Neonatologické dni aj o 20. výročí vzniku martinskej kliniky

V dňoch 24. a 25. mája 2022 sa v Martine konal 15. ročník odbornej konferencie Martinské neonatologické dni – neonatológia pre prax. Hlavným organizátorom podujatia bola Neonatologická klinika Univerzitnej nemocnice Martin, ktorá si pri tejto príležitosti pripomenula aj 20. výročie svojho vzniku. Martinská neonatológia sa podľa prednostu kliniky prof. MUDr. Mirka Zibolena, CSc. oproti minulosti posunula míľovými krokmi. „Náš odbor dnes dosahuje parametre, ktoré sú porovnateľné so zahraničím. Tých 20 rokov bolo určite ťažkých, ale zato plných entuziazmu a tímovej práce,“  povedal počas konferencie. Na predčasný pôrod sa vďaka pokroku v zdravotníctve dnes pozeráme inak ako v minulosti. Podľa profesora Zibolena sme už pred viac ako 10 rokmi dospeli do situácie, že nehovoríme o tom, koľko detí sa podarí zachrániť, ale aká bude ich kvalita života. „Na Slovensku je legislatívne stanovená hranica života dieťaťa na 24. týždeň tehotnosti. My sme však jediné pracovisko na Slovensku, ktoré  je ochotné venovať sa aj deťom narodeným pod touto hranicou. Vychádzame pri tom zo skúseností kolegov z Európy. Ukazuje sa, že pracoviská, na ktorých sa venujú deťom, ktoré sú gestačne mladšie, potom zvyčajne dosahujú lepšie výsledky u detí, ktoré sú trošku staršie,“ dodal prednosta neonatologickej kliniky UNM profesor Zibolen.

Ako napovedá podtitul podujatia - neonatológia pre prax, na prednáškach Martinských neonatologických dní sa riešili predovšetkým každodenné problémy, s ktorými sa neonatológovia stretávajú. „Máme tu vzácnych hostí, napríklad špičkového predstaviteľa európskej neonatológie – profesora Plavku a jeho tím, ktorí vždy radi prispejú svojimi poznatkami,“ informoval profesor Zibolen, odborný garant podujatia.

27.05.2022

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.