Mladí vedci súťažili v BioMede

Ilustrácia rakoviny

Nadácia výskum rakoviny v spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou UK a martinským centrom pre biomedicínu zorganizovala pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny celoslovenskú vedeckú súťaž mladých onkológov. Išlo o šiesty ročník podujatia, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo v Martine. „Radi by sme aj takouto súťažnou formou podnietili u mladých ľudí záujem o medicínu a vedu. Z mnohých sa môžu v budúcnosti stať poprední vedeckí pracovníci“ uviedla RNDr. Margita Klobušická, CSc., prezidentka Nadácie výskum rakoviny. Dodala, že za mnohými novinkami v diagnostike a liečbe rakoviny sa skrývajú vopred získané poznatky na poli onkologického výskumu. Nevyhnutná je preto spolupráca medzi výskumom a klinickou praxou.

Tohtoročný rekordný počet prihlásených súťažiacich dokazuje, že záujem o vedu a výskum z roka na rok rastie. Dovedna 37 účastníkov bojovalo o prvenstvo v štyroch kategóriách: študent strednej školy, študent vysokej školy, študent vysokej školy – doktorand, mladý vedecký pracovník do 35 rokov. Každý súťažiaci mal k dispozícii 15 minút, počas ktorých predniesol vopred pripravenú tému z oblasti základného a klinického onkologického výskumu. Jednotlivci si spracovaním prezentácie a presvedčivým výkladom získavali priazeň odbornej poroty, ktorej členov tvorili erudovaní docenti a profesori a taktiež lekári Univerzitnej nemocnice Martin. Komisia  hodnotila výber témy, spôsob prezentovania svojej práce, interpretáciu získaných výsledkov a schopnosť diskutovať o vybranej téme.

Najlepšie vedecké práce boli vyhlásené na slávnostnom galavečere v Národnom dome v Martine. Víťazi boli ocenení za prítomnosti herečky Božidary Turzonovovej, predsedníčky Kruhu priateľov nadácie. V kategórii Študent strednej školy obsadila prvé miesto Jana Čorňáková z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Prešov. Prvenstvo v kategórii Študent vysokej školy patrí Barbore Kvokačkovej z Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava. Víťazkou kategórie doktorand je RNDr. Jana Vargová z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Košice. Najlepším v kategórii Mladý vedecký pracovník do 35 rokov sa stal MUDr. Michal Chovanec, PhD. z Národného onkologického ústavu, Bratislava. Súťažný večer slávnostne zavŕšila vokálna skupina Close harmony friends, ktorej členovia interpretovali populárne skladby pop-rockovej i gospelovej hudby.

Nadácia výskum rakoviny aktívne funguje od roku 1993. Jej hlavným cieľom je podporovať a propagovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach. Aktivity nadácie prispievajú k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovateľne liečiteľné a aby laická i odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

7.3.2018

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.