Ortopedická klinika

Profil pracoviska

Ortopedická klinika sa zameriava na diagnostickú a liečebno-preventívnu činnosť u pacientov s ochoreniami a úrazmi pohybového aparátu. Ako klinické pracovisko s dlhoročnou históriou sa osobitne zameriava na výkon primárnych a revíznych aloplastických výkonov veľkých kĺbov u pacientov z celého Slovenska.

Klinika disponuje 66 lôžkami, z ktorých 6 sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti. Na ortopedickej klinike sa vykonáva okolo 2000 operácii pohybového aparátu ročne.

Počtom priemerne 800 implantácií totálnych endoprotéz bedrového a kolenného kĺbu ročne sa klinika dlhodobo radí medzi pracoviská s najväčším počtom výkonov na Slovensku.

Na pracovisku bolo zriadené medzinárodné školiace pracovisko pre niektoré typy endoprotéz kĺbov.

Klinika zabezpečuje urgentnú zdravotnú starostlivosť v 24-hodinovej traumatologickej pohotovostnej ambulancii, ktorá je zameraná na diagnostiku a liečbu úrazov pohybového aparátu.

Pedagogická činnosť

Na pracovisku sa vykonáva pregraduálna výučba študentov všeobecného lekárstva 5. ročníka v rámci samostatného predmetu ortopédia a výučba študentov všeobecného lekárstva 6. ročníka v rámci štátnej skúšky z predmetu chirurgia v slovenskom a anglickom jazyku. Zároveň na klinike prebieha výučba predmetov ortopédia a úrazová chirurgia študentov v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia.

Osobnosti

MUDr. Libor Nečas, PhD.

prednosta

Tel.: 043/4203535

e-mail: necas@unm.sk

 

 

 

MUDr. Zoltán Cibula, PhD.

zástupca prednostu

Tel.: 043/4203342

e-mail: cibulazolo@gmail.com

e-mail: zoltan.cibula@uniba.sk

MUDr. Marián Melišík

vedúci lekár ortopedického oddelenia

Tel.: 043/4203342

e-mail: marian.melisik@uniba.sk

Mgr. Miroslava Dianová

vedúca sestra

Tel.: 043/4203235

e-mail: dianova@unm.sk

Pripravte sa na hospitalizáciu

Pacienti, ktorí boli zaradení do čakacej listiny Ortopedickej kliniky UN Martin na náhradu bedrového a kolenného kĺbu, sú pred hospitalizáciou pozvaní na „Pacientsky deň Ortopedickej kliniky“, na ktorom sú im poskytnuté podrobné informácie o plánovanom operačnom zákroku a o hospitalizácii na Ortopedickej klinike.

Predoperačné vyšetrenia

Pred hospitalizáciou na Ortopedickej klinike za účelom plánovaného operačného zákroku je potrebné u obvodného lekára vyšetriť nasledovné parametre:

•          KO                                                     •        BWR - TPH

•          Glykémia                                            •       Quick

•          Kreatinín                                            •        TRČ

•          ALT                                                    •        Fibrinogén

•          Bilirubín                                             •        Moč + sediment + kultivácia

•          Na                                                      •        FW

•          K                                                        •        HbsAg

•          Cl                                                       •        KS + antierytrocytové protilátky

•          CRP

 

Je potrebné absolvovať nasledovné vyšetrenia:

  • Interné vyšetrenie, EKG, RTG hrudníka

  • Anesteziologické (ARO) vyšetrenie

                - Ambulancia predanestetických vyšetrení v UNM

                  (stará klinika KAIM – 1.poschodie, pondelok – piatok 8,00-14,00

                   Objednajte sa na t.č. 043/4203544)

Pripravte sa na operáciu

Dôležité informácie:

- 10 dní pred hospitalizáciou nesmiete užívať anopyrin a nesteroidné antireumatiká

- 3 týždne pred hospitalizáciou nesmiete užívať antibiotiká

- pred hospitalizáciou nesmiete byť nachladnutý a nesmiete mať herpes

 

Na hospitalizáciu si prineste:

- kompletnú zdravotnú dokumentáciu

- lieky, ktoré pravidelne užívate v originálnom balení

- hygienické potreby a obuv s plnou pätou

- liečebnú ortézu, ak vám bola predpísaná (ramenná, kolenná)

- vysoké podpazušné drevené nemecké barle, ak Vám boli odporučené (sú potrebné po implantácii TEP bedrového a kolenného kĺbu)

 

Pred implantáciou TEP bedrového a kolenného kĺbu si dajte u obvodného ortopéda predpísať:

- vysoké podpazušné drevené nemecké barle

- madlá do WC a kúpeľne

- zvyšovač do WC

 

Ak sa nemôžete dostaviť na hospitalizáciu, pre chorobu, alebo z iného vážneho dôvodu, zavolajte na ambulanciu, v ktorej vás na hospitalizáciu objednali:

- ortopedická ambulancia – 043/4203442

- traumatologická ambulancia – 043/4203283

Občianske združenie

Občianske združenie ortopédov a traumatológov UNM

Cieľom občianskeho združenia je:

- podpora zabezpečovania rozvoja ortopédie a traumatológie pohybového aparátu so zameraním sa na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum chorôb osteoartikulárneho aparátu

- pomoc pri zabezpečovaní vzdelávania lekárov

- podpora zabezpečenia vybavenia pracoviska modernou a liečebnou technikou

- získavanie finančných prostriedkov na nákup techniky, hradenie študijných pobytov a kongresov pre členov občianskeho združenia.

