Na Psychiatrickej klinike vyrástol strom odkazov

Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice Martin má ako prvá klinika na Slovensku namaľovaný strom odkazov. Nachádza sa v spoločných priestoroch lôžkového oddelenia pre dospelých pacientov. Iniciatíva vznikla na základe myšlienky vytvoriť prívetivejšie prostredie, v ktorom je poskytovaná zdravotná starostlivosť pre pacientov s rôznymi duševnými ochoreniami.

Upriamiť pozornosť na problematiku humanizácie prostredia psychiatrických zariadení na Slovensku sa snaží Liga za duševné zdravie v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a so Sekciou sestier pracujúcich v psychiatrii Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Práve pri tejto príležitosti bol predstavený pilotný projekt stromov úprimnosti a odkazov pre pacientov na prvých slovenských psychiatrických klinikách univerzitných nemocníc. Slovenskí odborníci siahli po medzinárodnom a overenom modeli bezpečnej psychiatrickej starostlivosti.  „Ide o tzv. model Safewards, ktorý zahŕňa viaceré odporúčania na zlepšenie terapeutického vzťahu s pacientom. Jedným z nich, ktorý sme sa rozhodli realizovať aj na  Slovensku, je Strom odkazov,“ informovala vedúca sestra Psychiatrickej kliniky UNM doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH. Ako ďalej vysvetlila, celý princíp zanechávania odkazov je v tom, že pacient, ktorý je z oddelenia prepustený domov, zanechá na strome odkaz. „Ten môže veľmi pomôcť novým pacientom. Mnohí prichádzajú na lôžkové oddelenie v akútnom stave, stave hlbokej beznádeje a s obavami. Nevedia, čo očakávať, svoje pocity často maskujú. Práve odkazy od predchádzajúcich pacientov im môžu dodať nádej a pozitívny účinok toho, čo im o účele a prínosoch hospitalizácie hovorí personál,“ dodala docentka Martina Dubovcová.

Strom na klinike namaľovala dvojica umelcov z Turca - Mgr. Art. Ivona Žirkova a Mgr. art. Ján Gejdoš za podpory občianskych združení Rotary Club Martin a Matka a dieťa Turca. Prvým odkazom napísaným do vtáčej búdky, ktoré sú na strome rozvešané, je „Som tu pre Teba, aby som Ti pomohla."

V rámci humanizácie prostredia psychiatrických kliník sa majú podľa modelu Safewards zavádzať postupne aj ďalšie inovácie. „Nejde o žiadnu investíciu, ale zmenu prístupu profesionálov v tíme v terapeutickom vzťahu k pacientom. Princípom tohto modelu je identifikovať zdroj konfliktu, jeho príčinu a navrhnúť postupy, ktoré budú účinné k tomu, aby sa konflikt buď nerozvinul, alebo neeskaloval,“ vysvetlila vedúca sestra martinskej psychiatrie Martina Dubovcová. Zmena prístupu by mala podľa nej priniesť aj nižší výskyt problémových situácií na oddelení, ako aj redukciu používania obmedzovacích prostriedkov. Personál Psychiatrickej kliniky UNM absolvoval aj seminár venovaný téme humanizácie v psychiatrii, ktorý viedla doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre psychiatriu. „Zároveň bol súčasťou semináru aj workshop - Ako sa starať o strom odkazov, aby prinášal ovocie? Cieľom seminára bolo informovať personál o aspektoch modelu Safewards, najmä o konkrétnej intervencii - Strom odkazov. Samozrejme, plánujeme ďalšie semináre, ktorú budú zamerané na oboznamovanie sa s ďalšími intervenciami a krokmi v procese implementácie modelu Sagewards,“ uzavrela docentka Martina Dubovcová.

17.02.2023

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.