Očkovanie učiteľov

Od soboty 13. februára začína vo Vakcinačom centre Univerzitnej nemocnice Martin očkovanie pedagogických zamestnancov škôl. 

V prvej fáze sa môžu na očkovanie zaregistrovať zamestnanci do veku 55 rokov (vrátane) z týchto skupín:

  • Pedagogickí zamestnanci materských škôl
  • Pedagogickí zamestnanci špeciálnych materských škôl
  • Pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu na I. stupni základnej školy alebo v ŠKD
  • Pedagogickí zamestnanci na špeciálnych základných školách
  • Pedagogickí zamestnanci na stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktickej škole alebo odbornom učilišti
  • Pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu končiacich ročníkov stredných škôl
  • Pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu v strednej zdravotníckej škole
  • Zamestnanci špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá a liečebno-výchovné sanatóriá).

Do kategórie pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu na I. stupni ZŠ sa radia aj pedagogickí asistenti učiteľov, špeciálnych pedagógov a vychovávateľov.

 

Všetky akutálne informácie k očkovaniu učiteľov, aj k spôsobu prihlasovania sa záujemcov o očkovanie, zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na webovej stránke: https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/

Pedagigockí zamestnanci škôl vo vekovej kategórii do 55 rokov (vrátane) budú očkovaní vakcínou od AstraZenca. 

Vakcinačné centrum UNM sídli v mestskej časti Ľadoveň na adrese: Sklabinská 26, 036 01 Martin. Miesto je viditeľne označené informačnými tabuľami.

Image: 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.