O úspechu v liečbe mozgových príhod rozhoduje čas

Rádiologická klinika UNM a JLF UK v spolupráci so Slovenskou rádiologickou spoločnosťou zorganizovala v dňoch 15. a 16. novembra stretnutie rádiológov Lányiho neurorádiologické dni 2017. Konferencia s medzinárodnou účasťou ponúkla účastníkom aktuálne témy týkajúce sa diagnostiky a liečby ischemických a hemoragických cievnych mozgových príhod. Hlavné problémy z tejto oblasti analyzovali nielen odborníci zo Slovenska, ale aj z Maďarska, z Čiech, zo Švédska, z Nemecka, z Turecka, či z Ruska. Mimoriadne vysoká účasť podnietila organizátorov zaradiť do programu až 35 prednášok. Podujatie vyvrcholilo odbornými diskusiami pri posteroch.

Skúsenosti s liečbou ischemickej cievnej mozgovej príhody opisoval aj prednosta Rádiologickej kliniky UNM a JLF UK doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE. Podľa jeho slov cievne mozgové príhody vznikajú v dôsledku kritického zníženia mozgového prekrvenia, čo môže spôsobiť nezvratné zmeny v štruktúrach mozgu a doživotný neurologický deficit. Najdôležitejšiu úlohu pri indikovaní mozgovej príhody zohráva čas. Od rozpoznania príznakov, cez transport do nemocnice až po intervenciu zdravotníckym personálom. Lekári sa často stretávajú s pacientmi, ktorí sa pridlho odhodlávali zavolať záchrannú službu nevediac, že pri mozgových príhodách ide o každú jednu sekundu. Podľa štatistík je až 80% šanca na úspech v liečbe, pokiaľ pacient vyhľadá odbornú pomoc do dvoch hodín od objavenia sa príznakov.

V súčasnosti sa zdravotníci usilujú vzdelávať laickú verejnosť v oblasti rozpoznania príznakov cievnych mozgových príhod a poskytnutí prvej pomoci. Podpornými projektmi a kontinuálnym vzdelávaním sa dá predísť strateným sekundám, ktoré môžu pacienta zachrániť pred trvalým poškodením mozgu. Pozitívum do problematicky mozgových príhod vnáša fakt, že ťažké klinické výstupy (úmrtnosť) klesli za posledný rok o 10%.

Lányiho neurorádiologické dni boli zároveň pripomenutím 50. výročia založenia martinskej rádiologickej kliniky a spomienkou na jej zakladateľa, významného röntgenológa, profesora MUDr. Arnošta Lányiho, DrSc. V Slovenskom komornom divadle v podvečerných hodinách sa uskutočnila prednáška z histórie rádiológie doplnená expozíciou historickej röntgenologickej techniky.

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.