Life Science Innovation Day

Vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave sa 22. mája uskutočnil druhý ročník podujatia Life Science Innovation Day, ktorého nosnou témou bol rozvoj biomedicíny na Slovensku. S odbornými prezentáciami tu vystúpili  prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prednosta Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UNM, a tiež Ing. Ján Strnádel, PhD. z divízie molekulovej medicíny Martinského centra pre biomedicínu JLF UK.

Prednášajúci hostia zastupujúci medicínsku obec hovorili o najnovších poznatkoch z oblasti diagnostiky a liečby onkologických ochorení.  Prof. Plank otvoril vo svojej prezentácii tému tzv. tekutej biopsie. Ide o moderné, neinvazívne  diagnostické postupy, pri ktorých sa z krvnej plazmy pacienta izoluje a analyzuje cirkulujúca nádorová DNA (ctDNA) a cirkulujúce nádorové bunky (CTC). Detekcia ctDNA má veľký význam pre sledovanie účinnosti zvolenej terapie onkologického ochorenia, a to najmä v súvislosti so včasným zachytením rezistencie na podávané lieky. Zdôraznil, že v ostatných rokoch dochádza k významnému rozvoju nových liečebných možností onkologických pacientov,  ktoré sú cielené na biologicky a prediktívne relevantné genetické zmeny v DNA nádorovej bunky, tzv. molekulovo-biologické a genetické biomarkery. Tieto zmeny je žiaduce verifikovať v predterapeutickom, ako aj postterapeutickom období, napr. v prípade vzniku rezistencie na liečbu pri metastatickej alebo lo­kálnej progresii ochorenia, či jeho relapsu. Možnosti izolovať cirkulujúce tumorové bunky, alebo cirkulujúcu nádorovú DNA z krvnej plazmy pacienta prinášajú onkologicky chorým veľký benefit v podobe neinvazívnej diagnostiky, ale najmä individuálnej a cielenej terapie.

Organizátorom druhého ročníka Life Science Innovation Day bola Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR. Vystúpili na ňom špičkoví odborníci z verejného, ale aj súkromného sektora zo Slovenska i zo zahraničia. Ambíciou tohto podujatia je vytvoriť platformu na diskusiu a posilnenie a rozvoj vedecko-výskumnej spolupráce, ktorá by mohla viesť k návrhom konkrétnych inovatívnych riešení v oblasti starostlivosti o zdravie.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.