Použitie inovatívnej miniinvazívnej endoskopicky asistovanej artrocentézy v diagnostike a liečbe vnútorných porúch temporomandibulárneho kĺbu

Na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM v Martine sa vďaka jednému z najvýznamnejších špecialistov na ochorenia temporomandibulárnych/spánkovo-sánkových kĺbov (TMK) v SR MUDr. Igorovi Malachovskému, PhD., od roku 2019 v rámci diagnostiky a liečby vnútorných porúch TMK používa aj inovatívna endoskopická trojcestná jednokanylová technika (All-in-one) pri artrocentéze TMK v lokálnej anestézii. Pod jeho vedením bolo v kĺbovej ambulancii kliniky diagnostikovaných a ošetrených konzervatívnou alebo následnou chirurgickou liečbou niekoľko tisíc pacientov z celého Slovenska.

Ročne sa iba týmto inovatívnym miniinvazívnym spôsobom úspešne ošetrí pacientom približne 200 patologicky zmenených TMK.

Špecifickosť tohto jediného párového kĺbu v ľudskom tele je v jeho lokalizácii. Kĺbové jamky sa nachádzajú na spodine lebky obojstranne a kĺbové hlavičky sú súčasťou sánky. Medzi týmito dvoma štruktúrami sa nachádza väzivová platnička nazývaná disk, ktorý býva patologickým procesom postihnutý najčastejšie, a to jednostranne, alebo obojstranne v obidvoch kĺboch súčasne. Pri liečbe bolesti v temporomandibulárnych kĺboch sa používajú najskôr konzervatívne metódy a pri ich neúspechu možno bolesť liečiť miniinvazívnymi chirurgickými technikami. Tento terapeutický krok by sa mal urobiť ešte predtým, ako sa bolesť stane chronickou. Včasné vykonanie chirurgického výkonu je v mnohých prípadoch nevyhnutné, aby sa zabránilo zhoršeniu ochorenia a bolesti u pacientov.

Nespornou výhodou je to, že tento inovatívny endoskopický miniinvazívny chirurgický výkon pacienti mimoriadne dobre tolerujú a realizuje sa iba v lokálnej anestézii v rámci jednodňovej chirurgie. Nie je teda potrebná hospitalizácia ani predoperačné vyšetrenia pred celkovou anestéziou, čo je pre pacienta nesporným benefitom a výrazne sa znižujú aj finančné náklady spojené s invazívnejšími chirurgickými výkonmi.

Endoskopické prístroje na malé kĺby poskytujú zväčšené a detailné obrázky najčastejšie pri dislokácii disku, pri osteoartróze kĺbovej hlavičky a pri funkčných poruchách spôsobených úrazom.

Endoskop All-in-one má vonkajší priemer 2,2 mm a iba jednu integrovanú pracovnú kanylu 1,4 mm. Kombinácia optickej časti, irigačnej časti a pracovnej časti umožňuje vizuálne kontrolovanú endoskopickú lýzu – rozrušenie zrastov a laváž – výplach sterilnou tekutinou. Na konci tohto miniinvazívneho chirurgického výkonu sa  jediný  vpich po pracovnej  kanyle suturuje jedným stehom z atraumatického materiálu. Nasleduje kompresia a sterilné prekrytie vpichu.

Pacient odchádza do domáceho liečenia s odporučením kašovitej stravy a prípadnej liečby bolesti analgetikami. Veľmi dôležitým faktorom sú mobilizačné cviky žuvacieho svalstva a svalová gymnastika mimického svalstva. Po týždni od operačného výkonu sa pacientovi odstráni steh, poučí sa o ďalšom spôsobe stravovania, aktívnej rehabilitácii v domácom prostredí či o potrebe návštevy fyzioterapeuta.

Na základe klinických skúseností možno konštatovať, že inovatívna endoskopicky asistovaná jednokanylová trojcestná artrocentéza je výhodnejšia ako klasická dvojkanylová  artroskopia  v celkovej anestézii alebo konvenčná dvojkanylová artrocentéza v lokálnej anestézii, bez vizualizácie, teda naslepo.

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.