Obezita patrí do rúk lekára

Obezitu nestačí vnímať len ako estetický problém. Ide o chronické ochorenie, ktoré je potrebné preventívne kontrolovať a liečiť.  Upozornili na to špecialisti v rámci 3. ročníka Slovenského dňa obezity v sobotu 19. mája. Podujatie sa uskutočnilo paralelne v piatich mestách Slovenska, v Martine sa skúsení odborníci zoskupili pred obchodným centrom Galéria. Okoloidúcim bezplatne poskytovali meranie BMI, hmotnosti, podielu telesného tuku, objemu svalovej hmoty a podobne. Záujemcovia mohli požiadať aj o vyšetrenie srdcovo-cievnych rizikových faktorov, napríklad meranie cholesterolu.

Slovenský deň obezity vznikol pod gesciou Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Cieľom organizátorov bolo poukázať na závažnosť obezity a jej dôsledky. Na Slovensku trpia dve tretiny obyvateľov nadhmotnosťou alebo obezitou, ktorú vo väčšine prípadov sprevádza cukrovka. Obéznym ľuďom tiež hrozia kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, depresie alebo osteo-degeneratívne zmeny vedúce k pohybovej pasivite. Až 2,8 milióna úmrtí na svete je spôsobených práve komplikáciami spojenými s nadhmotnosťou alebo obezitou. Snahou Slovenskej diabetologickej spoločnosti je upriamiť pozornosť na tento globálny problém. Do ulíc preto poslali odborníkov na liečbu obezity, ktorí s prítomnými konzultovali ich individuálne problémy.

Okrem poradenstva organizátori pripravili množstvo fyzických aktivít pre deti a mládež. Športové disciplíny zabezpečili tréneri zo záturčianskej posilňovne. Súčasťou programu bola aj hodina jogy pod vedením skúsenej lektorky a kondičný tréning zameraný na formovanie tela. Rady poskytovali aj špecialisti na redukčné diéty. Vďaka nutričným terapeutom si niektorí návštevníci z podujatia odniesli aj jedálničky na mieru. „Každý ľudský organizmus je jedinečný, preto každý jeden prípad obezity musíme posudzovať osobitne. Neexistuje univerzálna diéta“ tvrdí MUDr. Prídavková, PhD., odborníčka na liečbu obezity a dodáva, že najväčší prísun energie potrebuje naše telo ráno. Nesmierne dôležitý je energetický výdaj, ktorý by mal  byť priamo úmerný prísunu kalórií. Podľa všeobecných odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by dospelý človek mal absolvovať minimálne 150 minút miernej pohybovej aeróbnej aktivity týždenne (svižná chôdza, tanec, práca v záhrade a pod.) alebo vyššiu aeróbnu fyzickú záťaž (beh, cyklistika, aerobik, plávanie, loptové hry a pod.) minimálne 3x do týždňa po 25 minút.

Sobotňajšej akcie sa zúčastnila aj pani Zdenka, ktorá boj s obezitou vyhrala. „Pacientku sme sledovali v Univerzitnej nemocnici Martin  a vzhľadom na nepriaznivý vývoj ochorenia s postupne vznikajúcimi komplikáciami jej bola odporučená bariatricko-metabolická liečba, ktorá priniesla vynikajúci efekt. Pani Zdenka zredukovala svoju hmotnosť na polovicu“ tvrdí MUDr. Prídavková, PhD. Tridsaťročná pacientka dnes pomáha ľuďom s obezitou naštartovať sa do nového života. Jej prítomnosť bola motivujúca pre všetkých, ktorí sa na boj s obezitou odhodlávajú.

Obezita sa považuje za hlavný faktor rozvoja metabolických ochorení, predovšetkým cukrovky. V priemere každý piaty Slovák má istý stupeň poruchy  metabolizmu glukózy a z toho približne 400 000 jedincov sa na cukrovku lieči. Pre úzky vzťah medzi obezitou a cukrovkou „diabetes mellitus“ sa tieto dve ochorenia tiež spájajú do jedného pomenovania „diabezita“. Kľúčom k optimálnej hmotnosti je zdravý životný štýl a dostatok fyzickej aktivity. Denný príjem energie by mal úmerne zodpovedať výdaju, nie ho prevyšovať.

 

21.5.2018

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.