. ročníka Haľákových dní boli niektoré zriedkavé pľúcne ochorenia, ktorých diagnostika je pomerne náročná a zdĺhavá. Avšak vývoj technológii, ktoré lekárom pomáhajú pri ich zisťovaní, zaznamenal v posledných rokoch značný pokrok. Vďaka nim dnes môžu odborníci pri vyšetreniach vidieť pľúca s oveľa jemnejším rozlíšením. „Okrem klinických príznakov pacienta, jeho ťažkostí a diagnostiky pomocou odberov vzoriek, nám typ ochorenia umožňujú stanoviť moderné zobrazovacie metodiky. Prostredníctvom CT a HRCT (CT s vysokým rozlíšením) vyšetrenia pľúc sme schopní vidieť typické vzory, ako tieto ochorenia vyzerajú a ako sa na pľúcach prejavujú,“  vysvetlil MUDr. Ivan Kocan, PhD., zástupca prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie UNM. Pri takejto diagnostike je nevyhnutná spolupráca aj s klinikami rádiológie a patológie, aby sa vytvoril čo najpresnejší obraz ochorenia. Multidisciplinárne boli preto aj samotné prednášky Haľákových dní. Okrem moderných technológii dnes pri liečbe pneumológom pomáhajú aj nové lieky. Poznatky a skúsenosti v tejto oblasti boli tiež súčasťou prednášok. „V súčasnosti sa nám pri idiopatickej pľúcnej fibróze dostala k dispozícii inovatívna antifibrotická liečba, ktorá spomaľuje progresiu tohto ochorenia. Keďže doteraz nebola dostupná, kladie sa dôraz na presnú diagnostiku, aby sme mohli pacientom čo najrýchlejšie takouto liečbou pomôcť,“ uviedol MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Klinika pneumológie a ftizeológie UNM je centrom pre diagnostiku a liečbu difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb, ktoré je akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR. „Sme jedným zo slovenských centier pre zriedkavé choroby, kde sa takýto pacienti sústreďujú, diagnostikujú aj liečia. Máme aj samotnú ambulanciu, pre ochorenia pľúcneho interstícia, ktorá má spádovú oblasť pre celé Slovensko,“ dodal MUDr. I. Kocan. V programe kongresu svoju prácu predstavili prednosta kliniky doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD. a MUDr. Ján Červeň, PhD., ktorí sa tejto problematike venujú. Vo vysoko špecializovanej ambulancii vyšetria zhruba 500 pacientov ročne. Či takýchto pacientov ročne pribúda je veľmi otázne, vďaka technologickému pokroku sú totiž dnes lekári schopní odhaliť vysoko špecifické ochorenia oveľa skôr. „Častokrát ide o náhodný nález. Počet CT vyšetrení sa u pacientov z rôznych iných dôvodov neustále zvyšuje a vďaka tomu sa tak náhodne odhalí aj ochorenie pľúc,“ dodal lekár.

Vedecká konferencia Haľákové dni sa v Martine organizuje od roku 2001. Podujatie sa koná raz za dva roky a je venované profesorovi Ondrejovi Haľákovi, ktorý bol významnou osobnosťou československej pneumológie. 

10.10.2019

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.