Oddelenie plastickej chirurgie

Profil pracoviska

Pracovisko plastickej chirurgie v martinskej nemocnici má veľmi dlhodobú tradíciu. Vzniklo ako prvé pracovisko  v tomto odbore  na strednom Slovensku už v roku 1968 pod vedením prim. MUDr.Františka Šipku a odvtedy nepretržite funguje, rozširuje sa  a rastie,  či po stránke odbornej, či  po stránke profesionálnej aj priestorovej. Po odbornej stránke   tu vyrástlo veľa renomovaných plastických chirurgov s dlhodobou praxou a s veľmi dobrými liečebnými výsledkami.  Po primárovi Šipkovi  20 rokov viedla oddelenie plastickej chirurgie prim. MUDr.Viera Strmeňová, PhD a v súčasnosti oddelenie pracuje pod vedením prim.MUDr.Igora Homolu, PhD . V tomto tíme pracujú 2 vysokošpecializované lekárky s atestáciou z plastickej chirurgie a s dlhodobou praxou v odbore: MUDr.Valéria Kerná a MUDr.Ingrid Korňanová. Ďaľší 4 lekári MUDr.Grajciarová Barbora, MUDr.Hroboňová Bibiana, MUDr. Zeleňák Ján a MUDr. Várady Juraj sú v predatestačnej  príprave v odbore plastická chirurgia. Na pracovisku okrem lekárov pracujú vysokošpecializované operačné sestry, sestry pri lôžku pacienta a ambulantná sestra.

Počet lôžok OPCH:  9

Priemerný počet hospitalizácii za rok: 585 pacientov

Percentuálny podiel nadregionálnych pacientov: 35%

Vzhľadom k tomu, že  Oddelenie plastickej chirurgie UNM  je jediné pracovisko v Žilinskom samosprávnom kraji, naša práca zahŕňa špecifické operácie plastického chirurga, ktoré vyhľadáva aj množstvo pacientov a klientov mimo spádovej oblasti.

Pracovný team pracuje v novovybudovanej budove nového chirurgického pavilonu  od januára 2012. Ambulantná časť – t.j. ambulancia + ambulantný operačný sál  sa nachádzajú na prízemí budovy. V ambulancii sa vyšetrujú noví pacienti, prijímajú sa pacienti na hospitalizáciu a preväzujú sa pacienti, ktorí sú už v domácom ošetrení  po operácii na plastickej chirurgii. Na ambulantnom operačnom sále sa vykonávajú drobné ambulantné operačné  výkony a výkony  jednodňovej chirurgie. Tu sa vykonávajú aj operácie v rámci platených služieb, ktoré sa dajú vykonať ambulantne, napríklad operácie odstávajúcich ušníc, alebo operácie  očných viečok, taktiež extirpácie znamienok kože z iných dôvodov ako liečebných.

Lôžkové oddelenie plastickej chirurgie je umiestnené na III.poschodí  chirurgického pavilonu.  Je to moderné oddelenie , priestranné, kde majú pacienti zabezpečený absolutny komfort.  Všetky izby sú vybavené televíziou,  majú vlastné sociálne zariadenie /kúpeľňa, WC/. Dve izby sú nadštandartné:  Jedna izba je jednolôžková, je vybavená klimatizačným zariadením, TV, sociálnym zariadením, za pobyt v nej si pacient pripláca 44 euro za noc. Ďalšia izba je vo  forme apartmánu , kde môže s pacientom tráviť deň aj príbuzný, je vybavená klimatizáciou, TV  a vlastným socialnym zariadením. Za apartmán si pacient pripláca 66 euro za noc.

 

Liečba

Naši odborníci sa venujú celej škále  operačných výkonov či už z dôvodov estetických, alebo z dôvodov liečebných. Sú to:

 • komplexná chirurgiu ruky (vrodené vady, syndaktýlia, polydaktýlia, úrazy, ochorenia ruky – Dupuytrenová kontraktúra, Syndróm karpalného kanála, skákavé prsty...)
 • liečba benígnych a malígnych tumorov kože a mäkkého tkaniva
 • vrodené anomálie a hemangiomy
 • rekonštrukčné operácie (dermabrázia, VTKž, laloky, Z-plastiky ....)
 • liečba čerstvých popálenín a ich následkov
 • liečba poranení tváre a ich následkov
 • rekonštrukcia prsníkov pre CA
 • kompletná estetickú chirurgiu (odstávajúce ušnice, operácie viečok, lifting tváre a krku, operácie nosa, redukčné operácie prsníkov, vkladanie implantátov, aplikácia kolagénu, lipofiling, venter pendulum, liposukcie, lipodystrofia...).

