Prvá dekanka na čele JLF UK

Na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa dňa 15. novembra uskutočnili voľby do funkcie dekana. Akademický senát zvolil na verejnom zasadnutí spomedzi štyroch kandidátov prof. MUDr. Andreu Čalkovskú, DrSc.

Ide o historicky prvú ženu stojacu na čele samostatnej martinskej lekárskej fakulty. „Chcem zdôrazniť, že si veľmi vážim dobré a korektné vzťahy, ktoré nastavili predchádzajúce vedenia medzi fakultou a Univerzitnou nemocnicou Martin. Jednou z mojich priorít je tieto vzťahy pestovať a naďalej posilňovať“ tvrdí novozvolená dekanka, ktorú do funkcie vymenuje rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Akademický senát JLF UK v súvislosti s voľbou dekana zasadal dvakrát. Na zasadnutí dňa 12. novembra bolo vylosované poradie kandidátov, na základe ktorého jednotlivo predniesli svoju predstavu smerovania fakulty v najbližšom období. Kandidáti odpovedali na vopred zaslané otázky širokej verejnosti, alebo aj na otázky z pléna. Podľa platných podmienok ani jeden z kandidátov nesmel počuť prezentáciu protikandidáta. Počas výstupu preto ostatní traja čakali v izolovanej miestnosti. Voľba dekana sa uskutočnila o 3 dni, teda dňa 15. novembra na druhom verejnom zasadnutí Akademického senátu.

Prof. Čalkovská sa v programe upriamila na aktuálne priority fakulty. „Venovala som sa témam, ktoré si aj naďalej zasluhujú pozornosť. Ide predovšetkým o výučbu klinických predmetov, súbeh doktorandského a špecializačného štúdia a špecifické oblasti ako zubné lekárstvo a nelekárske študijné programy. Pozornosť budem venovať Martinskému centru pre biomedicínu. Bude treba doriešiť jeho vnútornú štruktúru a viac ho otvoriť pre ostatné pracoviská vrátane kliník“ dodáva prof. Čalkovská, ktorá sa zamerala aj na financovanie a udržateľnosť, kde majú svoje miesto operačné programy Európskej komisie ako aj externé služby poskytované fakultou.

Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. vyštudovala JLF UK, kde absolvovala aj doktorandské štúdium. Od roku 1993 pôsobí na Ústave fyziológie JLF UK, v súčasnosti ako vysokoškolská profesorka a vedúca ústavu. Osem rokov vykonáva funkciu 1. prodekanky a prodekanky pre vedu a výskum. Absolvovala niekoľko dlhodobých študijných pobytov na Karolinska Institutet v Štokholme. V centre jej profesionálneho záujmu sú náhle ochorenia dýchacieho systému u novorodencov. Je predsedníčkou Slovenskej fyziologickej spoločnosti SLS, Slovenkou roka za vedu a výskum 2015 a nositeľkou viacerých ocenení. Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine povedie vo funkčnom období od 1. februára 2019 do 31. januára 2023.

 

Web stránka Univerzitnej nemocnice Martin používa súbory cookie na spravovanie, vylepšovanie a prispôsobovanie obsahu potrebám používateľa. Prehliadaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.