Oddelenie centrálnej sterilizácie

Profil pracoviska

1.Druh činnosti organizácie: Poskytovanie predsterilizačných úkonov, ako aj samotnej

sterilizácie zdravotníckeho materiálu.

 

2. Základné údaje o pracovisku:

2.1 Zameranie pracoviska:

Oddelenie centrálnej sterilizácie:

-zásobuje zložky lôžkovej a ambulantnej  ošetrovateľskej  starostlivosti vymedzeným a dohodnutým okruhom sterilného zdravotníckeho materiálu

-vykonáva sterilizáciu pomôcok ktoré sa používajú k realizácii diagnostickej, liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti

-vykonáva a zabezpečuje fyzikálno-chemickú kontrolu dezinfekčných a  sterilizačných postupov realizovaných na svojom oddelení

-vykonáva predsterilizačné úkony, ako aj samotnú sterilizáciu vhodným spôsobom a najšetrnejšou metódou tak, aby došlo k usmrteniu všetkých mikroorganizmov a nepoškodil sa materiál, z ktorého bol predmet vyrobený

-vykonáva dezinfekčné a  sterilizačné postupy  použitého inštrumentária a prípravu operačných inštrumentálnych setov podľa vopred dohodnutých kritérií s invazívnymi operačnými oddeleniami

-vyraďuje z obehu zdravotnícke pomôcky, ktoré sa dlhodobým používaním, alebo poškodením znehodnotili a tak nespĺňajú účel na ktorý sú určené

-dočasne zabezpečuje vymedzený a dohodnutý okruh sterilného materiálu, ale zároveň zabezpečuje včasný odsun na príslušné oddelenie, aby sa predchádzalo zbytočnej 

resterilizácie   nepoužitého  materiálu

-zabezpečuje sterilizáciu  za použitia validovanej  predsterilizačnej a sterilizačnej prístrojovej techniky                                                                                                                    

-zabezpečuje transport sterilného materiálu bezpečným spôsobom na príslušné oddelenia a operačné sály /uzavretý kontajnerový systém/

-vedie príslušnú dokumentáciu určenú predpismi a nariadeniami/ sterilizačný denník, protokol o kontrolách účinnosti sterilizačných cyklov, protokol o kontrolách dezinfekcie,

technickú dokumentáciu, zošit služieb, evidenciu obalového materiálu, kontrolných testov, žiadanky na sterilizáciu materiálu/

-spolupracuje zo všetkými klinickými pracoviskami v oblasti odbornej a poradenskej činnosti

-zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie všetkých kategórii pracovníkov

 

2.2 Dispozičné členenie priestorov   

 

Oddelenie je rozdelené na :  Centrálnu sterilizáciu

                                             Úpravovňu matracov

 

  Centrálna sterilizácia:

Nečistá časť-   Úsek kontroly a balenia

                       Úsek sterilizácie

                       Úsek predsterilizačnej prípravy

Čistá časť-      Úsek kontroly a expedície sterilného materiálu

 

Úpravovňa matracov:

Nečistá časť- Úsek dezinfekcie matracov

Čistá časť-    Úsek kontroly a expedície matracov

Čistá a nečistá časť sa nesmie krížiť!

 

2.3 Prístrojové vybavenie pracoviska:

 

Parné  sterilizátory - STERIVAP 6612-2- HP 2 ks

                               - UNISTERI 336-2  1ks

Formaldehydový sterilizátor - FORMOMAT 349-2 PL 1ks

Stolný sterilizátor - STERIMAT PLUS-2 ks

Plazmový sterilizátor - STERRAD 100 S 1ks

Zváračka obalov -  SEALCUT HAWO 850 2 ks

                            -  HAWO HM 1000 ASP-1ks

                            -  MINIRO- H-DATA 2ks

Dezinfektor matracov s vyvíjačom pary -VACUDES 1501-1ks

Úprava vody- Reverzná osmóza  MID 60 -2ks

Dezinfekčná umývačka- DEKO 2000-2ks

Ultrazvuková umývačka nástrojov- ULTRAMATIC 600 1ks

Laminárny box stolný- EKOSTAR FLOW HF 1ks

Stolný termostat INCUCELL 111 1ks

Tlaková dezinfekčná pištoľ 2 ks

Počítačová zostava-7300/x20LED/LJP5 5 ks

 

2.4 Pracovníci:

 

Na oddelení OCS  pracuje 19 zamestnancov  -1 vedúci lekár, 1 vedúca sestra, 4 sestry,

 4 zdravotné asistentky, 8 sanitárok,1 upratovačka

 

2.5 Pracovná doba:

 

Na oddelení Centrálnej sterilizácie sú zamestnanci ktorí pracujú na jednej zmene, dvoch zmenách a troch zmenách.  Na OCS je zabezpečená trojzmenná prevádzka každý deň  okrem soboty, kedy je zabezpečená jednozmenná prevádzka a to od 6 00 h- do 12,00 h., a nedele.

Jednozmenní zamestnanci- 1 lekár- 0,5 úväzok,1 vedúca sestra,1 upratovačka

Dvojzmenní zamestnanci- 3 sestry, 1 zdravotná asistentka

Trojzmenní zamestnanci-  1 sestra, 3 zdravotné asistentky,8 sanitárok

 

Pracovná doba:    denná z.          6, 00 h - 13, 00 h    

                           poobedná z.   12, 00 h - 19, 00 h    

                           nočná z.         18, 00 h -   6, 00 h   

 

Pracovná doba pracovníkov na predsterilizačnej príprave: denná z.        8, 00 h-15,12 h 

                                                                                            poobedná z. 12, 00 h-19,12 h 

 

Po dohode s vedením MFN  sa vykonávajú pohotovostné služby po telefóne.

 

2.6 Spoplatnené služby:

 

Oddelenie centrálnej sterilizácie  vykonáva sterilizáciu materiálu aj pre súkromné firmy mimo UNM.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.