V spolupráci s Chirurgickou klinikou s TC v rámci liečby onkochirurgických pacientov naše pracovisko pravidelne využíva detekčnú gama sondu k prístroju Neoprobe na detekciu sentinelových uzlín.

 

Operačné výkony

Najčastejšie operačné zákroky:

 • Odstránenie nezhubných a zhubných nádorov kože s prípadným odstránením lymfatických uzlín.
 • Operácie ruky -  skákavé prsty, karpálne syndrómy, poranenia šliach ohýbačov a vystieračov  prstov, kontraktúry prstov, vrodené vady ruky – nadpočetné prsty, zrastené prsty a iné deformity.
 • Korekčné deformity po popáleninách a úrazoch, rekonštrukcie defektov kože a preležanín.
 • Rekonštrukcie prsníkov po nádorových ochoreniach.
 • Kompletné estetické operácie – rekonštrukcia viečok, tváre a krku, ušníc, prsníkov, nosa, brušnej steny, liposukcie, aplikácia botoxu a výplňových materiálov (kyselina hyaluronová, vlastný tuk).

Pedagogická činnosť

Pracovníci Oddelenia plastickej chirurgie sa podieľajú  na odbornej výučbe:

 • študentov JLF UK (stáže, prednášky) :
  • slovenskí študenti – 116 hodín/rok                                                                                                                                                           
  • zahraniční študenti – 74 hodín/rok                                                                                                                                                              
  • spolu – 190 hodín/rok
 • študentov Ošetrovateľstva (lektorská činnosť pre praktickú časť špecializačného študijného programu pre odbor – ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie).

 

Výskumné projekty

Názov štúdie: „Aplikácia digitálnej PCR na detekciu mutácie BRAF V600E v plazme onkologických pacientov.“

Účasť na štúdii v rámci nášho oddelenia spočíva v odbere krvi u pacientov s malígnym melanómom, ktorá bude použitá za účelom zisťovania mutácie BRAF V600E u onkologických pacientov, ktorá prispeje ku skorej detekcii nádoru, určenie diagnózy a predikcii odpovede na terapiu.

Výsledky vyšetrení budú zaradené do tejto vedeckej štúdie s využitím nových vedeckých poznatkov pre potreby výskumu a ďalšej práce na Klinike dermatovenerologickej, Ústave patologickej anatómie JLF UK a UNM v Martine a v Martinskom centre pre biomedicínu – BioMed Martin.

Osobnosti

MUDr. Igor Homola, PhD.

primár

MUDr. Valéria Kerná

sekundárny lekár

MUDr. Ingrid Korňanová

sekundárny lekár

MUDr. Ján Zeleňák

sekundárny lekár

MUDr. Bibiana Hroboňová

sekundárny lekár

MUDr. Juraj Várady

sekundárny lekár

Mgr. Renata Králiková

vedúca sestra

Pripravte sa na hospitalizáciu

Každý pacient, ktorý má záujem o liečbu na našom pracovisku, musí byť najskôr vyšetrený lekárom na našej ambulancii plastickej chirurgie, ktorá sa nachádza na prízemí  nového chirurgického pavilónu v Univerzitnej nemocnici.  Na toto vyšetrenie sa pacient môže objednať osobne na ambulancii, alebo telefonicky na čísle : 043/ 4203675.  Po vyšetrení pacient dostane termín operačného výkonu, alebo hospitalizácie na našom oddelení, ktoré sa nachádza na III. poschodí v novom chirurgickom pavilóne v Univerzitnej nemocnici. Taktiež pacient obdrží informáciu o tom, či je výkon preplácaný  zdravotnou poisťovňou, alebo  si ho musí uhradiť sám v pokladni Univerzitnej nemocnice a v akej cene .

 

Pripravte sa na operáciu

Hospitalizácia – pokyny: 

Pacient si prinesie kompletnú zdravotnú dokumentáciu, výsledky krvných vyšetrení určených lekárom a predoperačné interné vyšetrenie.

Pacient v čase operácie musí byť úplne zdravý, alebo minimálne 3 týždne po akútnej infekcii dýchacích ciest.

Predoperačné vyšetrenia majú platnosť 3 týždne.

7 dní pred hospitalizáciou prestať užívať ANOPYRIN a iné lieky na RIEDENIE  KRVI (napr. Aspirin, Ticlopidin, Ibustrin, Trombex, Norfadom...) !!!

