Odpredaj hnuteľného majetku

Univerzitná nemocnica Martin ako správca majetku štátu ponúka na odpredaj hnuteľný majetok :

Viacvrstvový CT prístroj SOMATION SENSATION 10 /desaťvrstvový/, výrobca Siemens AG, Wittelsbacher Platz 2, Munchen, rok výroby 2003, uvedený do prevádzky 5.12.2003.

Obhliadku hnuteľného majetku Vám umožníme po dohovore na TPÚ UNM Martin, tel. 043/4203584.

Lehota na doručenie ponúk záujemcov je do 25.5.2015 do 15.00 hod. Ponuka musí obsahovať: identifikáciu prebytočného hnuteľného majetku štátu, navrhovanú cenu za jeho odkúpenie, pričom najnižšia cena ktorú záujemca ponúkne je 31 077,00 € t .j. cena stanovená znalcom. Univerzitná nemocnica Martin bude akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Odpredaj hnuteľného majetku je možný iba ako celok.

Adresa doručenia ponúk je:

  • pri poštovom styku: Univerzitná nemocnica Martin, sekretariát technicko-prevádzkového úseku, Jesenského 25, 036 59 Martin,
  • pri osobnom doručení: Univerzitná nemocnica Martin, sekretariát technicko-prevádzkového úseku, Jesenského 25, 036 01 Martin. Osobné doručovanie ponúk je možné v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.

 


Univerzitná nemocnica Martin ako správca majetku štátu ponúka na odpredaj hnuteľný majetok :

1./ 1 ks špeciálne motorové vozidlo / druh - sanitná RZP/ Volkswagen 7HK Transporter T5 2.5 TDI LR 4-Motion, zdvihový objem valcov 2 461 m3, druh paliva NM, dátum prvej evidencie vozidla 1.1.2004 , počet najazdených km 322 002 , výrobca PANAX F.C. s.r.o., SVK , ohodnotené znaleckým posudkom na sumu 4 290,- € s DPH,

2./ 1 ks špeciálne motorové vozidlo / druh - sanitná RZP/ Volkswagen Transporter , 2.5 TDI LR 4-Motion, zdvihový objem valcov 2 461 m3, druh paliva NM, dátum prvej evidencie vozidla 11.2.2008 , počet najazdených km 233 413 , výrobca PANAX F.C. s.r.o., SVK , tohto času nepojazdné (prasknutá hlava valcov) , ohodnotené znaleckým posudkom na sumu 5 832,- € s DPH,

3./ 1 ks špeciálne motorové vozidlo / druh - sanitná RZP/ IVECO DAILY 35C17 3450 RESUSTIC, zdvihový objem valcov 2 998 m3, druh paliva NM, dátum prvej evidencie vozidla 16.1.2008 , počet najazdených km 154 873 , výrobca PANAX F.C. s.r.o., SVK , ohodnotené znaleckým posudkom na sumu 9 685,- € s DPH.

Obhliadku hnuteľného majetku Vám umožníme po dohovore na TPÚ UNM Martin tel.: 043/4203584.

Lehota na doručenie ponúk záujemcov je do 25.5.2015 do 15.00 hod. Ponuka musí obsahovať: identifikáciu prebytočného hnuteľného majetku štátu, navrhovanú cenu za jeho odkúpenie, pričom najnižšia cena ktorú záujemca ponúkne nesmie byť nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom. Univerzitná nemocnica Martin bude akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou.

Adresa doručenia ponúk je:

  • pri poštovom styku: Univerzitná nemocnica Martin, sekretariát technicko–prevádzkového úseku, Kollárova 2, 036 59 Martin,
  • pri osobnom doručení: Univerzitná nemocnica Martin, sekretariát technicko-prevádzkového úseku, Jesenského 25, 036 01 Martin, 2. poschodie, č. m. 211. Osobné doručovanie ponúk je možné v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.