Prevencia prenosu AIDS sa stále podceňuje

Štatistiky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva uvádzajú, že od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31. októbra  2017 bolo registrovaných 961 prípadov infekcie vírusom HIV u občanov SR a u cudzincov žijúcich v SR. Z 814 infikovaných občanov SR bolo 717  mužov a 97 žien. U 104 osôb prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 64 úmrtí HIV infikovaných osôb, z toho 49 v štádiu AIDS. Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov praktizujúcich sex s mužmi a  získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 63,8% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,1% infekcií, 2,0% injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 11,0% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený.

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), alebo aj syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti, je posledným štádiom infekcie spôsobenej vírusom HIV. Toto nebezpečné ochorenie sa prenáša nechráneným pohlavným stykom, krvou, alebo počas tehotenstva z infikovanej matky na plod. Po vypuknutí ochorenia imunitný systém postupne zlyháva a vplyv aj tých menej nebezpečných mikroorganizmov môže mať pre pacienta smrteľné následky. Vírus HIV sa v ľudskom organizme šíri veľmi rýchlo. Už po niekoľkých hodinách po infikovaní môže dôjsť k jeho prenosu na ďalšie osoby. Medzi prvé príznaky patrí zvýšená telesná teplota, vyrážky, afty v ústnej dutine, či bolesť kĺbov.

Človek, ktorý má podozrenie na nakazenie sa vírusom HIV by mal ihneď vyhľadať lekársku pomoc v špecializovanom centre, ktoré sú na Slovensku štyri. Jedno z centier pre záchyt a liečbu HIV/AIDS pozitívnych osôb má aj Univerzitná nemocnica Martin. V špecializovanej  ambulancii vedie evidenciu infikovaných osôb a zabezpečuje liečbu infekcie HIV, ako aj liečbu komplikácii a pridružených infekcií. Všetky lekárske vyšetrenia pacientov sa realizujú anonymne. Proces liečby sa začína hneď po diagnostike. „V súčasnosti je možné liečiť pacientov jednou tabletou denne,“ zdôrazňuje doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD., prednostka Kliniky infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM, kde špecializované centrum pracuje.

V odbornej ambulancii poskytuje zdravotnícky personál aj poradenstvo v oblasti prevencie. Zabránenie človeku infikovať sa vírusom HIV je cieľom primárnej prevencie. Je vhodné poučiť mladých ľudí  ešte v školách. Osobám závislým na drogách sú určené programy pravidelnej výmeny injekčných striekačiek. Sekundárna prevencia sa uplatňuje u osôb, ktoré sú HIV vírusom už infikované. Diagnostikovaný a liečený pacient už ďalej ochorenie nešíri a je sledovaný jeho zdravotný stav a priebeh ochorenia. Práve pod dohľadom lekárov má takýto pacient šancu prežiť kvalitnejší život. Terciárna prevencia je úlohou predovšetkým pre zdravotníkov. Učia HIV infikovaných čo najlepšie využiť možnosti zlepšenia spôsobu života, a motivujú ich k pravidelným kontrolám a dodržiavaniu liečby. Niektorí pacienti edukáciu nerešpektujú, a tak dochádza k zhoršeniu ich zdravotného stavu a ochorenie môže viesť až k fatálnemu koncu.

AIDS je chronické ochorenie, ktoré je dnes pomerne dobre liečiteľné, aj keď zatiaľ sa úplne vyliečiť nedá a pacienti majú vírus HIV v organizme doživotne. Stávajú sa nosičmi a mali by obmedziť rizikové chovanie, ktoré môže spôsobiť prenos vírusu HIV na iné osoby. Objímaním, používaním spoločného príboru, či toalety, ani kúpaním v bazéne sa infekcia HIV neprenáša. Rizikový je nechránený pohlavný styk, alebo zanesenie infikovanej krvi do otvorenej rany zdravého človeka. HIV pozitívna osoba, ktorá vedome ohrozuje ostatných nechráneným pohlavným stykom môže byť podľa platnej legislatívy trestne stíhaná. 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.