Warfarin – cestou internistu minimálne 14 dní pred termínom operačného zákroku treba zmeniť na injekcie Fraxiparínu, (o vysadení jednotlivých liekov sa treba poradiť s praktickým lekárom alebo s internistom v rámci predoperačného interného vyšetrenia).

Antikoncepciu eventuálne hormonálnu liečbu vysadiť mesiac pred operáciou.

 

Pokyny pre pacienta pred príjmom na Oddelenie plastickej chirurgie:

 • doma sa môže naraňajkovať – aj v deň operácie,
 • užiť lieky podľa ordinácie lekára,
 • doniesť so sebou všetky lieky, ktoré užíva (lieky musia byť v originálnych baleniach, nie nadelené v liekovke),
 • musí mať ostrihané a nenalakované nechty na rukách aj na nohách (umelé nechty nesmú byť),
 • ruky aj nohy musia byť čisté, pod nechtami nesmie byť žiadna nečistota,
 • doniesť so sebou - toaletné potreby, papuče, pyžamo, muži aj holiace potreby,
 • doniesť kompletnú zdravotnú kartu a výsledky vyšetrení,
 • nenosiť so sebou väčšiu sumu peňazí, šperky a cenností,
 • telefonicky informovať nemocnicu /oddelenie/ o prípadnej zmene svojho zdravotného stavu, ktorá by znemožňovala vykonanie operačného zákroku,
 • pred nástupom do nemocnice nefajčiť a nepiť alkohol.

 

Vážená pacientka, vážený pacient !

Pripravili  sme pre Vás poučenie, ktoré zahŕňa všetky výkony, činnosti, ktoré budú u Vás pred operáciou vykonané, prípadne ktoré budú od Vás požadované. Prosíme o ich rešpektovanie aby sa zabránilo vzniku perioperačných a pooperačných komplikácii.

P o u č e n i e  - príprava na operáciu, tzv. edukačný list

 • pred operáciou, aj  malým operačným výkonom, podľa lokalizácie operácie  - operačné pole musí byť vyholené,
 • príjem stravy a tekutín deň pred operáciou: - príjem stravy podľa pokynov lekára a sestry, v závislosti od typu operácie, tekutiny je možné prijímať do polnoci, od polnoci nič nejesť, nepiť,
 • v závislosti od typu operácie, podľa ordinácie lekára  a podľa pokynov sestry musí byť vyprázdnené hrubé črevo – bude podaná klyzma, resp. budú podané laxanciá,
 • pred operáciou musí mať pacient vyprázdnený močový mechúr - vymočený,
 • pred operáciou musí byť pacient osprchovaný, musí mať umyté vlasy, pri odchode na operačný sál vlasy mať bez kovových ozdôb, dlhé vlasy ľahko stiahnuť do gumičky,
 • ženy musia byť pred operáciou odlíčené, musia mať odlakované nechty na rukách, aj na nohách /gelové nechty sú akceptovateľné, len pri výkone priamo na prstoch ruky musia byť podľa pokynov lekára odstránené/,
 • muži musia mať pred niektorou operáciou oholenú tvár, v prípade potreby oholenia tváre rozhodne o tom  lekár /ošetrujúci lekár, operatér, príp. anesteziológ/,
 • pred operáciou musí byť pripravená dutina ústna – umytie zubov, v prípade potreby – vyčistenie sliznice DÚ dezinfekčným roztokom,
 • pri vyberateľnej zubnej protéze – zubná protéza musí byť pred odchodom na operačný sál vybratá a odovzdaná službukonajúcej sestre, príp. uložená do nočného stolíka,
 • okuliare, príp. kontaktné šošovky  a iné zdravotnícke pomôcky  musia byť pred odchodom na operačný sál odstránené a odovzdané službukonajúcej sestre na oddelení, príp. uložené do nočného stolíka,
 • šperky, hodinky, peniaze, cennosti, mobil, príp. iné doplnky - musia byť pred odchodom na operačný sál odstránené a odovzdané službukonajúcej sestre na oddelení, príp. uzamknuté na izbe pacienta,
 • piercing – akýkoľvek na tvári, v dutine ústnej, a v blízkosti operačného poľa musí byť pred operáciou odstránený,
 • fajčenie – pred operáciou od polnoci je fajčiť zakázané,
 • pred operáciou a v deň operácie Vám budú podané lieky podľa ordinácie internistu, podľa ordinácie anesteziológa a podľa ordinácie operatéra. Ráno pred operáciou ordinované lieky zapiť čistou vodou v množstve 1 dcl = 10 polievkových lyžíc. V niektorých prípadoch (hlavne deti) dostanete liek na upokojenie vo forme tabletky 30 min pred anestéziou Vám prinesie sestra  tabletku, ktorú zapijete maximálne 3 čajovými lyžičkami čistej vody,
 • v deň operácie musí mať pacient obviazané dolné končatiny elastickým obväzom, tzv. bandáž dolných končatín.

