Posunú lekári hranice životaschopnosti?

O predčasne narodené deti sa v martinskej nemocnici stará špecializovaný tím z Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM. Vďaka ich úsiliu prežijú aj deti narodené na hranici životaschopnosti.Táto hranica je podľa MZ SR stanovená na ukončený 24. týždeň tehotenstva. Jedinec narodený v tomto období váži len necelých 700 gramov a vyžaduje si nepretržitú lekársku starostlivosť. Vďaka vyspelosti medicíny a skúsenostiam zdravotníckeho personálu v Martine možno extrémne nedonoseným deťom zachrániť život a zabezpečiť perspektívu dlhodobého kvalitného života.

Aktuálnymi problémami neonatológie sa v dňoch 22. – 23. mája zaoberali špičkoví odborníci odvetvia. Prostredníctvom konferencie s názvom XII. Martinské neonatologické dni – „Neonatológia pre prax“ si vymieňali najnovšie skúsenosti z odboru. Stretnutia na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty sa zúčastnilo približne 200 hostí zo Slovenska i zahraničia. Najvýznamnejšou hosťujúcou osobnosťou podujatia bol pražský profesor MUDr. Richard Plavka, CSc., ktorý patrí medzi svetovo akceptovaných odborníkov v neonatológii. Vo svojej ústrednej prednáške rozvinul problematiku starostlivosti o novorodenca narodeného  v našich podmienkach  pod hranicou životaschopnosti – čiže v 22 - 23. týždni tehotnosti. Na obdobnú tému prednášali viacerí slovenskí i českí lekári, čo bolo zámerom organizátorov. „Chceli sme, aby bola problematika predstavená komplexne. Hlavnou myšlienkou bolo podnietiť diskusiu medzi odborníkmi s cieľom zvážiť, či nedozrel čas na prehodnotenie stanovenej hranice životaschopnosti“ tvrdí prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc., prednosta Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM.

Aktuálnym trendom vo svete i v Európe je posunúť spomínanú hranicu smerom nadol. V praxi to znamená, že by lekári zachraňovali aj deti narodené pred 24. týždňom. „Nesie to so sebou veľa rizík. Našim cieľom nie je dieťa len zachrániť, ale zachrániť dieťa, ktoré má perspektívu dlhodobého kvalitného života“ tvrdí Zibolen. Predčasne narodené deti majú v prvých týždňoch života problémy súvisiace predovšetkým s nezrelosťou všetkých orgánových systémov - s trávením, zle vyvinuté pľúca, hrozí im poškodenie zraku, centrálneho nervového systému, či už v dôsledku krvácania do mozgu, alebo z nedostatku kyslíka. Najohrozujúcejšia je pre ne infekcia, nakoľko ich imunitný systém nie je dostatočne vyvinutý. Podľa profesora Zibolena sa drvivá väčšina predčasne narodených detí v konečnom dôsledku teší dobrému zdraviu. Zohrali však tvrdý boj v malom inkubátore martinskej neonatológie.

Neonatologická klinika JLF UK a UNM je mienkotvorným a líderským pracoviskom v starostlivosti o novorodenca na Slovensku. Je vysokošpecializovaným pracoviskom, ktoré zabezpečuje starostlivosť o kriticky chorých novorodencov, nezrelých  a extrémne nezrelých novorodencov, novorodencov s infekčnými ochoreniami, perioperačnú starostlivosť o novorodencov ako i o deti  s inými zdravotnými komplikáciami, ktoré vznikajú v perinatálnom období. Martinské neonatologické dni sú jedinečnou príležitosťou na výmenu skúseností odborníkov, prezentáciu ich názorov a riešenie aktuálnych problémov daného medicínskeho odvetvia.

 

23. 5. 2018

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.