Na JLF UK po prvýkrát promujú zubní lekári

Akademický rok 2017/2018 sa stane jedným z historických míľnikov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Uskutočnia sa v ňom prvé promócie poslucháčov študijného programu zubného lekárstva, ktorý je dôležitou súčasťou renomovaných lekárskych fakúlt a univerzitných nemocníc.

S touto blížiacou sa udalosťou boli oboznámení zubní lekári z celého Slovenska na tohoročnom stretnutí zubných lekárov a ústnych a tvárovočeľustných (orálnych a maxilofaciálnych) chirurgov pod názvom XXIII. Šubjakov deň, ktorý sa uskutočnil 23. marca v Univerzitnej nemocnici v Martine. Ide o celoslovenskú konferenciu so zahraničnou účasťou, ktorej program tvorilo celkom 13 prednášok v podaní erudovaných maxilofaciálnych chirurgov. Auditórium veľkej prednáškovej sály v UNM bolo preplnené (pre zúčastnených sa prinášali  aj ďalšie stoličky). S ohľadom nato, že prví absolventi študijného programu zubné lekárstvo čoskoro opustia Alma mater a vstúpia do praxe, rozhodli sa organizátori dať priestor aj jednému z budúcich držiteľov titulu MDDr. a prednášať spolu s renomovanými českými a slovenskými odborníkmi.

24-ročný Filip Planeta, študent 6. ročníka študijného programu zubné lekárstvo na JLF UK, sa stal víťazom národného kola medzinárodnej súťaže GC EUROPE Essentia Academic Excellence Contest zameranej na konzervačné zubné lekárstvo. Komisia posúdila jeho výkon ako najnáročnejšie, najkvalitnejšie a najestetickejšie ošetrenie pacienta zo všetkých zúčastnených študentov SR. Odporučila ho ako jediného zástupcu slovenskej republiky na medzinárodné finále súťaže, ktoré sa uskutočnilo koncom septembra 2017 v belgickom Leuvene, kde sa umiestnil medzi najlepšími. V kazuistike opísal svoju skúsenosť s estetickou rekonštrukciou vo frontálnom úseku chrupu. Liečebno-estetický výkon v trvaní cca 1 a pol hodiny a spočíval vo výmene pôvodnej nevyhovujúcej výplne prvého horného rezáka s použitím mikroskopu a koferdamu (používa sa na odizolovanie zuba od mokrého prostredia ústnej dutiny). Prednáška podnietila plénum k zaujímavej diskusii. „Súčasné vzdelávacie postupy v zubnom lekárstve sú markantne odlišné od tých, ktoré si počas štúdia osvojovala staršia generácia zubných lekárov,“ tvrdí prednostka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.

Študijný program zubné lekárstvo sa na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine otvoril v školskom roku 2012/2013. Koncom mája tohto roku ukončí šesťročné štúdium sedem excelentných študentov. Dva a pol roka sa pripravovali na klinickú prax na fantómoch/simulátoroch a tri a pol roka pracovali vo  všetkých odboroch zubného lekárstva už s pacientmi, pod pozorným dohľadom asistentov JLF UK a lekárov špecialistov v areáli UNM. V júni budú slávnostne promovaní a bude im udelený titul MDDr. „Pred očami nám vyrástla nová mladá generácia, ktorá disponuje množstvom kvalitných teoretických i praktických znalostí na úrovni súčasného poznania a je vynikajúco pripravená zužitkovať ich v praxi.“ dodáva doc. Statelová. Filip Planeta má ambície pracovať v súkromnej ambulancii v Žiline a pohráva sa s myšlienkou zotrvania na fakulte v pozícii pedagóga.

 

23.3.2018

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.