Manažment UNM navštívil Univerzitnú nemocnicu v Krakove

Univerzitná nemocnica v Martine nadväzuje bilaterálnu spoluprácu s Univerzitnou nemocnicou v Krakove. Prvé stretnutie generálnych riaditeľov oboch inštitúcií sa uskutočnilo vďaka iniciatíve generálneho konzula Slovenskej republiky v Krakove Tomáša Kašaja na pôde poľskej univerzitnej nemocnice 20. mája. Generálny riaditeľ Marcin Jędrychowski previedol slovenskú delegáciu vybranými oddeleniami krakovskej nemocnice, ktorú spustili do prevádzky koncom roka 2019. Zároveň ponúkol generálnemu riaditeľovi UNM Dušanovi Krkoškovi zdieľanie svojich skúseností, ktoré by mohli byť prínosné pri výstavbe novej univerzitnej nemocnice v Martine.  

Slovenská delegácia rokovala s poľskou stranou aj o skúsenostiach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti covid-pozitívnym pacientom. Za slovenskú stranu sa návštevy zúčastnila aj dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine prof. Andrea Čalkovská. Stretla sa s dekanom Lekárskej fakulty Jagelovskej univerzity v Krakove prof. Maciejom Małeckim. Hlavným cieľom ich rozhovorov bolo nadviazanie spolupráce v rámci študentských výmen medikov a školení zdravotníckych pracovníkov.

Generálny konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj hodnotí návštevu vysoko pozitívne. „Vzdialenosť medzi Krakovom a Martinom umožňuje pravidelné osobné konzultácie, kultúrna a transformačná skúsenosť oboch krajín zas ponúka slovenskej strane ideálneho partnera pre zdroj expertízy, ktorá by mohla byť využitá pri príprave a realizácii plánovanej výstavby novej univerzitnej nemocnice v Martine“ uviedol po stretnutí. Zároveň dodal, že  Lekárska fakulta Jagelovskej univerzity v Krakove patrí k najprestížnejším fakultám medicíny nielen v Poľsku a nadviazanie spolupráce bude prínosom pre študentov oboch lekárskych fakúlt.

 

Za slovenskú stranu sa návštevy zúčastnili: generálny riaditeľ UNM MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine prof. MUDr.Andrea Čalkovská, DrSc., medicínsky riaditeľ UNM Doc. MUDr.Dalibor Murgaš, PhD., ekonomický riaditeľ UNM Ing. Stanislav Škorňa, vedúca Odboru ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Jana Vadkertiová, MBA, vedúci Technicko-prevádzkového odboru Ing. Peter Maruniak,  koordinátorka projektu Nemocnica budúcnosti Martin Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, projektový manažér výstavby Nemocnice budúcnosti Martin Ing. ĽubOmír Pepucha, PhD. 

 

20. 5. 2021

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.