Pripomenuli sme si Deň boja proti rakovine

Štvrtý február je Svetovým dňom boja proti rakovine. Pri tejto príležitosti sa mnohé organizácie snažia o zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o onkologických ochoreniach a upozorňujú na dôležitosť prevencie a zdravého životného štýlu. Základným opatrením, ktoré sa zameriava na skoré odhalenie rozvíjajúceho sa ochorenia,  je preventívna prehliadka. Odborníci dlhodobo poukazujú na dôležitosť skríningu a skorej diagnostiky najčastejšie sa vyskytujúcich nádorových ochorení.

V ženskej populácii patrí k najčastejším onkologickým ochoreniam rakovina krčka maternice. Hlavnou príčinou je infekcia epitelu krčka  jedným z typov ľudského papilomavírusu (HPV – human papilloma virus). Včasné štádium rakoviny krčka maternice nemá žiadne klinické príznaky. Tie sa objavujú neskôr, kedy je nádor už často značne pokročilý. K najtypickejším patrí krvácanie mimo menštruačného cyklu, výtok a bolesť pri pohlavnom styku. Bolesti panvy a krížov už často svedčia o prerastaní rakoviny do okolia brušnej dutiny. Výskyt rakoviny krčka maternice je najväčší medzi 35. a 45. rokom života. Vďaka cytologického skríningu však dochádza k poklesu počtu prípadov výskytu tohto ochorenia, i samotnej úmrtnosti. „Na našom pracovisku sme v roku 2017 operačne liečili celkovo 175 pacientok s ochorením krčka maternice, z toho išlo v 22 prípadoch o tzv. karcinóm in situ a v 36 prípadoch išlo o invazívny karcinóm krčka maternice,“ uviedol doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD., zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM. Medicínske organizácie odporúčajú začať skríning krčka maternice približne tri roky po prvom sexuálnom styku, najneskôr však od 21. roku života. Tradičnou metódou je Pap cytologický skríning a má byť vykonávaný raz ročne do 30. roku života ženy.

Skríning rakoviny prsníka sa realizuje v populácii žien, ktoré nepociťujú žiadne priame známky prítomnosti nádorového ochorenia. Možno ho vykonávať pravidelnými kontrolami u gynekológa alebo mamograficky. „Podľa platnej legislatívy má nárok na preventívne mamografické vyšetrenie na Slovensku každá žena vo veku 40 – 69 rokov každé 2 roky. Hrčky, uzlíky, nehojace sa rany, vpáčenie kože, napuchnutie lymfatických uzlín alebo sekrécia z bradavky si vyžadujú neodkladné lekárske vyšetrenie,“ prízvukuje primár Biringer. Jednou z foriem skríningu je aj samovyšetrenie prsníka. Lekári ho odporúčajú ženám vykonávať od 20. roku života, a to systematickým prehmataním prsníka a podpazušia. Žiaľ, iba malé percento žien vykonáva samovyšetrenie správne. Na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM v roku 2016 operovali celkovo 115 žien s ochorením prsníkov, z toho 79 žien so zhubným nádorovým ochorením prsníkov. Vekový priemer bol medzi 45. – 50. a tiež medzi 60. – 65. rokom života.

K častým onkologickým ochoreniam patria aj nádory kože. V liečbe malígneho melanómu tiež zohráva dôležitú funkciu včasné rozpoznanie. Lekári odporúčajú rutinný skríning u osôb s vysokým rizikom (jedinci s rodinnou anamnézou, potvrdenou kožnou léziou, jedinci nadmerne vystavení slnečnému žiareniu). Priemerný vek mužov a žien, u ktorých bol v roku 2017 v UNM diagnostikovaný malígny melanómom bol 62 rokov. „Počet nových malígnych melanómov celosvetovo pribúda rýchlejšie ako iných typov nádorov aj napriek intenzívnej osvete a možnosti dať si vyšetriť a skontrolovať podozrivo sa meniace znamienka raz ročne bezplatne počas májového melanómového dňa,“ uviedla zástupkyňa prednostu Dermatovenerologickej kliniky JLF UK a UNM doc. MUDr. Eva Mináriková, PhD. Dodala, že pacienti pri zistení akejkoľvek zmeny farby a veľkosti svojich znamienok by mali navštíviť svojho najbližšieho kožného lekára. Nepotrebujú k tomu ani výmenný lístok.

Skríning je metódou zisťovania určitých porúch zdravia v skorých štádiách. Je významný pre celkovú úspešnosť liečby pacienta. Hlavnou úlohou onkologického skríningu je odhaliť nádorové ochorenie v štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné. Jeho význam je okrem včasnej diagnostiky potenciálne smrteľných chorôb i ekonomický – včasný záchyt a následná liečba je podstatne menej nákladná. Testovaním vo vybranej vzorke populácie je možné odlíšiť ľudí, ktorí majú dané ochorenie od tých, ktorí ho nemajú. Správny skríning má viesť ku skorému odhaleniu nádorového ochorenia použitím vhodného testu, resp. vyšetrovacej metódy. Cieľom skríningu je redukcia morbidity, ako aj mortality na vybrané nádorové ochorenie v testovanej populácii.

Rakovina je v súčasnosti jednou z najčastejších príčin invalidizácie a úmrtí v ľudskej populácii. Počet novo diagnostikovaných pacientov má celosvetovo stále stúpajúcu tendenciu. Účasť na onkologických skríningových vyšetreniach však stále nie je dostatočne vysoká. Značné percento obyvateľstva zanedbáva preventívne vyšetrenia a vystavuje sa tak riziku prehliadnutia karcinogénneho ochorenia, ktoré má pri odhalení v pokročilom štádiu väčšinou fatálne následky.

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.