Využitie vašich darov

- zlepšenie technického vybavenia pracoviska

- zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov kliniky

- zvýšenie komfortu hospitalizovaných pacientov

Kontaktné údaje

Občianske združenie ortopédov a traumatológov UNM

Kollárova 2

036 59  Martin

 

Číslo účtu:

IBAN: SK3909000000000350037866

Kontakty

Sekretariát kliniky:

Tel.: 043/4203471

e-mail: sekrotk@unm.sk

Ortopedická klinika

Ortopedická ambulancia pre dospelých

Ordinačné hodiny:

Sestra – Eva Záborská, Anežka Štrauchová

pacienti sa objednávajú na tel. číslach 043 / 4203442, 4203994, 4203995 alebo elektronicky na www.unm.sk

Pondelok

 8,00 – 14,00

 MUDr. Marek Rovňák, MUDr. Jozef Holjenčík

Utorok

 8,00 – 14,00

 MUDr. Maroš Hrubina, PhD., MUDr. Peter Lisý

Streda

 8,00 – 14,00

 MUDr. Stanislav Křivánek, PhD., MUDr. Milan Čipkala

Štvrtok

 8,00 – 14,00

 MUDr. Marián Melišík, MUDr. Juraj Káčer

Piatok

 8,00 – 14,00

 MUDr. Michal Chmúrny, PhD., MUDr. Jozef ČabalaOrtopedická ambulancia pre deti

Ordinačné hodiny:

Sestra – Eva Záborská, Anežka Štrauchová

pacienti sa objednávajú na tel. číslach 043 / 4203442, 4203994, 4203995 alebo elektronicky na www.unm.sk

Pondelok

 8,00 – 14,00

 MUDr. Marek Rovňák, MUDr. Jozef Holjenčík

Utorok

 8,00 – 14,00

 MUDr. Maroš Hrubina, PhD., MUDr. Peter Lisý 

Streda

 8,00 – 14,00

 MUDr. Stanislav Křivánek, PhD., MUDr. Milan Čipkala

Štvrtok

        –

 

Piatok

        –

 Ortopedická ambulancia pre sonografický skríning detského bedra

Ordinačné hodiny:

Sestra – Eva Záborská, Anežka Štrauchová

Na vyšetrenie sa neobjednáva.

Pondelok

 11,00 – 13,00

 MUDr. Marek Rovňák

Utorok

 11,00 – 13,00

 MUDr. Maroš Hrubina, PhD.

Streda

 11,00 – 13,00

 MUDr. Stanislav Křivánek, PhD.

Štvrtok

          –

 

Piatok

          –

 Konziliárna ortopedická ambulancia pre dospelých

Ordinačné hodiny:

Pacienti sa objednávajú utorok na telefónnom čísle 043/4203649 v ostatné dni v týždni na telefónnom čísle 043/4203283

Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok -
Utorok 09:00 – 13:00 MUDr. Libor Nečas, PhD.
Streda -
Štvrtok -
Piatok -


Traumatologická ambulancia č. 1

Ordinačné hodiny:

043/4203283

Pondelok

7,00 – 15,30

MUDr. Monika Červencová

Utorok

7,00 – 15,30

MUDr. Ivan Mudrák, MUDr. Milan Čipkala

Streda

7,00 – 15,30

MUDr. Peter Samuelčík

Štvrtok

7,00 – 15,30

MUDr. Jozef Čabala

Piatok

7,00 – 15,30

MUDr. Juraj ČabalaTraumatologická ambulancia č. 2

Ordinačné hodiny:

043/4203649

Pondelok

7,00 – 15,30

MUDr. Pavol Bobrovský

Utorok

7,00 – 9,00

 

Streda

7,00 – 15,30

MUDr. Zoltán Cibula, PhD.

Štvrtok

7,00 – 9,00

MUDr. Peter Gémeš

Piatok

7,00 – 15,30

MUDr. Miroslav Louda,Ambulancia doliečovania úrazov

Ordinačné hodiny:

pacienti sa objednávajú:    streda (MUDr. Zoltán Cibula, PhD.) – 043/4203649

                                           štvrtok (MUDr. Peter Gémeš) – 043/4203649

                                          ostatné dni – 043/4203283

Pondelok

        –

 

Utorok

        –

 

Streda

9,00 – 13,00

MUDr. Zoltán Cibula, PhD.

Štvrtok

9,00 – 14,00

MUDr. Peter Gémeš

Piatok

        –

 Traumatologická pohotovostná ambulancia

Ordinačné hodiny:

Volajte na telefónne číslo: 043/4203283

Ordinačné dni Ordinačné hodiny
Pondelok 15:30 – 07:00
Utorok 15:30 – 07:00
Streda 15:30 – 07:00
Štvrtok 15:30 – 07:00
Piatok 15:30 – 07:00
Sobota 24 hodín
Nedeľa 24 hodín

Spoplatnené služby:

Poplatok za ošetrenie v traumatologickej pohotovostnej ambulancii - 1,99 Eur.

Kupón je možné zakúpiť na vrátnici pri oboch vstupoch do UNM.


Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.