Nové prístroje na neonatológii

Dar od spoločnosti Lidl

Už niekoľko rokov je prioritou reťazca LIDL zapájanie sa do spoločensky zodpovedných aktivít. Jednou z nich je aj nákup život zachraňujúcich prístrojov pre slovenské nemocnice. Tie opäť pribudli aj na Neonatologickej klinike v Martine.

Tento rok spoločnosť LIDL darovala prístroje v celkovej hodnote 900 000,- eur až do 52 slovenských nemocníc, ktoré poskytujú bezplatný pôrod. Martinská nemocnica dostala darom dva život zachraňujúce prístroje. „Počet kriticky chorých novorodencov sa z roka na rok zvyšuje. S rastúcim počtom týchto pacientov je potrebné zvýšiť počet prístrojov, ktoré nám pomáhajú zachrániť životy tých najmenších “ tvrdí prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., prednosta Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM a dodáva, že z 55 000 detí narodených ročne na Slovensku sa až 5000 narodí predčasne.

Podľa profesora Zibolena predčasný pôrod ovplyvňuje predovšetkým vyšší vek matky. Veková hranica prvorodičiek sa neustále zvyšuje smerom nahor. V súčasnosti sa priemerný vek prvorodičiek pohybuje okolo 30 rokov. Mnoho žien dnes uprednostňuje kariéru pred rodičovstvom, ich telo potom môže zareagovať predčasným pôrodom. Profesor Zibolen tiež upozorňuje, že nedonosené deti sa môžu narodiť aj párom, ktoré podstúpili asistovanú reprodukciu . „Takáto tehotnosť nie je fyziologická, riziko predčasného pôrodu preto narastá“ dodáva Zibolen.

V súvislosti s rastúcim počtom kriticky chorých novorodencov je potrebné riešiť aj priestorovú situáciu Neonatologickej kliniky v Martine. V budúcnosti nemocnica plánuje dobudovať prístavbu pavilónu č. 6, ktorého časť priestorov bude patriť aj Neonatologickej klinike. „Je pravdou že rozlohou sme najmenšia a najstiesnenejšia klinika martinskej nemocnice.  Sme klinikou na konci chodby. Rozšíreniu priestorov sa veľmi tešíme. Pojmeme viac pacientov, zabezpečíme prístup rodičov k deťom a personálu priestor na ošetrovanie prospeje tiež“ dodáva prednosta Zibolen.

Veríme, že spoločnosť LIDL bude aj naďalej pomáhať tým, ktorí ešte poďakovať nevedia, preto za nich touto cestou srdečne ďakujeme my. Vďaka tiež patrí všetkým zákazníkom reťazca LIDL, ktorí kúpou CD „Dobré rozprávky“ prispeli sumou 1,- euro na kúpu život zachraňujúcich prístrojov do slovenských nemocníc.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.