Pridávame sa k európskej snahe transformovať zdravotníctvo

Európska komisia spoločne s členskými a nečlenskými krajinami EÚ investuje viac ako 305 miliónov eur do transformácie zdravotníckych systémov naprieč Európou. Ministerstvo zdravotníctva SR a Univerzitná nemocnica Martin sa spolu so 62 európskymi inštitúciami zapájajú do spoločnej iniciatívy. Partnerstvo pre transformáciu zdravotníckych systémov ("Transforming Health Care Systems - THCS") bude pracovať najbližších 7 rokov, pričom cieľom je zlepšiť zdravie ľudí v Európe.

Zdravotnícke systémy v Európe čelia spoločným výzvam v podobe starnutia obyvateľstva, globalizácii, klimatickým a environmentálnym zmenám, no zároveň aj nedostatku zdravotníckych pracovníkov, či politickej a sociálnej nestabilite. Na druhej strane prichádza príležitosť v množstve technologických a organizačných inovácií. Tieto zmeny si vyžadujú harmonizované a koordinované riešenia v rámci Európskej Únie. Víziou je posun k udržateľnej, odolnej, inkluzívnej a kvalitnej starostlivosti, ktorá je dostupná pre všetkých ľudí.

Plánom partnerstva je formulovať výskumné problémy a priority v súvislosti s uvedenými globálnymi výzvami. Dostupné inovatívne prístupy a riešenia bude možné vyskúšať a zaviesť v lokálnych podmienkach jednotlivých krajín. Spoločné partnerstvo vyvinie úsilie na to, aby finančné zdroje v zdravotníctve boli nasmerované na tie zdravotnícko-sociálne politiky a prax, ktoré prinesú nielen vzájomne prepojené, užívateľsky prijateľné služby pre občanov a pacientov, ale zároveň aj zabezpečia dostatočné kapacity zdravotníckych systémov.

Transformácia systémov si vyžaduje komplexnú zmenu vo viacerých oblastiach zdravotníctva a systémov, ktoré sa ho dotýkajú. Preto sa výsledky očakávajú v oblastiach:

  • plánu efektívnejších investícií pre štátne autority, tvorcov politík a iných zainteresovaných subjektov,
  • digitálnej a zdravotnej gramotnosti občanov a zdravotníckych pracovníkov,
  • zvýšeného počtu inovátorov, ktorí sú nositeľmi úspešných inovácií,
  • nových stratégií pre medzinárodnú spoluprácu,
  • tréningov, študijných návštev a podpory pri realizácii výskumu a inovácií,
  • zapojenia výskumníkov do spoločných európskych výskumných štúdií.

Viac informácií je dostupných na https://www.thcspartnership.eu/

 

17.02.2023

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.