Očkovanie proti COVID-19

POKYNY PRED RIADNYM OČKOVANÍM

Očkovanie proti ochoreniu Covid-19 vo vakcinačnom centre Univerzitnej nemocnice Martin sa vykonáva na adrese: Sklabinská 26, 036 01 Martin. Miesto je viditeľne označené informačnými tabuľami.

Na očkovanie sa dá zaregistrovať výlučne cez prihlasovací formulár NCZI, ktorý sa nachádza na webovej stránke: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia

Vakcinačné centrum Univerzitnej nemocnice Martin ponúka možnosť očkovania bez registrácie. Od 16. augusta je pre neregistrovaných záujemcov o očkovanie vyhradený čas  v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00, 

Dodržujte presný čas, na ktorý ste boli objednaný na očkovanie

 • v očkovacom centre sa riaďte usmernením príslušníka policajného zboru
 • pri registrácii sa identifikujte  preukazom poistenca a preukazom totožnosti
 • ak patríte do skupiny „1. fáza – špeciálna skupina obyvateľov“ a Váš vek je menej ako 60 rokov, preukážte sa potrebným dokladom (napríklad pracovnou zmluvou, služobným preukazom, potvrdením od lekára a iné), ktorý uvádza, že patríte do zoznamu špeciálnych skupín obyvateľov

Dokumenty potrebné pri očkovaní nájdete dole v sekcii dokumenty

Ak máte možnosť vyplniť uvedené dokumenty aj doma, urýchlite tak proces očkovania.
Nepodpisujte ich, podpisujete ich až priamo na mieste očkovania.
Ak takú možnosť nemáte, dokumenty sú dostupné priamo na mieste očkovania.

Test na Covid-19 sa pred očkovaním nevyžaduje!

Všetci zaočkovaní majú v prípade výskytu nežiaducich účinkov po očkovaní o tom informovať, buď prostredníctvom svojho všeobecného lekára, prípadne cez formulár na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL). V prípade vedľajších účinkov, ktoré by sa objavili bezprostredne po očkovaní v čase, kedy človek na ostáva na pozorovaní, hlásia ich výskyt priamo pracovníci vakcinačného centra.

 

Spustili sme očkovanie 3. dávkou a očkovanie detí

Vakcinačné centrum Univerzitnej nemocnice Martin začalo od pondelka 18. októbra očkovať 3. dávkou vakcín proti Covid-19. Zároveň bude jedno z troch vakcinačných centier na Slovensku, kde sa budú môcť zaočkovať aj deti vo veku od 5 do 12 rokov.

Registrácia na 3. dávku vakcíny bude podľa usmernení z Ministerstva zdravotníctva SR možná až po tom, ako obyvatelia dostanú SMS správu, že na posilňujúcu dávku majú zo zdravotného hľadiska nárok. Očkovanie tretími dávkami vakcín je v prvej fáze určené ľuďom s oslabenou imunitou. SMS správy bude Národné centrum zdravotníckych informácií posielať na základe údajov zo zdravotných poisťovní. Po doručení SMS je potrebné sa zaregistrovať na stránke www.korona.gov.sk prípadne www.vakcinacia.nczisk.sk

3. dávky vakcín sú určené pre pacientov:

 • na aktívnej liečbe nádorových ochorení a hematologických malignít
 • po transplantácii orgánov užívajúcim lieky na oslabenie imunitného systému
 • po transplantácii kmeňových buniek v posledných 2 rokoch
 • užívajúcich lieky na potlačenie imunitného systému (napr. chemoterapia, reumatologické a iné imunitne podmienené ochorenia liečené imunosupresívnou liečbou s alebo bez systémových kortikoidov),
 • so strednou alebo závažnou primárnou imunodeficienciou - podľa zváženia ošetrujúceho klinického imunológa a v závislosti od charakteru ochorenia)
 • s primárnou alebo sekundárnou aspléniou
 • chronickým renálnym zlyhávaním
 • s pokročilou alebo neliečenou HIV infekciou
 • na liečbe vysokými dávkami kortikoidov alebo iných liekov potláčajúcich imunitnú odpoveď

 

Do vakcinačného centra sa môžu pacienti, ktorí dostanú SMS právu, dostaviť aj bez predchádzajúcej registrácie. Diagnóza pre podanie 3. dávky im bude overená priamo vo vakcinačnom centre.

V prípade, že pacient nedostane SMS správu, ale je liečený na niektorú z uvedených diagnóz, ošetrujúci lekár mu vystaví výmenný lístok na očkovanie. S výmenným lístkom potom môže prísť do vakcinačného centra a bude zaočkovaný.

 

Očkovanie detí

Vakcinačné centrum UNM je jedným z troch centier na Slovensku, kde sa môžu očkovať deti vo veku od 5 do 12 rokov. Registrácia bude spustená od stredy 20.10.2021. Očkovanie v tejto vekovej kategórii je určené výlučne pre deti, ktoré sú ohrozené vážnym priebehom ochorenia Covid-19 a očkovanie musí zároveň odsúhlasiť aj oštarujúci lekár dieťaťa.

Pred očkovaním je potrebné, aby rodič alebo zákonný zástupca vyplnil žiadosť o očkovanie, poučenie a informovaný súhlas a ošetrujúci lekár vyplnil výmenný list. Dokumenty sú zverejnené na stránke MZ SR: https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-deti-5-11-dok. Následne rodič alebo jeho zákonný zástupca zaregistruje dieťa na stránke www.korona.gov.sk alebo www.vakcinacia.nczisk.sk

Bez výmenného lístka od detského lekára a Súhlasu s očkovaním od lekára-špecialistu nebude môcť byť dieťa zaočkované!

 

Očkovanie zdravotníkov a zamestnancov UNM

Vakcinačné centrum UNM očkuje zdravotníckych zamestnancov bez registrácie.

Nárok na očkovanie majú :

 • zamestnanci, u ktorých od podania 2. dávky uplynulo minimálne 6 mesiacov
 • imunokompromitované osoby, u ktorých  od podania  2. dávky  uplynul najmenej 1 mesiac

Pre zamestnancov UNM je vo vakcinačnom centre vyhradený samostatný časový harmonogram.

 

Časový harmonogram pre jednotlivé skupiny očkovania  sa pravidelne aktualizuje na stránke MZ SR https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie.

REGISTRÁCIA NÁHRADNÍKOV

https://nahradnici.unm.sk/

DOKUMENTY

Písomná informácia pre používateľov - vakcína Pfizer/BioNTech
Písomná informácia pre používateľov - vakcína Moderna
Písomná informácia pre používateľov - vakcína AstraZeneca
Čestné prehlásenie + dotazník
Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 96/2021, ktorou sa ustanovujú kritéria určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu Covid-19
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 161/2021, ktorou sa ustanovujú kritéria určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu Covid-19

ČASTÉ OTÁZKY

Obsah sa pripravuje

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.