Mamičky opäť vybrali martinskú pôrodnicu

Nedávny prieskum, na základe ktorého bol zostavený rebríček tých najlepších slovenských pôrodníc poukázal predovšetkým na kvality zdravotníckych zariadení, no odhalil aj ich nedostatky. Hodnotenie pripravil Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom rodinka.sk. Univerzitná nemocnica Martin sa v hodnotení mamičiek umiestnila na prvom mieste.

Každoročné porovnávanie slovenských pôrodníc prebieha už sedem rokov. Vďaka projektu Sprievodca pôrodnicami majú budúce matky k dispozícii prehľad a zároveň komplexné informácie o slovenských pôrodniciach. Hodnotenie prebiehalo v online aplikácii od augusta 2017 do konca mája 2018. Rebríček za rok 2018 bol zostavený z 2 944 platných hlasov.

Hodnotenie pôrodníc sa skladá z dvoch častí, a to z hodnotenia mamičiek a expertného hodnotenia. U matiek sa zisťovala spokojnosť s priebehom pôrodu a následnou popôrodnou starostlivosťou o matku a dieťa. Výsledky hovoria, že ženy boli najviac spokojné s odbornosťou zdravotníckeho personálu, s umožnením prítomnosti sprevádzajúcej osoby a s vybavením pôrodníckeho traktu. Prvú priečku v hodnotení mamičiek obsadila Univerzitná nemocnica Martin. Druhé a tretie miesto patrí Nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi a Gynekologicko-pôrodníckej nemocnici Koch Bratislava. „Vysoko si vážime hodnotenie rodičiek našej pôrodnice a ďakujeme im za podporu. Citlivo vnímame ich názory, pripomienky, spätnú väzbu, podávanú napr. aj v podobe dotazníkov, ktoré nám vyplňujú a vrátia po pôrode“ tvrdí profesor Pavol Žúbor, prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UN v Martine.

53 pôrodníc okrem rodičiek posudzovali aj odborníci. V hodnotení expertov najlepšie obstáli Fakultná nemocnica v Trenčíne, Univerzitná nemocnica v Martine a Univerzitná nemocnica Bratislava Antolská. Health Policy Institute (HPI) na základe komunikácie s pôrodnicami vyhodnotil medicínske indikátory kvality. Obe hodnotenia sa následne spojili v celkovom hodnotení, v ktorom bola zohľadnená odlišná náročnosť zdravotnej starostlivosti v rôznych zdravotníckych zariadeniach. Zámerom iniciátorov prieskumu je oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám matiek a detí a zároveň motivovať ostatné zdravotnícke zariadenia k neustálemu zlepšovaniu poskytovaných služieb.

Prieskum odhalil aj miesta, v ktorých má slovenské pôrodníctvo stále nedostatky. Až 53,67% matiek nebolo spokojných s prvým priložením bábätka v prvých dvoch hodinách po pôrode, 75,9% nie je spokojných s kvalitou predpôrodnej prípravy a 77,1%  sa stretlo s nedostatočnou podporou dojčenia. Podľa profesora Žúbora je nevyhnutné komunikovať s matkami od začiatku tehotenstva. Dôsledná predpôrodná príprava, kde sa zdravotnícky pracovník odborne ale zrozumiteľne a ľudsky porozpráva o očakávaniach ženy pri pôrode a jej predstavách umožňuje bezpečnejší priebeh pôrodu a jeho príjemné prežitie zo strany rodičky a jej partnera. Je potrebné vnímať potrebu žien a požiadavky, umožniť im vytvoriť si určitý vzťah k pôrodnici a pôrodnej asistentke. Výsledky prieskumu sú smerodajným signálom pre slovenské pôrodnice, ktoré môžu postupne odstraňovať všetky nedostatky spojené s manažmentom pôrodu, technickým zabezpečením ako aj zlyhaním v prípade nedostatočnej súčinnosti zo strany zdravotníckeho personálu.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.