Na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej lekárskej fakulty UK sa začala používať inovatívna ortognátna chirurgická liečba pacientov s vývinovými čeľustnoortopedickými anomáliami čeľuste a sánky

Ako informovala prednostka Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM a JLF UK doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH, vďaka dlhoročnej spolupráci s Klinikou ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci sa na martinskej klinike rozšírilo spektrum chirurgickej liečby o inovatívne špecifické ortognátne operácie. Spoločne nedávno realizovali operáciu u dvoch pacientov s progéniou (väčšou sánkou). „Ortognátna chirurgia je chirurgia čeľustnoortopedických anomálií. Vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu čeľustných ortopédov, maxilofaciálnych chirurgov, anesteziológov, rádiológov, psychológov a logopédov. Cieľom ortognátnej chirurgie je vytvoriť u pacienta správny zhryz, čím sa zlepší príjem potravy, schopnosť správne vyslovovať hlásky či slová, teda komunikačná schopnosť, funkcia tkanív tváre zabezpečujúcich žuvanie a súčasne aj vonkajší výzor pacienta,“ vysvetlila docentka Mária Janíčková. Doplnila, že uvedené výkony riešia aj problémy s prehĺtaním a dýchaním. Tieto operačné metódy sú vhodné pre pacientov s vrodenými vývinovými anomáliami, deformáciami v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti, napríklad pre pacientov s nadmerne alebo nedostatočne vyvinutou čeľusťou a/alebo sánkou, ako aj pre tých, ktorí majú problémy so žuvaním, odhrýzaním potravy a/alebo trpia syndrómom spánkového apnoe.  

Pred samou operáciou musí pacientov na chirurgický výkon pripraviť čeľustný ortopéd, ktorého úlohou je vytvoriť správny tvar zubných oblúkov v čeľusti a v sánke. Následne chirurg posúva čeľusť a/alebo sánku do vopred naplánovaného správneho postavenia, kde ich zafixuje. Podľa typu čeľustnoortopedickej anomálie sa operačné výkony realizujú samostatne na čeľusti a sánke alebo na obidvoch súčasne. Pacient je operovaný cez ústa v celkovej anestézii. Po posunutí kostných častí čeľuste a/alebo sánky do vopred naplánovanej správnej polohy ich operatér zafixuje pomocou titánových platničiek a skrutiek. „Na druhý pooperačný deň sa pacientom naložia na horné a dolné zuboradie elastické gumičkové ťahy, ktoré udržujú čeľusť a sánku v novej polohe. Zároveň pacientov obmedzujú v prijímaní potravy, ktorá musí mať tekutú konzistenciu počas troch týždňov,“ uviedla docentka Mária Janíčková. Až potom môžu podľa lekárky prejsť na stravu s mäkkou konzistenciou. „Zásadnou podmienkou dobrého hojenia rán v ústach je pravidelná hygiena ústnej dutiny pomocou zubných kefiek, pást a bylinných či dezinfekčných výplachov. Celkový čas hojenia je priemerne 6‒8 týždňov,“ upozornila prednostka martinskej kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie a dodala, že napriek tomu, že ide o pomerne komplikované výkony s možnými rizikami, prinášajú benefit pre pacienta zlepšením kvality života, a to tak z funkčnej, ako aj estetickej stránky. Pacientov, u ktorých je taká liečba indikovaná, je veľa a rozšírenie spektra operačných výkonov o ortognátne chirurgické postupy umožňuje zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti kliniky.

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM a JLF UK zabezpečuje prevenciu, komplexnú diagnostiku, nechirurgickú, chirurgickú a rekonštrukčnú liečbu vrodených i získaných ochorení a úrazov v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti u detí, dorastu a dospelých. Spádovú oblasť dlhoročne tvorí Žilinský kraj, severovýchod Trenčianskeho kraja a časť Banskobystrického kraja s viac ako  miliónom obyvateľov. Ročne sa na klinike uskutoční viac ako 800 chirurgických výkonov u detí a dospelých v celkovej anestézii vrátane sanácií chrupu mentálne či fyzicky ťažko postihnutých pacientov. Jednodňových a ambulantných chirurgických výkonov v celkovej a lokálnej anestézii je ročne cca 2 700 a ambulantných vyšetrení a ošetrení 11 000.

 

Zhryz pacienta pred operačným výkonom pohľad spredu

Zhryz pacienta pred operačným výkonom pohľad zboku

Zhryz pacienta po operačnom výkone pohľad spredu

 

24.01.2023

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.