Monoklonálne protilátky pri omikrone nezaberajú, pri delte bola liečba úspešná

Univerzitná nemocnica Martin ukončila koncom januára podávanie monoklonálnych protilátok rizikovým pacientom s ochorením Covid-19. Dôvodom je výrazne obmedzená účinnosť protilátok pri variante omikron, ktorý sa stal v populácii dominantným. V súčasnosti je alternatívnou použitie antivirotika molnupiravir, ktoré predpisuje praktický lekár.

Univerzitná nemocnica Martin dostala v novembri minulého roka 384 dávok monoklonálnych protilátok Casirivimab/Imdevimab. „V rámci našej ambulancie sme ich podali 264 pacientom, 120 dávok sme poskytli nemocnici v Dolnom Kubíne a nemocnici v Trstenej,“ informoval PharmDr. Michal Kolorz, Ph.D., klinický farmaceut UNM. Protilátky dostali v prevažnej miere pacienti vo veku nad 50 rokov. V prípade mladších ročníkov šlo o pacientov s vážnou diagnózou, ktorá mohla spôsobiť ťažší priebeh ochorenia Covid-19. „Napríklad amyotrofická laterálna skleróza, skleróza multiplex, diabetes mellitus 1. typu, rôzne onkologické ochorenia alebo to boli pacienti s transplantovaným orgánom, ktorí vďaka imunosupresii nie sú schopní vytvoriť také množstvo protilátok po očkovaní, ako pacienti bez imunosupresie.,“ dodal M. Kolorz. Priemerný vek pacientov, ktorým boli v UNM monoklonálne protilátky podané, je 69 rokov.

Pri variante delta bola liečba monoklonálnymi protilátkami úspešná. „Viac ako 90% pacientov spätne hodnotilo priebeh ochorenia po podaní protilátok ako veľmi ľahký, s minimálnymi príznakmi, ktoré sa dali zvládnuť pohodlne, v rámci domácej terapie. Z celkového počtu pacientov bolo len minimum hospitalizovaných. Pacienti po včasnom podaní liečby, do 4-5 dní od prejavenia príznakov, vykazovali nízku mieru výskytu syndrómu post-covid,“ zhodnotil klinický farmaceut UNM Michal Kolorz. Nemocnica aktuálne porovnáva výsledky liečby svojich pacientov s pacientmi z iných stredísk a definitívne čísla budú známe až po tejto analýze.

Vedľajšie účinky liečby sa po podaní monoklonálnych protilátok objavili len minimálne. „Najčastejšie sme sa stretli s horúčkou, slabosťou, zvracaním, hnačkou, bolesťou hlavy, zmätenosťou, poklesom krvného tlaku alebo naopak hypertenziou, problém s dýchaním. Celkovo sa tieto symptómy vyskytli cca u 5-10 % liečených pacientov, pričom boli bezodkladne farmakologicky korigované a pacienti odchádzali domov stabilní, bez akýchkoľvek ďalších problémov. Stretli sme sa iba s jedným pacientom, ktorý mal vážnu reakciu na podanie protilátok, avšak táto začala 3 hodiny po podaní a dosiaľ nie je jasné, či reakcia súvisela s podaním alebo so samotným priebehom ochorenia,“ ozrejmil PharmDr. Michal Kolorz, Ph.D.

16.02.2022

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.