Čo ponúkame

Cenník nadštandardných výkonov

pre Chirurgický pavilón prof. Pavla Steinera UNM

 

 

Bez DPH v €

DPH 20% (0%)

Cena s DPH v €

Nadštandardná izba / 1 deň

40,00

0,00

40,00

Nadštandardná izba s prístelkou / 1 deň

66,00

0,00

66,00

Oddelenie plastickej chirurgie

Odborná ambulancia OPCH

Lekár:MUDr. Igor Homola, PhD., MUDr. Valéria Kerná, MUDr. Ingrid Korňanová, MUDr. Bibiana Hroboňová, MUDr. Ján Zeleňák MUDr. Juraj Várady
Sestra:Miroslava Kočvarová

Telefón:043/4203675
Počet ošetrení za rok:9130

Ordinačné hodiny:
Ordinačné dni príjem pacientov Vyšetrenie a ošetrenie pacientov administratíva
Pondelok 8:00 – 9:00 9:00 - 13:30 13:30 - 15:30
Utorok 8:00 – 9:00 9:00 - 13:30 13:30 - 15:30
Streda 8:00 – 9:00 9:00 - 13:30 13:30 - 15:30
Štvrtok 8:00 – 9:00 9:00 - 13:30 13:30 - 15:30
Piatok 8:00 – 9:00 9:00 - 13:30 13:30 - 15:30

prvotné vyšetrenia pacientov, odborné konzultácie, kontrolné vyšetrenia, dispenzarizácia, príjmy pacientov, preväzy, vyberanie stehov, ošetrenie popálenín, drobné zákroky (incízie abscesov, punkcie, aplikácie diprofosu, nekrektómie...), objednávanie pacientov na operačné zákroky, vypisovanie žiadostí do poisťovní a žiadaniek na vyšetrenia, edukácia pacientov, zakladanie dokumentácie, archivácia chorobopisov, histologických nálezov, onkologických hlásení a fotodokumentácie


Ambulancia drobných zákrokov

Lekár:MUDr. Igor Homola, PhD., MUDr. Valéria Kerná, MUDr. Ingrid Korňanová, MUDr. Bibiana Hroboňová, MUDr. Ján Zeleňák MUDr. Juraj Várady
Sestra:Andrea Magočová, Viera Rusnáková, Iveta Ľuptáková, Adriana Fľaková

Telefón:043/4203635
Počet ošetrení za rok:291

Ordinačné hodiny:

V čase od 08:00 - 14:00 hod


extirpácie benígny tumorov kože, operačné odstránenie zarastajúceho nechta – resekcia a plastika nechtového lôžka, drobné zákroky (incízie abscesov, punkcie, aplikácie diprofosu, nekrektómie...), ošetrenie drobných poranení tváre a ruky, biopsie kože a mäkkého tkanivá, chirurgické odstránenie cudzieho telesa, edukácia pacientov


Ambulancia jednodňovej chirurgie

Lekár:MUDr. Igor Homola, PhD., MUDr. Valéria Kerná, MUDr. Ingrid Korňanová, MUDr. Bibiana Hroboňová, MUDr. Ján Zeleňák MUDr. Juraj Várady
Sestra:Andrea Magočová, Viera Rusnáková, Iveta Ľuptáková, Adriana Fľaková

Telefón:043/4203635
Počet ošetrení za rok:2055

Ordinačné hodiny:

V čase od 08:00 - 14:00 hod


extirpácie benígnych a malígnych tumorov kože, podkožia a svalu, operačné riešenie pollex saltans - skákavé prsty, operácie syndrómu karpálneho kanála , úrazy tváre a ruky, sutúry šiach, operácie Dupuytrenovej kontraktúry – punkčná fasciektómia, dermabrázie kože, nekrektómie, biopsie kože a mäkkého tkanivá, aurikuloplastika zo zdravotných dôvodov, plastické operácie na mihalniciach, edukácia pacientov


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.